เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2621433  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 มีนาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Email
Mobile
วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2524 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2538
จาก โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา คณืตมวิทย
เกรดเฉลี่ย 2.35
ปีที่จบ 2542
จาก เมืองชลพาณิชยการ
ระดับ ปวช.
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.52
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน AGC เทคโนกลาส
หลักสูตร Saft ความปลอดภัยในขณะทำงาน
ต.ค. 53 - ต.ค. 53
สถาบัน AGC เทคโนกลาส
หลักสูตร ISO 14000
พ.ย. 53 - พ.ย. 53
สถาบัน AGC เทคโนกลาส
หลักสูตร CCDF
2536 - 12
2537 - 13
2538 - 14
2539 - 15
2540 - 16
2541 - 17
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
พ.ค. 48 - มี.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 6142
ตำแหน่ง QA
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2621433  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 มีนาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
ชลบุรี 20000
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. QC / QA
เงินเดือนที่ต้องการ 6,300
สถานที่ที่ต้องการทำงาน แมกน่า ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
ประวัติการศึกษา
เมืองชลพาณิชยการ
2542
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.52
โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์
2538
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.35
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2548  -  มีนาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QA เงินเดือน 6142
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
สุ่มตรวจชิ้นงานตามAQL ที่กำหนดให้สุ่มได้เท่าไรต่อ 1 Lot จาก QC และทำเอกสาร Shipment และเตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น Data Optica , ใบ Packing และทำ PDF รอให้หัวหน้าเช็นและส่งข้อมูลให้กับลูกค้าทาง mal
ประวัติการอบรม
AGC เทคโนกลาส
ตุลาคม 2553  -  ตุลาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO 14000
AGC เทคโนกลาส
พฤศจิกายน 2553  -  พฤศจิกายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง CCDF
AGC เทคโนกลาส
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Saft ความปลอดภัยในขณะทำงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 60 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ทำ Microsoft Office Excel , Word
- ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและสะแกนงานได้
- โปรแกมคอมอื่นๆพอได้บาง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ได้ช่วยทางบริษทเสนอความคิตในการลดต้นทุนการผลิตและลดการทำงานให้รวดเร็วและถูกต้องและลดเวลาการทำงานลงกว่าของเก่าได้มาก และคิดเสนอ KYT ทุกเดือน และคำขวัญความปลอดภัย
บุคคลอ้างอิง