เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3074286  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ตุลาคม 2558  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
อุบลราชธานี 34190
Email
Mobile
วันเกิด 14 สิงหาคม 2533 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ม.ค. 55 - ม.ค. 55
สถาบัน บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
หลักสูตร อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.86
มี.ค. 57 - มี.ค. 57
สถาบัน หน่วยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะวิท...
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ...
มิ.ย. 57 - มิ.ย. 57
สถาบัน สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน...
หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
มิ.ย. 58 - มิ.ย. 58
สถาบัน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร เทคนิคการควบคุมและลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
2560 - 27
เม.ย. 55 - พ.ค. 55
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควา...
พ.ย. 55 - ก.พ. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัย...
พ.ค. 56 - เม.ย. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 22000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
พ.ค. 58 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 24000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3074286  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 ตุลาคม 2558  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
อุบลราชธานี 34190
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 14 สิงหาคม 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 94 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.86
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2558  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เงินเดือน 24000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เนื่องจากบริษัท คิว-คอนโทรล เอนจิเนียริ่ง เปิดสาขา ใหม่ เป็น โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตติดตั้ง ตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้องย้ายมาทำงานที่ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสารเสพติดพนักงาน
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ
แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือการทำงาาน
ปฏิบัติตามกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2556  -  เมษายน 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เงินเดือน 22000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในบริษัท
ตรวจสารเสพติดพนักงาน
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ
แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือการทำงาาน
ปฏิบัติตามกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2555  -  กุมภาพันธ์ 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในโรงพยาบาล
ดูและสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีสุขภาพที่ดี
ประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือการทำงาาน
ปฏิบัติตามกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วางระบบถังดับเพลิงในโรงพยาบาล
ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่และ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2555  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในโรงงาน
ดูและสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี
ประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือการทำงาาน
วางระบบถังดับเพลิงในโรงงาน
ดูแล สุขาภิบาลอาหหารในโรงอาหารของบริษัท
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
มิถุนายน 2558  -  มิถุนายน 2558   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เทคนิคการควบคุมและลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
มิถุนายน 2557  -  มิถุนายน 2557   
หลักสูตร/ตำแหน่ง จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
หน่วยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีนาคม 2557  -  มีนาคม 2557   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุในการทำงาน
บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
มกราคม 2555  -  มกราคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 100 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความสามารถในการใช่สื่อมีเดีย
- มีความสามารภในการตัดต่อวิดีโอได้
- ใช้ MS ได้ดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555

นักศึกษาช่วยงานพิเศษที่ห้องสมุดคณะวิทยาศสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2553- 2555