เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3210434  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


90%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10540
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 6 กรกฎาคม 2534 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2549
จาก โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.45
ปีที่จบ 2552
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างอิเล็กทรอนิดส์
เกรดเฉลี่ย 3.31
เม.ย. 53 - พ.ค. 53
สถาบัน บริษัท เอนไกไทย จำกัด
หลักสูตร ช่างเทคนิค
พ.ค. 53 - ก.พ. 55
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
หลักสูตร Windows XP & Internet , microsoft Wor...
ต.ค. 53 - พ.ย. 53
สถาบัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
หลักสูตร ช่างเครื่องมือกล
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
ระดับ ปวส.
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย 3.19
2547 - 13
2548 - 14
2549 - 15
2550 - 16
2551 - 17
2552 - 18
2553 - 19
2554 - 20
2555 - 21
2556 - 22
2557 - 23
2558 - 24
2559 - 25
ก.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11,000
ตำแหน่ง จนท.บริหารการเดินรถ GPS
 
  รหัส : 3210434  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
90%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10540
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 6 กรกฎาคม 2534 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 63 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. QC,QA เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ GPS
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย 3.19
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
2552
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิดส์
เกรดเฉลี่ย 3.31
โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร)
2549
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.45
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จนท.บริหารการเดินรถ GPS เงินเดือน 11,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบรถสิบล้อ สั่งงานรถสิบล้อ ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยงข้อง
ประวัติการอบรม
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
ตุลาคม 2553  -  พฤศจิกายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
พฤษภาคม 2553  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Windows XP & Internet , microsoft Word 2007 Excel 2003
บริษัท เอนไกไทย จำกัด
เมษายน 2553  -  พฤษภาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ได้รับเหร๊ยญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสือการเรียนการสอน
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX