เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 มีนาคม 2560  


87%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2544
จาก Thatoomprachasermwit School
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
มี.ค. 45 - พ.ค. 45
สถาบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ( ภาคตะวันอ...
หลักสูตร นักเรียนพัฒนา ทักษะ ช่างไฟฟ้า ในช่วง ...
ปีที่จบ 2546
จาก Rajabhat Institute Surin
ระดับ อนุปริญญา
สาขา Electricity
เกรดเฉลี่ย 2.34
ม.ค. 47 - ม.ค. 47
สถาบัน The Perfect Life International Limited.
หลักสูตร ผู้นำ มืออาชีพรุ่น ที่ 1
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน กระทรวงแรงงาน
หลักสูตร นิสัย อุตสาหกรรมทั่วไป
ปีที่จบ 2549
จาก Phranakhon Rajabhat University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Industrial Technology
เกรดเฉลี่ย 2.04
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
2561 - 36
ก.พ. 48 - มี.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
เม.ย. 53 - ม.ค. 54
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ม.ค. 54 - ส.ค. 56
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
พ.ค. 57 - ม.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกร
มี.ค. 59 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคอาวุโส
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3323506  แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 มีนาคม 2560  
ชื่อ   นามสกุล
87%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กรกฎาคม 2525 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. supervisor
2. ช่างไฟฟ้าอาคาร,ช่างไฟฟ้า,งานโรงแรม
3. หัวหน้างาน ,งานบริการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000-35,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ  Part-time  Freelance  ฝึกงาน
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
Phranakhon Rajabhat University
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Industrial Technology
คณะ Industrial Technology วุฒิ B.Sc.
เกรดเฉลี่ย 2.04
Rajabhat Institute Surin
2546
ระดับการศึกษา อนุปริญญา สาขา Electricity
เกรดเฉลี่ย 2.34
Thatoomprachasermwit School
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 1.65
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2559  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคอาวุโส เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมบำรุงระบบงานวิศวกรรมอาคารสูง ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล บริการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมอาคาร (Preventive Maintenance) ระบบ CCTV
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบโครง
สร้างและสถาปัตย์ ระบบลิฟท์บันไดเลื่อนระบบแก๊สระบบ CCTV
อื่นๆ

สถานทีปฎิบัติงาน ห้างเช็นจูรี ไปรษณีย์กลาง ห้าง เทอร์มินอล 21
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2557  -  มกราคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง วิศวกร เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังงาน ให้คำปรึกษา ด้าน พลังงาน ของห้างสรรพสินค้า รายงาน แปด ขั้นตอนการจัดการ พลังงาน และการรายงาน เครื่อง ฐานข้อมูลบริหารจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Saving)
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2554  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ระบบไฟฟ้าโรงงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ( โรงงาน อาหารกระป๋อง )
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  มกราคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
การบำรุงรักษาเครื่องจักร และไฟฟ้าโรงงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร ( โรงงานผลิตรองเท้า )
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2548  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และ ระบบไฟฟ้าในโรงงานซ่อม
บำรุงรักษาทั่วไป ( โรงงาน ฉีดพลาสติก ขึ้นรูป ) เคยทำงานระบบเคเบิ้ลโทรศัพท์ ของ TOT มาด้วย 3 ปี
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กระทรวงแรงงาน
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร นิสัย อุตสาหกรรมทั่วไป
The Perfect Life International Limited.
มกราคม 2547  -  มกราคม 2547   
หลักสูตร ผู้นำ มืออาชีพรุ่น ที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
มีนาคม 2545  -  พฤษภาคม 2545   
หลักสูตร นักเรียนพัฒนา ทักษะ ช่างไฟฟ้า ในช่วง ปิดภาคเรียน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ลาว ดี พอใช้ พอใช้