เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2981318  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 พฤษภาคม 2558  


97%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10600
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2523 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2538
จาก ฤทธิณรงค์รอน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2541
จาก พาณิชยการราชดำเนิน
ระดับ ปวช.
สาขา เลขานุการ
เกรดเฉลี่ย 2.5
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตร อบรมกิจกรรม 5ส.
มิ.ย. 54 - ส.ค. 54
สถาบัน โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตร โครงการลดความอ้วน
2536 - 13
2537 - 14
2538 - 15
2539 - 16
2540 - 17
2541 - 18
2542 - 19
2543 - 20
2544 - 21
2545 - 22
2546 - 23
2547 - 24
2548 - 25
2549 - 26
2550 - 27
2551 - 28
2552 - 29
2553 - 30
2554 - 31
2555 - 32
2556 - 33
2557 - 34
2558 - 35
2559 - 36
ก.ย. 50 - ก.ย. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง เลขานุการ
ต.ค. 51 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11,500
ตำแหน่ง ธุรการ/เลขา/บันทึกข้อมูล
มี.ค. 56 - พ.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง
 
  รหัส : 2981318  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 พฤษภาคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
97%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10600
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2523 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส หม้าย
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. เลขานุการ
3. บันทึกข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
พาณิชยการราชดำเนิน
2541
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา เลขานุการ
เกรดเฉลี่ย 2.5
ฤทธิณรงค์รอน
2538
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2556  -  พฤษภาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า บันทึกข้อมูลในการซ่อม ทำเรื่องเบิกอะไหล่จ่ายงานช่าง เปิดPO
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ตุลาคม 2551  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ธุรการ/เลขา/บันทึกข้อมูล เงินเดือน 11,500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลต่างๆ จัดทำเกี่ยวกับเอกสารภายในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการประชุมของหัวหน้าหน่วยงาน รับ-ส่งเอกสารต่างๆในและนอกหน่วยงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2550  -  กันยายน 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เลขานุการ เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน พิมพ์งานต่างๆ ติดต่อประสานงาน ติดตามการประชุมนอกสถานที่
ประวัติการอบรม
โรงพยาบาลตากสิน
มิถุนายน 2554  -  สิงหาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โครงการลดความอ้วน
โรงพยาบาลตากสิน
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมกิจกรรม 5ส.
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- พิมพ์ดีดเร็ว
- งานช่างทั่วไป
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ชนะเลิศในโครงการลดความอ้วนของสำนักการแพทย์
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX