เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3177947  แก้ไขประวัติล่าสุด :  2 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 1 สัปดาห์ที่แล้ว  


86%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ฉะเชิงเทรา 24110
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 14 กันยายน 2533 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ต.ค. 54 - ต.ค. 54
สถาบัน ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน
หลักสูตร ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 2.51
ก.พ. 56 - ก.พ. 56
สถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
หลักสูตร Speaking for Future Success
มี.ค. 56 - เม.ย. 56
สถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
เม.ย. 53 - ต.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 1,500-3,000
ตำแหน่ง พนักงาน Part-time
พ.ค. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO
 
  รหัส : 3177947  แก้ไขประวัติล่าสุด :  2 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 1 สัปดาห์ที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
86%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ฉะเชิงเทรา 24110
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 14 กันยายน 2533 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 154 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ ISO
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ทุกจังหวัด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ สิ่งแวดล้อม วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.51
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO เงินเดือน 11000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเอกสารในระบบ ISO/TS 16949 ขององค์กร
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2553  -  ตุลาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงาน Part-time เงินเดือน 1,500-3,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
ประวัติการอบรม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
มีนาคม 2556  -  เมษายน 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2556  -  กุมภาพันธ์ 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Speaking for Future Success
ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน
ตุลาคม 2554  -  ตุลาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ว่ายน้ำ