เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3254114  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10310
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 28 ธันวาคม 2535 ( อายุ 22 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2554
จาก ร.ร โพธาวัฒนาเสนีย์ จ.ราชบุรี
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.35
ปีที่จบ 2557
จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ราชบุรี
ระดับ กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2552 - 17
2553 - 18
2554 - 19
2555 - 20
2556 - 21
2557 - 22
2558 - 23
2559 - 24
มี.ค. 55 - ก.พ. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9500
ตำแหน่ง พนักงานประจำสาขา
เม.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9500
ตำแหน่ง พนักงานขาย
 
  รหัส : 3254114  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
75%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10310
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 28 ธันวาคม 2535 อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 155 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานทั่วไปในออฟฟิศ
2. พนักงานขาย
3. ครูพี่เลี้ยง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000-10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน งานออฟฟิศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ราชบุรี
2557
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (กำลังศึกษา)
เกรดเฉลี่ย -
ร.ร โพธาวัฒนาเสนีย์ จ.ราชบุรี
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.35
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 9500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ช่วยขายสินค้าภายในร้าน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2555  -  กุมภาพันธ์ 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานประจำสาขา เงินเดือน 9500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดเรียงของ คิดเงินลูกค้า เช็คสตีอกของ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX