เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 เมษายน 2560  


92%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Mobile
วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 ( อายุ 28 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียน ตากพิทยาคม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
พ.ย. 52 - ก.พ. 53
สถาบัน ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.80
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน Asia Training Center Co.,Ltd.
หลักสูตร ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระ...
ก.พ. 57 - ก.พ. 57
สถาบัน BTA Business Ltd.,Part
หลักสูตร TS16949,ISO14001,ISO50001 Requirement...
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
2560 - 29
2561 - 30
พ.ค. 54 - มี.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000
ตำแหน่ง วิศวกร
เม.ย. 56 - มี.ค. 60
XXXXXXX
เงินเดือน 22,240
ตำแหน่ง วิศวกร
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2599236  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 เมษายน 2560  
ชื่อ   นามสกุล
92%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10560
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 9 ตุลาคม 2531 อายุ 28 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. QA/QC Engineer
2. Production Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต ตาก
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.80
โรงเรียน ตากพิทยาคม
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.19
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2556  -  มีนาคม 2560   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 22,240
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.Main of prepare data process quality control plan (PQC).Inspection STD. Inspection data /Control plain / Flow chart
2. Support document test report Hardness /Tensile /Fiber flow Lap thread Contour /Profile /Roughness /Mill sheet.
3. Edit data PQC. spec change from requests customers and related agencies.
4. Make document PPAP file and other documents related.
5. Make production order.
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2554  -  มีนาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน 19,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. Main of prepare document production standard each process of process design.
2. Distributed document production standard.
3. Edit document production standard as request from the relevant authorities.
4. Control and update document production standard.
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
BTA Business Ltd.,Part
กุมภาพันธ์ 2557  -  กุมภาพันธ์ 2557   
หลักสูตร TS16949,ISO14001,ISO50001 Requirements and Audit Technique
Asia Training Center Co.,Ltd.
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร ทบทวนข้อกำหนดและเทคนิกการตรวจติดตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
พฤศจิกายน 2552  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Ms word ,Excel,Power point.
- Auto CAD. / Catia.
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
บุคคลอ้างอิง