เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3271599  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 ตุลาคม 2557  


79%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 22 พฤษภาคม 2533 ( อายุ 25 ปี )

* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ส.ค. 50 - ก.ย. 50
สถาบัน บริษัท ไทย ฟูจิ-ออโต้ เอ็นจิเนียริ่ง ...
หลักสูตร พนักงานธุรการ
ปีที่จบ 2551
จาก เทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ชลบุรี
ระดับ ปวช.
สาขา พาณิชยการ
เกรดเฉลี่ย 2.69
เม.ย. 53 - พ.ค. 53
สถาบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
หลักสูตร พนักงานเดินเอกสาร พนักงานธุรการ
ก.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
หลักสูตร ผ่านการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพศิลปการถ...
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร ได้รับการฝึกอบรมในหลุกสูตร แรงงานไทยเ...
ปีที่จบ 2554
จาก เทคโนโยภาคตะวันออก (อี.เทค)
ระดับ ปวส.
สาขา คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.84
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการ
เกรดเฉลี่ย 2.78
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
 
  รหัส : 3271599  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 ตุลาคม 2557  
* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
79%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 22 พฤษภาคม 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 44 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. ประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.78
เทคโนโยภาคตะวันออก (อี.เทค)
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.84
เทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ชลบุรี
2551
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา พาณิชยการ
เกรดเฉลี่ย 2.69
ประวัติการอบรม
กระทรวงแรงงาน
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ได้รับการฝึกอบรมในหลุกสูตร แรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
กรกฎาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผ่านการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพศิลปการถ่ายทอด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
เมษายน 2553  -  พฤษภาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พนักงานเดินเอกสาร พนักงานธุรการ
บริษัท ไทย ฟูจิ-ออโต้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สิงหาคม 2550  -  กันยายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง