เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2773641  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 สิงหาคม 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10280
Tel
Mobile
วันเกิด 28 มกราคม 2519 ( อายุ 40 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2542
จาก โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.82
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.91
มิ.ย. 45 - มิ.ย. 45
สถาบัน บริษัท ไทยอกริฟู้ด จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 140...
พ.ย. 47 - พ.ย. 47
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ศูนย์พัฒนา...
หลักสูตร การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง , ...
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.5
ก.ค. 48 - ก.ค. 48
สถาบัน บจก. เพ็ทโปรดักส์ จำกัด
หลักสูตร Safety First , 5 ส, โปรแกรมสำเร็จรูปA...
2540 - 21
2541 - 22
2542 - 23
2543 - 24
2544 - 25
2545 - 26
2546 - 27
2547 - 28
2548 - 29
2549 - 30
2550 - 31
2551 - 32
2552 - 33
2553 - 34
2554 - 35
2555 - 36
2556 - 37
2557 - 38
2558 - 39
2559 - 40
2560 - 41
ก.พ. 44 - ธ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 1100
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้
มิ.ย. 48 - ธ.ค. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ม.ค. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 14500
ตำแหน่ง บัญชี-ธุรการ-เสนอราคา-บุคคล
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2773641  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 สิงหาคม 2558  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10280
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 28 มกราคม 2519 อายุ 40 ปี
ส่วนสูง 159 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. บัญชีลูกหนี้
2. บัญชีเจ้าหนี้
3. บัญชีทั่วไป, การเงิน
เงินเดือนที่ต้องการ ตามตกลง
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ บธ.บ. วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.5
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
2544
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.91
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
2542
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.82
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง บัญชี-ธุรการ-เสนอราคา-บุคคล เงินเดือน 14500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำใบเสนอราคา
ติดต่อประสานงานลูกค้า
เปิดบิลขาย
วางบิล-เก็บเงิน
นำส่งภาษีซื้อ-ภาษีขาย
คิดค่าแรง-เงินเดือนพนักงานจ่ายเงิน
นำส่งประกันสังคม
จัดทำ Payment-จ่ายเงิน, จ่ายเช็ค
รับ-ส่ง งาน E-Mail บริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2548  -  ธันวาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำบัญชี-ลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้,
สมุดรายวัน ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
จัดทำเงินสดย่อย
คีย์ตัดStock, สินค้าคงเหลือ,
ปิดบัญชี
จัดทำ Cash Flow
จัดทำค่าแรง-เงินเดือน
จัดทำ-นำส่งประกันสังคม
จัดทำ-นำส่งภาษีซื้อ-ภาษีขาย
จัดทำรายงานต่างๆ
จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2544  -  ธันวาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้ เงินเดือน 1100
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คีย์บิลซื้อ-วัตถุดิบทางตรง
คีย์บิลซื้อ-วัตถุดิบทางอ้อม
คีย์บิลซื้อ-สนง. ,สิ้นเปลือง-ทรัพย์สินต่างๆ
จัดทำ-ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-นำส่ง
จัดทำเอกสารวางบิลลูกค้าตามDUE จ่าย
จำทำPayment จ่าย-ส่งการเงิน
จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บจก. เพ็ทโปรดักส์ จำกัด
กรกฎาคม 2548  -  กรกฎาคม 2548   
หลักสูตร Safety First , 5 ส, โปรแกรมสำเร็จรูปAS-400 โปรแกรมสำเร็จรูป Express
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
พฤศจิกายน 2547  -  พฤศจิกายน 2547   
หลักสูตร การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง , การพัฒนาบุคคลิกภาพ
บริษัท ไทยอกริฟู้ด จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2545  -  มิถุนายน 2545   
หลักสูตร ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 14000, 14001
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Microsofe Office Word, Excel, Power Point ฯลฯ
- Internet , รับ-ส่ง Mail
- โปรแกรมสำเร็จรูป AS-400
- โปรแกรมสำเร็จรูป Express
- โปรแกรม CD-Organizer
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. ภาคนิพนธิ์ :
2. ผู้จัดทำบัญชี เลขทะเบียน 10103126
บุคคลอ้างอิง