เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3117775  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


91%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10520
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 20 มิถุนายน 2534 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2551
จาก วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.80
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
สถาบัน สำนักงานการบัญชี เดบิตกฤต
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
มี.ค. 53 - พ.ค. 53
สถาบัน บริษัท วรพงษ์การบัญชี จำกัด
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.80
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.57
2549 - 15
2550 - 16
2551 - 17
2552 - 18
2553 - 19
2554 - 20
2555 - 21
2556 - 22
2557 - 23
ม.ค. 54 - พ.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 300/วัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดทำบัีญชี
ม.ค. 55 - เม.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 250/วัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดทำบัีญชี
 
  รหัส : 3117775  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
91%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10520
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 มิถุนายน 2534 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 53 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
2. พนักงานบัญชีต้นทุน
3. พนักงานบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง,มีนบุรี,ประเวศ,สุวินทวงศ์)
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) สาขา การบัญชี
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บัญชีบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.57
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.80
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
2551
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.80
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2555  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดทำบัีญชี เงินเดือน 250/วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย จัดทำเอกสาร ล้างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ จัดเรียงเอกสารบันทึกรายการในGLโปรแกรมEXPERSS ฯลฯ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดทำบัีญชี เงินเดือน 300/วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำภาษี เอกสาร บันทึกรายการในGLโปรแกรมFORMULA ปิดบัญชีภาษี เพื่อนำส่งกรมสรรพากร รวมถึงกรอกภ.พ.30 และภงด.ต่างๆ
ประวัติการอบรม
บริษัท วรพงษ์การบัญชี จำกัด
มีนาคม 2553  -  พฤษภาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานการบัญชี เดบิตกฤต
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 32 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ทำกิจกรรมระหว่างเรียน
- เชัยร์ลีดเดอร์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-เข้าร่วมแข่งขันบัญชีในวิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัย
-ผลการเรียนในระดับปวช. และปวส. ดีเยี่ยม
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX