เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3210104  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


92%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 13 มิถุนายน 2534 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2552
จาก โรงเรียนฦั่งแดงวิทยาสรรค์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.52
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.43
พ.ค. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน สำนักงานบัญชี
หลักสูตร พนักงานบัญชี
2550 - 16
2551 - 17
2552 - 18
2553 - 19
2554 - 20
2555 - 21
2556 - 22
2557 - 23
2558 - 24
2559 - 25
มี.ค. 55 - พ.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
พ.ย. 55 - มี.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 300/วัน
ตำแหน่ง เสมียน
พ.ค. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10500
ตำแหน่ง ธุรการ
 
  รหัส : 3210104  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ธันวาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
92%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 13 มิถุนายน 2534 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000-12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.43
โรงเรียนฦั่งแดงวิทยาสรรค์
2552
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.52
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ธุรการ เงินเดือน 10500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดู order ที่ลูกค้าเรียกงาน ตามงานเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตามorder ที่ลูกค้าเรียก จัดงานเตรียมให้ลูกค้า ดู stock สินค้า จัดทำเอกสารทั่วไป
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2555  -  มีนาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เสมียน เงินเดือน 300/วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบน้ำหนัก รถบรรทุกออ้ย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2555  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดเจ็บข้อมูล ภาษีซื้อ-ขาย รายยการรับ-จ่าย ทั่วไปที่ไดรับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
สำนักงานบัญชี
พฤษภาคม 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- รู้จัดระบบการบัญชี การจัดการภาษี
- สามารถใชโปรมแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้ Express