เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2559  


94%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Email
Mobile
วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียน ตากพิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
พ.ย. 52 - ก.พ. 53
สถาบัน ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
หลักสูตร นักศึกษาฟึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.80
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตร ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระ...
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
2560 - 29
พ.ค. 54 - มี.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000
ตำแหน่ง วิศวกร
เม.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 22,000
ตำแหน่ง วิศวกร
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2559  
ชื่อ   นามสกุล
94%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Production Engineer
2. QA/QC Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000-30,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต ตาก
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.80
โรงเรียน ตากพิทยาคม
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 22,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.Main of prepare data process quantity control plan (PQC).Inspection STD. Inspection data /Control plain / Flow chart
2. Support document test report Hardness /Tensile /Fiber flow Lap thread Contour /Profile /Roughness /Mill sheet.
3. Edit data PQC. spec change from requests customers and related agencies.
4. Support PPAP documentation.
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2554  -  มีนาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 19,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. Main of prepare production standard each process of process design using program Catia.
2. Get out production standard to production division, quality division
And Other Division Involved.
3. Edit Production Standard of Document Change Request.
4. Control Data Production Standard and Update Production Standard.
ประวัติการอบรม
เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
พฤศจิกายน 2552  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักศึกษาฟึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Ms word ,Excel,Power point.
- Auto CAD.
- catia
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
บุคคลอ้างอิง