เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติ



บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )



ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2538536  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2560  


93%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Tel
วันเกิด 10 มีนาคม 2525 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2540
จาก Plaengyaopittayakom School
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.17
ปีที่จบ 2543
จาก Benchama Rat Rangsarit School, Thailand
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.25
ปีที่จบ 2551
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Chemistry
เกรดเฉลี่ย 2.67
พ.ค. 56 - พ.ค. 56
สถาบัน The Society of Motor Manufacturers & ...
หลักสูตร Certificated ISO/TS 16949:2009 Lead A...
เม.ย. 57 - เม.ย. 57
สถาบัน The Society of Motor Manufacturers & ...
หลักสูตร VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII)
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII...
มี.ค. 59 - มี.ค. 59
สถาบัน Technology Promotion Association (Tha...
หลักสูตร Root cause analysis techniques for en...
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร RCA techniques for engineers--TPA(TH)
พ.ค. 59 - พ.ค. 59
สถาบัน Technology Promotion Association (Tha...
หลักสูตร QC Story: troubleshooting in a system...
ก.ค. 59 - ก.ค. 59
สถาบัน Technology Promotion Association (Tha...
หลักสูตร Secrets of success to the quality man...
2538 - 13
2539 - 14
2540 - 15
2541 - 16
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
มิ.ย. 43 - มี.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง PRODUCTION OPERATOR, QUALITY CONTROL
เม.ย. 53 - พ.ย. 58
XXXXXXX
ตำแหน่ง QA MANAGER
ธ.ค. 58 - ต.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง PRODUCTION SUPERVISOR / PRODUCTION EN...
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2538536  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2560  
ชื่อ   นามสกุล
93%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Tel
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 10 มีนาคม 2525 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 84 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Quality Manager
2. QA Assistant Manager
3. Quality Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 110,000-120,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน Samutprakarn, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Prachenburi, Bangkok
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
Ramkhamhaeng University
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Chemistry
คณะ Science วุฒิ Bachelor of Science
เกรดเฉลี่ย 2.67
Benchama Rat Rangsarit School, Thailand
2543
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.25
Plaengyaopittayakom School
2540
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.17
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2558  -  ตุลาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง PRODUCTION SUPERVISOR / PRODUCTION ENGINEER เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
• Built ISO/TS 16949:2009 and core tools of quality system consisting of APQP, Control Plan, FMEA, SPC, MSA, PPAP and certified by TUV.
• Management production line throughout daily management..
• Analyzed and find a solution to the problem of work.
• Managed customer complaints.
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  พฤศจิกายน 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QA MANAGER เงินเดือน -
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
• Established quality system consist of ISO/TS 16949, VDA 6.3 and carry out certification ISO/TS 16949:2009 from Certification Body.
• Found process parameter the defense process parameter to an avoid hazardous conditions in working processes.
• Provided training program with Quality Staff and Operators such as the concept of quality, the concept of customer, problem solving process as well as basic 7 QC Tools in order to increase problem solving skills.
• Found out parameters cause of defective product in order to reduce cost of poor quality.
• Reduced customer complaint by giving knowledge about customer view point to our products and knowledge about autonomous system.
• Embed Kaizen Principle and Self-control concept into mind our direct report.
• Motivated employees to treat qualified personal to work with the organization such as give career path, provide adequate empower in role and responsibility, give reward and praise and honor on the various occasions.
• Contributed to the creation and implementation of best practice quality vision, strategy, policies, processes and procedures to aid and improve operational performance.
• Worked with Engineering (Design and Manufacturing Engineers) team to define process parameters and criteria to ensure supplier process capability was effective to meet product and process requirements.
• Lead supplier developed strategy, designed the metrics for the function and supplier performance.
• Supported Purchasing with the supplier approval process by assessing manufacturing/technology capabilities and Health, Safety and Environmental risks.
• Managed the root cause analysis and corrective actions process of supplier quality issues.
• Managed the Supplier Key Performance Indicators (KPIs).
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2543  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง PRODUCTION OPERATOR, QUALITY CONTROL เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Production Operator
• Produced TSC Products to meet standard.
• Observed the symptoms of problem and resolving the difficulties.

Quality Control
• Serviced test and measurement products to production department.
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
กรกฎาคม 2559  -  กรกฎาคม 2559   
หลักสูตร Secrets of success to the quality manager
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
พฤษภาคม 2559  -  พฤษภาคม 2559   
หลักสูตร QC Story: troubleshooting in a systematic way and ongoing
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
มีนาคม 2559  -  มีนาคม 2559   
หลักสูตร Root cause analysis techniques for engineers
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร RCA techniques for engineers--TPA(TH)
The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) - UK
เมษายน 2557  -  เมษายน 2557   
หลักสูตร VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII)
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII)--(SMMT) - UK
The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) - UK
พฤษภาคม 2556  -  พฤษภาคม 2556   
หลักสูตร Certificated ISO/TS 16949:2009 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditor
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ดี ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 55 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถฟอร์คลิฟท์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Microsoft Software: MS-DOS, Windows 9X/XP/2000/2003 all flavors, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint
- Non-Microsoft Core Software: Minitab 14 etc.
- Quality Management Tools: ISO/TS16949, VDA 6.3, VDA 6.5, APQP & Control Plan, FMEA, MSA, SPC, PPAP, 5S/Visual Management
- 8D Report, QC Story
- Risk Management, Monozukuri
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
• Established quality system consisting of ISO/TS 16949, VDA 6.3 and carry out certification ISO/TS 16949:2009 from Certification Body.
• Lead supplier developed strategy, designed the metrics for the function and supplier performance.
บุคคลอ้างอิง