เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3150739  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


83%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74130
Email
Mobile
วันเกิด 26 ธันวาคม 2532 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2550
จาก ราชสาส์นวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(เ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย 2.30
ก.พ. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตร อบรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าส...
2548 - 16
2549 - 17
2550 - 18
2551 - 19
2552 - 20
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
2560 - 28
ต.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 15500
ตำแหน่ง QC
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3150739  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
83%
ที่อยู่
สมุทรสาคร 74130
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 26 ธันวาคม 2532 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. QA/ QC
2. lab
3. R&D
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ ,ชลบุรี ,ปราจีน ,นครปฐม,สมุทรสาคร,ฉะเชิงเทรา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(เกษตรบางพระ)
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.30
ราชสาส์นวิทยา
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC เงินเดือน 15500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิตน้ำผลไม้
ตรวจสอบคูณภาพทางเคมีเเละกายภาพของน้ำผลไม้ ก่อนบรรจุและสำเร็จรูป
ทวนสอบวัตถุดิบเคมี
CIP ไลน์ก่อนเริ่ม และหลังเลิกไลน์
ดูเเลเอกสารระบบคูณภาพ ฯลฯ
ประวัติการอบรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง