เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2900070  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  


86%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10260
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2527 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.53
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การเงิน
เกรดเฉลี่ย 2.82
2544 - 17
2545 - 18
2546 - 19
2547 - 20
2548 - 21
2549 - 22
2550 - 23
2551 - 24
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
2557 - 30
2558 - 31
2559 - 32
ก.ย. 52 - เม.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง การเงิน
เม.ย. 55 - เม.ย. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 21,000
ตำแหน่ง การเงิน
เม.ย. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 27,000
ตำแหน่ง GL Supervisor(หัวหน้าบัญชี-การเงินทั่...
 
  รหัส : 2900070  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
86%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10260
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2527 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานการเงิน
2. พนักงานตรวจสอบ
3. ประสานงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 32,000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัท
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงิน
คณะ เศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.82
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.53
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง GL Supervisor(หัวหน้าบัญชี-การเงินทั่วไป) เงินเดือน 27,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับอนุมัติPR -จัดทำพร้อมควบคุมงบประมาณโครงการWBS งบประมาณเงินลงทุนIOให้เป็นไปตามที่กำหนด -เปิด-ปิดงวดบัญชีในระบบSAPให้ตรงตามเวลาที่กำหนด -จัดทำสรุปงบทดลองและreportต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2555  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง การเงิน เงินเดือน 21,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบรายการเบิกเงินของพนักงานจากระบบ
-ทำเช็คสั่งจ่ายตามเอกสารเบิกเงิน
-ตัดจ่ายเงินออกจากในระบบ
-ดูแลความถูกต้องของใบหัก ณ ที่จ่าย ก่อนออกให้ลูกค้า
-ตั้งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัท ให้ตรงตามกำหนดนัดชำระ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2552  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง การเงิน เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ทำรับเงินของลูกค้าภายในประเทศทั้งหมดผ่านระบบ SAP และออกใบเสร็จให้กับลูกค้า
-ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จค่าใช้จ่ายตรงใบกำกับภาษีว่ามีข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
-ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขอรับ L/C ของลูกค้าต่างประเทศ ที่ได้ทำการโอนเงินมาแล้วเพื่อนำมา ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบต่อไป
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ด้านดนตรี/กีตาร์
- ด้านกีฬา/ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล,แบดมินตัน,ว่ายน้ำ กีฬาเกือบทุกประเภท ฯลฯ