เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3178601  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 ธันวาคม 2557  


82%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พระนครศรีอยุธยา 13180
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 27 กันยายน 2531 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2545
จาก โรงเรียนบ้านนาดี
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.80
ปีที่จบ 2549
จาก เทคนิคพณิชยการอยุธยา
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างกลโรงงาน
เกรดเฉลี่ย 3.30
ก.ค. 49 - ก.ย. 49
สถาบัน บ.เคฮิน เมททัล (ประเทศไทย)จำกัด
หลักสูตร ฝึกงาน
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
พ.ย. 55 - ธ.ค. 55
สถาบัน ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหา...
หลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
ม.ค. 56 - ม.ค. 56
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร อบรม Green logistic
ปีที่จบ 2557
จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาตรี
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.72
2543 - 12
2544 - 13
2545 - 14
2546 - 15
2547 - 16
2548 - 17
2549 - 18
2550 - 19
2551 - 20
2552 - 21
2553 - 22
2554 - 23
2555 - 24
2556 - 25
2557 - 26
2558 - 27
2559 - 28
ส.ค. 54 - ธ.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11500
ตำแหน่ง inspection
ก.ย. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง สโตร์
 
  รหัส : 3178601  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 ธันวาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
82%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พระนครศรีอยุธยา 13180
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 27 กันยายน 2531 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัญฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.72
เทคนิคพณิชยการอยุธยา
2549
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน
เกรดเฉลี่ย 3.30
โรงเรียนบ้านนาดี
2545
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.80
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง สโตร์ เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล ควบคุม คลังสินค้า
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2554  -  ธันวาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง inspection เงินเดือน 11500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบคุณภาพ
ประวัติการอบรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มกราคม 2556  -  มกราคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรม Green logistic
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พฤศจิกายน 2555  -  ธันวาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
บ.เคฮิน เมททัล (ประเทศไทย)จำกัด
กรกฎาคม 2549  -  กันยายน 2549   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ฝึกงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 18 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์