เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2850042  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กรกฎาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


76%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สกลนคร 47290
Email
Tel
Mobile
วันเกิด 4 กันยายน 2527 ( อายุ 31 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก Santapon Technical
ระดับ อนุปริญญา
สาขา Electronic
เกรดเฉลี่ย 2.64
เม.ย. 50 - ก.ย. 50
สถาบัน ศูนย์พัตนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นและการทำงานแบบญี่ปุ่น
ก.ย. 50 - ก.ย. 53
สถาบัน กระทรวงพัตนาฝีมือแรงงานไทยญี่ปุ่น
หลักสูตร ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
2546 - 19
2547 - 20
2548 - 21
2549 - 22
2550 - 23
2551 - 24
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
2557 - 30
2558 - 31
2559 - 32
2560 - 33
ก.ย. 50 - ก.ย. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 150000 เยน
ตำแหน่ง Painting
พ.ย. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Saels ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2850042  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กรกฎาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
76%
ที่อยู่
สกลนคร 47290
Email
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 4 กันยายน 2527 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง 162 ซม. น้ำหนัก 63 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. japanese interpreter
2. Sales
3. QA
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
Santapon Technical
2548
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา Electronic
เกรดเฉลี่ย 2.64
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Saels ล่ามภาษาญี่ปุ่น เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับOrder วางแผนการจัดส่ง Planสั่งซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผิดชอบ ติดต่อลูกค้าและเครีย Inv. วางบิลกับลูกค้า
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2550  -  กันยายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Painting เงินเดือน 150000 เยน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงและพ่นสีเครื่องหยอดน้ำอัตลมอัตโนมัติ
ประวัติการอบรม
ศูนย์พัตนาฝีมือแรงงาน
เมษายน 2550  -  กันยายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ภาษาญี่ปุ่นและการทำงานแบบญี่ปุ่น
กระทรวงพัตนาฝีมือแรงงานไทยญี่ปุ่น
กันยายน 2550  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้
อังกฤษ - พอใช้ -
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- MS.Excel
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
Certificate of completion of trainning in japan.
Certificate of completion of technical intern trainning.
บุคคลอ้างอิง