เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติ



บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )



ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3306866  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20110
Mobile
วันเกิด 17 สิงหาคม 2533 ( อายุ 26 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนพิมายวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.40
ปีที่จบ 2551
จาก วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
ระดับ ปวช.
สาขา อิเลคทรอนิคส์
เกรดเฉลี่ย 3.20
ก.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิ...
หลักสูตร 1.วินัยอุตสาหกรรม 2.กรรมวิธีการผลิต ...
ธ.ค. 52 - ก.พ. 53
สถาบัน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิ...
หลักสูตร 1.การจัดการอุตสาหกรรม 2.ระบบมาตรฐานกา...
ปีที่จบ 2553
จาก วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
ระดับ ปวส.
สาขา อิเลคทรอนิคส์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 3.39
มี.ค. 53 - เม.ย. 53
สถาบัน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิ...
หลักสูตร กฏหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
2560 - 27
2561 - 28
ก.ย. 52 - เม.ย. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 6000
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
พ.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 12000+โอที
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3306866  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
ชลบุรี 20110
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 17 สิงหาคม 2533 อายุ 26 ปี
ส่วนสูง - น้ำหนัก -
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร -
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ฝ่ายผลิต
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
2553
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา อิเลคทรอนิคส์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 3.39
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
2551
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา อิเลคทรอนิคส์
เกรดเฉลี่ย 3.20
โรงเรียนพิมายวิทยา
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.40
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เงินเดือน 12000+โอที
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบภายในอาคาร ซ่อมบำรุงแอร์ หลอดไฟ ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2552  -  เมษายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน 6000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโก
มีนาคม 2553  -  เมษายน 2553   
หลักสูตร กฏหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโก
ธันวาคม 2552  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร 1.การจัดการอุตสาหกรรม 2.ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3.ระบบจัดการมาตรฐานจัดการด้านคุณภาพ
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโก
กันยายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร 1.วินัยอุตสาหกรรม 2.กรรมวิธีการผลิต 3.ชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แก้ไขคอมพิวเตอร์มีปัญหา
- ซ่อมแอร์
- ซ่อมระบบสาธารณูปโภค
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ได้เข้าร่มฝึกงานกับบริษัท พานาโซนิค(ประเทศไทย)เป็นระยะเวลา
8 เดือน
บุคคลอ้างอิง