เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2558  


90%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
มี.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออก...
หลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่ว...
ปีที่จบ 2546
จาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ระดับ อนุปริญญา
สาขา ไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.34
ม.ค. 47 - ม.ค. 47
สถาบัน เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
ปีที่จบ 2549
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหฯ
เกรดเฉลี่ย 2.04
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
ก.พ. 48 - ก.ค. 51
XXXXXXX
เงินเดือน 14500
ตำแหน่ง Foreman
ก.ค. 51 - มี.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Technician
เม.ย. 53 - ม.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 16000
ตำแหน่ง Technician
ม.ค. 54 - ส.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
พ.ค. 57 - ต.ค. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 20000
ตำแหน่ง Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2558  
ชื่อ   นามสกุล
90%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. supervisor,Manager, ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
2. Maintenance Manager ไฟฟ้าโรงงาน,
3. Technician,งานระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,000-30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time  Freelance 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหฯ
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.04
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2546
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา ไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.34
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2557  -  ตุลาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Engineer เงินเดือน 20000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านพลังงาน ให้คำปรึกษาด้นพลังงานกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ทำรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และทำรายงานฐานข้อมูลเครื่องจักร
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เงินเดือน 18000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักรภายในโรงงาน (โรงงาน ผลิตอาหารบรรจุกรป๋อง)
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  มกราคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน 16000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุง(โรงงาน รองเท้า)
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2551  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสสติก ซ่อมแม่พิมพ์ และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ซ่อมบำรุงงานทั่วไป (โรงงาน ฉีดพลาสติก)
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2548  -  กรกฎาคม 2551   
ตำแหน่ง Foreman เงินเดือน 14500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ของ TOT เดินสายเคเบิ้ลโทรศัทพ์ ตัดถ่ายคู่สาย ตู้ระบบโทรศัทพ์ TOT
ประวัติการอบรม
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มกราคม 2547  -  มกราคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มีนาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ลาว ดี พอใช้ พอใช้