เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3190168  แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 เมษายน 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


89%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10260
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 5 มิถุนายน 2533 ( อายุ 25 ปี )

* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
มิ.ย. 55 - ต.ค. 55
สถาบัน ร้านอาหาร blue elephant
หลักสูตร Good Manufacturing Practice (GMP)
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ธุรกิจอาหาร
เกรดเฉลี่ย 3.16
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
มิ.ย. 55 - ต.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง ฝึกงาน
พ.ย. 55 - ส.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง commis3
ก.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง commis3
 
  รหัส : 3190168  แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 เมษายน 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
89%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10260
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 มิถุนายน 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการร้านอาหาร
2. ผู้ประกอบอาหาร
3. เกี่ยวกับอาหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ และปริมณฑณ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจอาหาร
คณะ คหกรรมศาสตร์ วุฒิ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.16
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง commis3 เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประกอบอาหารไทย เรียกน้ำย่อย เช่นยำต่างๆ พล่า โรตีเขียวหวาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2555  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง commis3 เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประกอบอาหารไทย เรียกน้ำย่อย ขนมหวาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2555  -  ตุลาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประกอบอาหารไทย เรียกน้ำย่อย เช่นยำต่างๆ พล่า โรตีเขียวหวาน
ประวัติการอบรม
ร้านอาหาร blue elephant
มิถุนายน 2555  -  ตุลาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Good Manufacturing Practice (GMP)
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถ แกะสลักผลไม้ได้
- ประกอบอาหารไทย
- ประกอบเบเกอรี่ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ประกอดแข่งขันการทำอาหาร กับผลิตภัณฑ์ กะทิอร่อยดี
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX