เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3106814  แก้ไขประวัติล่าสุด : 31 มีนาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


98%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 13 กันยายน 2530 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.67
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับ ปวส.
สาขา บริหารธุรกิจ-การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.42
ส.ค. 55 - ส.ค. 55
สถาบัน C.U. CHULALAI STANDARD LIMITED PART.
หลักสูตร ISO 9001-2008
ต.ค. 55 - ต.ค. 55
สถาบัน บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซันแท้นส์ กรุ๊ป...
หลักสูตร การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต,Up date มา...
พ.ย. 55 - มี.ค. 56
สถาบัน โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
หลักสูตร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ธ.ค. 55 - ธ.ค. 55
สถาบัน กรมสรรพากร
หลักสูตร สัมนาเรื่องการยื่นแบบแสดงภาษี การเสีย...
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ วันอาทิตย์)
เกรดเฉลี่ย 3.67
มิ.ย. 56 - มิ.ย. 56
สถาบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักสูตร ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
พ.ค. 49 - ต.ค. 49
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
มี.ค. 50 - ธ.ค. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8,500 บาท
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ม.ค. 51 - ก.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10,000 บาท
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ก.ค. 52 - ต.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 17,000 บาท
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
พ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่ง Appication Support
 
  รหัส : 3106814  แก้ไขประวัติล่าสุด : 31 มีนาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
98%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 13 กันยายน 2530 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 73 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000-17,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ-ปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ วันอาทิตย์)
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.67
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ-การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.42
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
2548
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.67
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Appication Support เงินเดือน 15,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- แก้ปัญหาการใช้ Software ให้แก่ลูกค้า
- ติดตั้ง Software ให้แก่ลูกค้า
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2552  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เงินเดือน 17,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- เป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เป็นวิทยากรของทางสำนักงาน เมื่อมีบุคคลภายนอกมาสัมนาเรื่องการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
- จัดทำบัญชี สมุดรายวันต่างๆ เก็บรายละเอียดบัญชี จัดทำงบการเงิน
- จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบฯภงด1,3,53,90,91. แบบกท20 แบบนำส่งประกันสังคม
- ติดต่อประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อลูกค้าต้องการจัดตั้งบริษัท แก้ไขข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
- เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อไปทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทต่างๆ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2551  -  กรกฎาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 10,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำบัญชีของบริษัท
- นำส่ง ภงด. ภพ.30
- นำส่งประกันสังคม
- จัดทำเงินเดือน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2550  -  ธันวาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 8,500 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำบัญชีของบริษัท
- นำส่ง ภงด. ภพ.30
- นำส่งประกันสังคม
- จัดทำเงินเดือน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2549  -  ตุลาคม 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน
ประวัติการอบรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มิถุนายน 2556  -  มิถุนายน 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
กรมสรรพากร
ธันวาคม 2555  -  ธันวาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง สัมนาเรื่องการยื่นแบบแสดงภาษี การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
พฤศจิกายน 2555  -  มีนาคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซันแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด
ตุลาคม 2555  -  ตุลาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต,Up date มาตราฐานการบัญชีเพิ่มเติม
C.U. CHULALAI STANDARD LIMITED PART.
สิงหาคม 2555  -  สิงหาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO 9001-2008
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB เบื้องต้นได้
- ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Quickbooks,Express
- ใช้โปรแกรม MS.Office ได้
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ เครื่อข่าย และ ภาษา SQL
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-เป็นวิทยากรปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน ในเรื่องของระบบ ISO ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ
-เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ
-เป็นผู้ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุงในการแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX