เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2557  


70%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10150
Email XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
มี.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออก...
หลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่ว...
ปีที่จบ 2546
จาก สถาบันราชภัฏสุริทร์
ระดับ อนุปริญญา
สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.34
ม.ค. 47 - ม.ค. 47
สถาบัน เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
ปีที่จบ 2549
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.04
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
ก.พ. 48 - ก.ค. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง ช่าง
ก.ค. 51 - มี.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14400
ตำแหน่ง ช่าง
เม.ย. 53 - ม.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง ช่าง
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 16850
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้่า
 
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
70%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10150
Email XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. งานไฟฟ้า
2. งานระบบไฟฟ้า
3. งานพลังงาน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและนวนคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ วทบ.
เกรดเฉลี่ย 2.04
สถาบันราชภัฏสุริทร์
2546
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.34
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้่า เงินเดือน 16850
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักร
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2553  -  มกราคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2551  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 14400
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสสติก ซ่อมแม่พิมพ์ และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2548  -  กรกฎาคม 2551   
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ของTOT
ประวัติการอบรม
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มกราคม 2547  -  มกราคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มีนาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียน