เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3293597  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


89%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10400
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 12 มกราคม 2528 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.วังสะพุง
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.97
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย
ระดับ ปวส.
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.36
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.51
2546 - 18
2547 - 19
2548 - 20
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
2559 - 31
พ.ย. 51 - มิ.ย. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 7000
ตำแหน่ง ธุรการ
ก.ค. 52 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายประเมินรายย่อย
 
  รหัส : 3293597  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
89%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10400
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 12 มกราคม 2528 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. บุคคล/ธุรการงานบุคคล
2. ธุรการประสานงานทั่วไป
3. จัดซื้อ/การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรีเท่านั้น
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ป.ตรี
เกรดเฉลี่ย 2.51
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.36
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.วังสะพุง
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.97
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2552  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายประเมินรายย่อย เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คีย์ข้อมูลทะเบียนงานของบริษัท , ทำสถิติประจำเดือนส่งธนาคาร, คีย์ข้อมูลรายงานในระบบของธนาคาร, รับ mail ส่ง mail งานเข้า-ออกของบริษัท , ติดต่อประสานงานกับธนาคารและสาขาของธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับสาขาของบริษัท, สอบถามข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเบื้องต้น
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2551  -  มิถุนายน 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ธุรการ เงินเดือน 7000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
พิมพ์งาน , เข้าเล่มรายงานและจัดส่งงานให้ธนาคาร , รับโทรศัพท์ , เดินเอกสาร, เก็บงานเข้าแฟ้มประจำเดือน, ถ่ายเอกสาร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น
- มีความตั้งและพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้งานเพื่อพัฒนาตนเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เคยเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องการประสานงานระหว่างองค์กร