เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด :  9 มกราคม 2559  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก Thatoomprachasermwit School
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
มี.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน Electricity Authority Area 3 (Northea...
หลักสูตร Students develop skills Electrician d...
ปีที่จบ 2546
จาก Rajabhat Institute Surin
ระดับ อนุปริญญา
สาขา Electricity
เกรดเฉลี่ย 2.34
ม.ค. 47 - ม.ค. 47
สถาบัน The Perfect Life International Limited.
หลักสูตร Leader Professional Edition 1
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน Department of Employment Ministry of ...
หลักสูตร General Industrial Habits
ปีที่จบ 2549
จาก Phranakhon Rajabhat University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Industrial Technology
เกรดเฉลี่ย 2.04
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
ก.พ. 48 - ก.ค. 51
XXXXXXX
ตำแหน่ง Foreman
ก.ค. 51 - มี.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง Technician
เม.ย. 53 - ม.ค. 54
XXXXXXX
ตำแหน่ง Technician
ม.ค. 54 - ส.ค. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง Electrician
พ.ค. 57 - ต.ค. 57
XXXXXXX
ตำแหน่ง Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด :  9 มกราคม 2559  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Supervisor, Technician, Maintenance
2. Engineer, Foreman, Electrician
3. Electrical systems, Telephone systems.
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน travel Bangkok, Thailand abroad
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time  Freelance 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
Phranakhon Rajabhat University
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Industrial Technology
คณะ Industrial Technology วุฒิ B.Sc.
เกรดเฉลี่ย 2.04
Rajabhat Institute Surin
2546
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา Electricity
เกรดเฉลี่ย 2.34
Thatoomprachasermwit School
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2557  -  ตุลาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Engineer เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Assistant Energy Experts advising the energy side of the mall. The report made eight power management procedures and reporting database machines.
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Electrician เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
System power plant Plant and equipment (canned food factory).
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  มกราคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Maintenance of machinery and electrical plant. Maintenance (shoe factory)
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2551  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technician เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Plastic injection mold and plastic repair electrical systems in factories.
General Maintenance (plastic injection molding factory).
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2548  -  กรกฎาคม 2551   
ตำแหน่ง Foreman เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Work on the network for TOT phone cables telephone. Photo cut line Box system telephone TOT.
ประวัติการอบรม
Department of Employment Ministry of labour
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง General Industrial Habits
The Perfect Life International Limited.
มกราคม 2547  -  มกราคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Leader Professional Edition 1
Electricity Authority Area 3 (Northeast).
มีนาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Students develop skills Electrician during recess.
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ลาว ดี พอใช้ พอใช้