เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3281370  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


93%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ระยอง 21000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 30 ตุลาคม 2521 ( อายุ 36 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2551
จาก วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง
ระดับ ปวส.
สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.46
ก.พ. 51 - ก.พ. 51
สถาบัน บริษัทไทยยามาฮามอเตอร์
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการบริหารงาน
ต.ค. 54 - ต.ค. 54
สถาบัน บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟแวร์ จำกัด
หลักสูตร การใช้โปรแกรมบัญชี Express
พ.ค. 55 - พ.ค. 55
สถาบัน สรรพากรสาส์น
หลักสูตร ภาษีซื้อต้องห้าม
มี.ค. 56 - มี.ค. 56
สถาบัน หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
หลักสูตร tex up to date 2013
2547 - 26
2548 - 27
2549 - 28
2550 - 29
2551 - 30
2552 - 31
2553 - 32
2554 - 33
2555 - 34
2556 - 35
2557 - 36
พ.ค. 49 - ต.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12000-15000
ตำแหน่ง การตลาด/ติดต่อประสานงานขาย/บัญชี
มี.ค. 54 - มิ.ย. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 
  รหัส : 3281370  แก้ไขประวัติล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
93%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ระยอง 21000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 30 ตุลาคม 2521 อายุ 36 ปี
ส่วนสูง 159 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. บัญชี/การเงิน
2. จัดซื้อ/ธุรการ
3. การตลาด/ขาย
เงินเดือนที่ต้องการ สามารถต่อรองได้
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง/แล้วแต่ข้อเสนอ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง
2551
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี
เกรดเฉลี่ย 3.46
ระดับการศึกษา - สาขา -
คณะ - วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2554  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำใบสำคุญรับ-จ่ายเงินสด-ธนาคาร กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร รวมรวมเอกสารประจำเดือนส่งสำนักงานบัญชี ใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณที่จ่าย(ภงด.1,3,53) สรุปรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานบัญชี ติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวข้อง เช็คลูกหนี้-เจ้าหนี้ เก็บข้อมูลในโปรแกรมExpress,คุมทะเบียนเช็ครับ-จ่าย,ติดตามรายงานงบการเงิน,งบดุล,จากสำนักงานบัญชีรายงานผู้บริหาร
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2549  -  ตุลาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง การตลาด/ติดต่อประสานงานขาย/บัญชี เงินเดือน 12000-15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำแผนการตลาดประจำปี(โปรโม่ชั่นประจำเดือน,ออกบู๊ช,ส่งเสริมการขาย,เปิดตัวสินค้า,roed show,)ควบคุมสต๊อกสินค้า,ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย,ดูแลลูกค้าขายส่งจังหวัดระยอง,เสนอราคาเก็บเช็ควางบิล,ติดตามหนี้
ประวัติการอบรม
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
มีนาคม 2556  -  มีนาคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง tex up to date 2013
สรรพากรสาส์น
พฤษภาคม 2555  -  พฤษภาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ภาษีซื้อต้องห้าม
บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟแวร์ จำกัด
ตุลาคม 2554  -  ตุลาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การใช้โปรแกรมบัญชี Express
บริษัทไทยยามาฮามอเตอร์
กุมภาพันธ์ 2551  -  กุมภาพันธ์ 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ภาวะผู้นำกับการบริหารงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรม Express บันทึกบันชีได้
- ใช้โปรแกรม word,excel
- ใช้โปรแกรมMicrosoft
- ใช้โปรแกรม powerpoint,access
- Internet
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ ใจเย็น เรียนรู้งานเร็ว ติดต่อประสานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX