เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด :  4 มกราคม 2558  


94%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียน ตากพิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
พ.ย. 52 - ก.พ. 53
สถาบัน ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
หลักสูตร นักศึกษาฟึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.80
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตร ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระ...
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
พ.ค. 54 - มี.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง วิศวกร
เม.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง วิศวกร
 
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด :  4 มกราคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
94%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Engineer
2. QA/QC Engineer
3. Production Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000-30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน -
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต ตาก
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.80
โรงเรียน ตากพิทยาคม
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 20,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
-วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขการเกิดของปัญหา
-วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขการหลุดรอดของปัญหา
-กำหนดมาตรการขจัดสาเหตุการเกิดของปัญหา
-กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
-ขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกิดปัญหา
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2554  -  มีนาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำมาตรฐานการผลิต(Production Standard)แต่ละกระบวนการ
โดยใช้ โปรแกรม Catia.
2. แจกจ่ายมาตรฐานการผลิต(Production Standard) ให้กับแผนก
Production,QC และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมเอกสารมาตรฐานการผลิต (Production Standard)
4. แก้ไขมาตรฐานการผลิต (Production Standard)จากใบร้องขอ
แก้ไขเอกสาร
5. Update Production Standard
ประวัติการอบรม
เอเซีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
พฤศจิกายน 2552  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักศึกษาฟึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Ms word ,Excel,Power point.
- Auto CAD.
- catia
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX