เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2620085  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


92%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
วันเกิด 7 ตุลาคม 2531 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2549
จาก โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.06
พ.ย. 51 - พ.ย. 51
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย 3.28  เกียรตินิยมอันดับ 2
ก.ย. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน บริษัท เอฟู้ดส์ 1991 จำกัด
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
2547 - 16
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
เม.ย. 54 - ส.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9400
ตำแหน่ง QA Inspector
ก.ย. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง QC Supervisor
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2620085  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
92%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 7 ตุลาคม 2531 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 47 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO/DCC
2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,ปทุมธานี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ เกษตรศาสตร์ วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
2549
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.06
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2555  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC Supervisor เงินเดือน 13500
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาที่พบของ QC Line กุ้งดิบ จุดฟรีส-แพค
- รับและตรวจสอบความถูกต้องของ Packaging ก่อนนำไปใช้ในไลน์ผลิต
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและวัดอุณหภูมิสินค้าระหว่างการโหลด
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกับลูกค้าก่อนปล่อยตู้โหลด
- สรุปปัญหาประจำวันรายงานในที่ประชุม
- สรุปปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประจำสัปดาห์
- ส่งข้อมูล Data logger บันทึกผลอุณหภูมิห้องเย็นประจำสัปดาห์
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2554  -  สิงหาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QA Inspector เงินเดือน 9400
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกุ้งต้ม กุ้งดิบ และกุ้งชุบแป้ง พร้อมทั้งสรุปเอกสารประจำวันและปัญหาให้แก่ผู้บังคับบัญชา
- สรุปตู้โหลดและปัญหาประจำสัปดาห์
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารผลละลายประจำวัน
- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปกับลูกค้าก่อนปล่อยตู้โหลด
ประวัติการอบรม
บริษัท เอฟู้ดส์ 1991 จำกัด
กันยายน 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤศจิกายน 2551  -  พฤศจิกายน 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การฝึกอบรมการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- วาดรูป
- แบตมินตัน
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- โครงงานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เรื่อง คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผงที่ผลิตโดยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยและแบบโฟม
- เป็นนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดรัสทรีย์ จำกัด
โดยฝึกงานในด้าน QC ไลน์ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง ไลน์ผลิตสัตว์น้ำ การรับวัตถุดิบและการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
- การทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมนอกสถานที่ ที่จังหวัดสุรินทร์ สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี