เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2926625  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


97%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พระนครศรีอยุธยา 13210
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 23 กันยายน 2529 ( อายุ 28 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สร...
ระดับ ปวส.
สาขา บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.88
ก.พ. 53 - ก.พ. 53
สถาบัน สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การ...
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและ...
ก.ค. 53 - ก.ค. 53
สถาบัน สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การ...
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและ...
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระบุรี
หลักสูตร การส่งเสริมการได้รับสิทธิประโยชน์ของผ...
ต.ค. 53 - ต.ค. 53
สถาบัน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด
หลักสูตร ISO 14001&OHAS18001
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.25
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี
หลักสูตร เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
ต.ค. 50 - ส.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต
ก.ย. 52 - มี.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
  รหัส : 2926625  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
97%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พระนครศรีอยุธยา 13210
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 23 กันยายน 2529 อายุ 28 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน อยุธยา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.25
โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.88
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2552  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลเอกสารการสมัครงานของพนักงานในบริษัท
2. ติดต่อหน่วยงานราชการ
สำนักงานประกันสังคม
- ดำเนินการขอบัตรรับรองสิทธิ์ให้กับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- ขึ้นทะเบียน-แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่ทั้ง
ไทยและต่างด้าว
- เบิกค่ารักษาพยาบาลและดำเนินการยื่นเอกสารสงเคราะห์บุตรให้กับพนักงาน
ที่มาติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแรงงานเด็ก
- ขออนุญาตพนักงานที่เป็นแรงงาานเด็กให้ทำงานตอนกลางคืน
3. อบรมพนักงานที่เริ่มงานใหม่ในเรื่องของสวัสดิการของบริษัท
4. จัดทำโบนัสพนักงาน
5. เป็นคณะกรรมการ 5ส ภายในฝ่ายบุคคล โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่
ภายในฝ่ายบุคคล
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ตุลาคม 2550  -  สิงหาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขึ้นรูปเลนส์กล้องถ่ายรูป
ประวัติการอบรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด
ตุลาคม 2553  -  ตุลาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO 14001&OHAS18001
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระบุรี
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การส่งเสริมการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาโรคเอดส์ จังหวัดสระบุรี
กรกฎาคม 2553  -  กรกฎาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค
สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาโรคเอดส์ จังหวัดสระบุรี
กุมภาพันธ์ 2553  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
เกาหลี พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
- outlook
- AS400
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- เข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการบริษัท
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX