เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210596  แก้ไขประวัติล่าสุด :  5 มกราคม 2558  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10230
Email
Mobile
วันเกิด 11 ตุลาคม 2533 ( อายุ 24 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2549
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.36
ปีที่จบ 2551
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.25
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
สถาบัน โรงงานไผ่คอกเนื้อพลาสติก
หลักสูตร พนักงานทั่วไป
เม.ย. 54 - พ.ค. 54
สถาบัน บริษัท เอก-ชัย ดิสทิบิวชั่น จำกัด
หลักสูตร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา รัฐประศาสนศาตร์
เกรดเฉลี่ย 3.22
พ.ย. 55 - ก.พ. 56
สถาบัน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร ธุรการ ฝ่ายบริการวิศวกรรม
2547 - 14
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
ต.ค. 49 - พ.ย. 49
XXXXXXX
เงินเดือน 9500
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
มี.ค. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง พนักงานขาย
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3210596  แก้ไขประวัติล่าสุด :  5 มกราคม 2558  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10230
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 ตุลาคม 2533 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัท สำนักงาน อ๊อฟฟิศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตร
เกรดเฉลี่ย 3.22
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2551
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.25
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2549
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.36
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
การขาย เช็คสต๊อกสินค้า รับของ เช็คยอดขาย
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับของ แพ็คของ ส่งของ
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2549  -  พฤศจิกายน 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เงินเดือน 9500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผลิตอาหารเจ
ประวัติการอบรม
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2555  -  กุมภาพันธ์ 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ธุรการ ฝ่ายบริการวิศวกรรม
บริษัท เอก-ชัย ดิสทิบิวชั่น จำกัด
เมษายน 2554  -  พฤษภาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงงานไผ่คอกเนื้อพลาสติก
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ร้องเพลง
- เล่นกีฬา
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เข้าร่วมการเข้าค่ายผู้นำเยาวชน ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ สำนักงาน ปปช. ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ปปช.รุ่นที่ 6 จ.กาญจนบุรี
เข้าร่วมการเข้าค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานงานตามพระราชดำริ ณ. ศูนย์การเรียนรู้เขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอรัปชั่น กับสำนักงาน ปปช. นครปฐม ที่โรงเรียนเขาไก่แจ้ จ.ราชบุรี
เข้าร่วมการเป็น staff ในการรับน้องของทางมหาวิทยาลัย
บุคคลอ้างอิง