เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 กันยายน 2557  


82%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10150
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 ( อายุ 32 ปี )

* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
มี.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออก...
หลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่ว...
ปีที่จบ 2546
จาก สถาบันราชภัฏสุริทร์
ระดับ อนุปริญญา
สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.34
ม.ค. 47 - ม.ค. 47
สถาบัน เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
ปีที่จบ 2549
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.04
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
ก.พ. 48 - ก.ค. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000
ตำแหน่ง ช่าง
ก.ค. 51 - มี.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13500
ตำแหน่ง ช่าง
เม.ย. 53 - ม.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง ช่าง
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
พ.ค. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 16000
ตำแหน่ง Engineer
 
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 กันยายน 2557  
* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
82%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10150
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. หัวหน้าช่างเทคนิค .ช่างไฟฟ้าโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่ช่างไฟ้า , วิศวกรประจำอาคาร
3. OTHER ดูแลระบบการจัดการพลังงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 20,785
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.04
สถาบันราชภัฏสุริทร์
2546
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.34
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Engineer เงินเดือน 16000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านพลังงาน ให้คำปรึกษาด้นพลังงานกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักร
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2553  -  มกราคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุง
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2551  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 13500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสสติก ซ่อมแม่พิมพ์ และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
ซ่อมบำรุงงานทั่วไป
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2548  -  กรกฎาคม 2551   
ตำแหน่ง ช่าง เงินเดือน 13000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ของ TOT เดินสายเคเบิ้ลโทรศัทพ์ ตัดถ่ายคู่สาย ตู้ระบบโทรศัทพ์
ประวัติการอบรม
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง หลักสูตร วินัยอุตสาหกรรม
เฟอร์เฟคท์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มกราคม 2547  -  มกราคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ผู้นำมืออาชีพ รุ่นที1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มีนาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าช่วงปิดภาคเรียน