เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2791220  แก้ไขประวัติล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


82%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรสาคร 74000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 12 มกราคม 2505 ( อายุ 53 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2523
จาก สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา ศิลป์ ภาษา ฝรั่งเศส
เกรดเฉลี่ย 3.11
ปีที่จบ 2527
จาก ม.ธรรมศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.6
ก.ค. 45 - ก.ค. 45
สถาบัน ดร.เสรี วงษ์มณฑา
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารแบบครบวงจร IMC
ส.ค. 46 - ส.ค. 46
สถาบัน สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Branding Power
ก.พ. 50 - ม.ค. 51
สถาบัน ม.หอการค้าไทย
หลักสูตร MINI MBA
2521 - 16
2522 - 17
2523 - 18
2524 - 19
2525 - 20
2526 - 21
2527 - 22
2528 - 23
2529 - 24
2530 - 25
2531 - 26
2532 - 27
2533 - 28
2534 - 29
2535 - 30
2536 - 31
2537 - 32
2538 - 33
2539 - 34
2540 - 35
2541 - 36
2542 - 37
2543 - 38
2544 - 39
2545 - 40
2546 - 41
2547 - 42
2548 - 43
2549 - 44
2550 - 45
2551 - 46
2552 - 47
ต.ค. 27 - พ.ย. 29
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวการตลาด
พ.ย. 29 - ม.ค. 32
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 30,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ก.พ. 46 - ธ.ค. 47
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน ุ68,000
ตำแหน่ง PR - IMC New Business Director
 
  รหัส : 2791220  แก้ไขประวัติล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
82%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรสาคร 74000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 12 มกราคม 2505 อายุ 53 ปี
ส่วนสูง 154 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
2. Client service director
3. PR Director
เงินเดือนที่ต้องการ ตามตกลง
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ไม่จำกัด
ประวัติการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
2527
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์
คณะ - วุฒิ ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ฯ
เกรดเฉลี่ย 2.6
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
2523
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.11
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ตุลาคม 2527  -  พฤศจิกายน 2529   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวการตลาด เงินเดือน 15,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
กำหนดประเด็น
สัมภาษณ์แหล่งข่าว ไทย / อังกฤษ
เขียนข่าว
คุมการจัดหน้าข่าวที่เขียน
ปรู๊ฟรีดเดอร์
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2529  -  มกราคม 2532   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 30,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
วางแผนประชาสัมพันธ์
ประสานงานสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
เขียนข่าว - แจกข่าวให้สื่อมวลชน
news clipping / news monitor
สร้างสรรค์งานแถลงข่าว กำหนดประเด็นการแถลงข่าว
สรุปประเมินผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานฯ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2546  -  ธันวาคม 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง PR - IMC New Business Director เงินเดือน ุ68,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการเข้าพบ เพื่อสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ
ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ควบคุมทีมให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
เสนองานลูกค้า พร้อมงบประมาณ
มอบหมายงานให้แก่ ทีมบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ดูแลต่อไป
ประวัติการอบรม
ดร.เสรี วงษ์มณฑา
กรกฎาคม 2545  -  กรกฎาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เทคนิคการสื่อสารแบบครบวงจร IMC
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2546  -  สิงหาคม 2546   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Branding Power
ม.หอการค้าไทย
กุมภาพันธ์ 2550  -  มกราคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง MINI MBA
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ร้องเพลง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เคยร่วมเป้นทีมที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วางแผน เสนองาน และชนะการ pitching Amway 10th Anniversary in Thailand
วางแผน เสนองาน และควบคุมงานทางด้านประชาสัมพันธ์ และ crisis management ให้แก่โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ร่วมกับ กทม. ตำรวจจราจร และ BTS, วางแผน และดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือโลก 2003 งาน APEC CEO Summit 2003
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX