เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2792217  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


84%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24110
Email
Mobile
วันเกิด 4 มกราคม 2520 ( อายุ 39 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2539
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างกลโรงงาน
เกรดเฉลี่ย 2.14
มิ.ย. 48 - มิ.ย. 48
สถาบัน บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
หลักสูตร iso
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.67
เม.ย. 50 - เม.ย. 50
สถาบัน บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
หลักสูตร ดับเพลิง
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
หลักสูตร ไฟฟ้าสถิต esd ground monitor
2534 - 14
2535 - 15
2536 - 16
2537 - 17
2538 - 18
2539 - 19
2540 - 20
2541 - 21
2542 - 22
2543 - 23
2544 - 24
2545 - 25
2546 - 26
2547 - 27
2548 - 28
2549 - 29
2550 - 30
2551 - 31
2552 - 32
2553 - 33
2554 - 34
2555 - 35
2556 - 36
ม.ค. 36 - มี.ค. 36
XXXXXXX
เงินเดือน 200/วัน
ตำแหน่ง น.ศ ฝึกงาน
ม.ค. 39 - พ.ย. 41
XXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง Technician
ต.ค. 46 - ต.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 11000
ตำแหน่ง Technician
ม.ค. 55 - ธ.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2792217  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
84%
ที่อยู่
ฉะเชิงเทรา 24110
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 4 มกราคม 2520 อายุ 39 ปี
ส่วนสูง 169 ซม. น้ำหนัก 69 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Technician
2. Technicianคุมเครื่องจักร
3. QATechnician-QC-Technician
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000-13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย 2.67
วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
2539
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน
เกรดเฉลี่ย 2.14
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2546  -  ตุลาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน 11000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
การซ่อมบำรุงเครื่องจักร preventive maintenance เกี่ยวกับระบบ mechanic นิวเมติกส์ การถอดประกอบชิ้ส่วนต่างๆของเครื่องจักร
เป็นทีม Audid esd ground monitor ของโรงงานด้วย
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2539  -  พฤศจิกายน 2541   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
การซ่อมบำรุงเครื่องจักร preventive maintenance เครื่องจักร
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2536  -  มีนาคม 2536   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง น.ศ ฝึกงาน เงินเดือน 200/วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2555  -  ธันวาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมการส่งก๊าชชีวภาพเพื่อใช้ในกรบวนการกลั่นสุรา
และดูเลระบบการผลิตก๊าชชีวภาพก่อนที่จะส่งด้วย
ประวัติการอบรม
บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
มิถุนายน 2548  -  มิถุนายน 2548   
หลักสูตร/ตำแหน่ง iso
บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
เมษายน 2550  -  เมษายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ดับเพลิง
บ. ไมโครชิพเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ไฟฟ้าสถิต esd ground monitor
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- รื้อและประกอบcomputer
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นทีม Audid esd ground monitor ของโรงงานด้วย