เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2538536  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มีนาคม 2558  


95%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 24190
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 10 มีนาคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2540
จาก Plaengyaopittayakom School
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.17
ปีที่จบ 2543
จาก Benchama Rat Rangsarit School, Thailand
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.25
ปีที่จบ 2551
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Chemistry
เกรดเฉลี่ย 2.67
ต.ค. 53 - ต.ค. 53
สถาบัน Technology Promotion Association (Tha...
หลักสูตร Management Psychology
พ.ค. 56 - พ.ค. 56
สถาบัน The Society of Motor Manufacturers & ...
หลักสูตร Certificated ISO/TS 16949:2009 Lead A...
พ.ย. 56 - พ.ย. 56
สถาบัน Quality Partner (QP)
หลักสูตร Leadership Skill
เม.ย. 57 - เม.ย. 57
สถาบัน Quality Partner (QP)
หลักสูตร Materials Management Operations Guide...
เม.ย. 57 - เม.ย. 57
สถาบัน The Society of Motor Manufacturers & ...
หลักสูตร VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII)
2538 - 13
2539 - 14
2540 - 15
2541 - 16
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
เม.ย. 44 - เม.ย. 49
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QC
พ.ค. 51 - เม.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QA Assistant Supervisor
เม.ย. 55 - มี.ค. 57
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QMR & QA/QC Manager
เม.ย. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Outsource
 
  รหัส : 2538536  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มีนาคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
95%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 24190
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 10 มีนาคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 80 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Quality Manager
2. QA/QC Manager
3. QA/QC Supervisor
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 - 65,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน All local
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
Ramkhamhaeng University
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Chemistry
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ B.S.(Chemistry )
เกรดเฉลี่ย 2.67
Benchama Rat Rangsarit School, Thailand
2543
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.25
Plaengyaopittayakom School
2540
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.17
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Outsource เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
• Participate auditor qualifying program to all relevant standards
• Carry out all necessary audit planning and preparation and report the result of audit
• Develop the skills necessary to conduct the audit and plan, prepare and carry out assigned audit tasks
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2555  -  มีนาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QMR & QA/QC Manager เงินเดือน -
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
• Team leader in the analysis and improvement of ISO / TS 16949, in accordance with VDA 6.3 to meet the Customer-Specific Requirements of clients such as Continental Automotive, BMW, Dorman Products.
• Develop and implement corporate and project-specific quality assurance/control processes.
• Quality Plan and associated procedures and manage/coordinate the activities of the Quality Department.
• Implement quality standards, identifying and resolving problems, completing audits, determining system improvements and implementing change.
• Conduct periodic quality system and process audits to ensure conformance to processes and procedure.
• Control Specification and follow up Quality System to align company policy.
• Work with Engineering and Production to handle non-conforming material, root cause analysis and mistake proofing.
• To manage a supplier base supplying components to Manufacturing.
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2551  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QA Assistant Supervisor เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
• Inspect and report on quality levels of all manufactured products.
• Testing new raw material to ensure the suitable for manufacturing.
• Establishing incoming inspection procedures to ensure that only acceptable raw materials are used in manufacturing.
• Establishing calibration instructions to ensure our test measuring equipment is maintained in accordance with international standards.
• Respond to customer issues and NCR with corrective actions.
• Responsible for quality continuous improvement all process.
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2544  -  เมษายน 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง QC เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
• Inspection parts from supplier before release to process.
• Coordinate with suppliers to continue of quality improvement by analysis part defective data and visit to suppliers.
ประวัติการอบรม
The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) - UK
เมษายน 2557  -  เมษายน 2557   
หลักสูตร/ตำแหน่ง VDA 6.3 Process Audit ( Module A+ BII)
Quality Partner (QP)
เมษายน 2557  -  เมษายน 2557   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Materials Management Operations Guidelines Logistic Evaluation (MMOG/LE)
Quality Partner (QP)
พฤศจิกายน 2556  -  พฤศจิกายน 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Leadership Skill
The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) - UK
พฤษภาคม 2556  -  พฤษภาคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Certificated ISO/TS 16949:2009 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditor
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
ตุลาคม 2553  -  ตุลาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Management Psychology
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ดี ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 60 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Managements system & quality/statistical tools e.g. VDA 6.3, VDA 6.5, TS16949
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
• Team leader in the analysis and improvement of ISO / TS 16949, in accordance with VDA 6.3 and VDA 6.5 to meet the Customer-Specific Requirements (CSR). The result of the evaluation was A Grade.
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX