เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3333289  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10160
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 31 กรกฎาคม 2527 ( อายุ 31 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เท...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา คหกรรมศาสตร์ธุรกิจงานประดิษฐ์ทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.76
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
2557 - 30
มิ.ย. 54 - ก.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง Adminmaintenance
พ.ย. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม
พ.ค. 56 - ต.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
 
  รหัส : 3333289  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
75%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10160
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 31 กรกฎาคม 2527 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง - น้ำหนัก -
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่รับคำร้องทำหนังสือเดินทาง
2. ธุรการ
3. ช่างจัดดอกไม้
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บางนา ,ปิ่นเกล้า
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เทคนิคกรุงเทพ)
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ธุรกิจงานประดิษฐ์ทั่วไป
คณะ คหกรรมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.76
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2556  -  ตุลาคม 2556   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารตารางงานพนักงานจัดสรรหาพนักงานทำเงินเดือน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2555  -  เมษายน 2556   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม เงินเดือน 11000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำงานด้านเอกสารทุกอย่าง
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2554  -  กันยายน 2555   
ตำแหน่ง Adminmaintenance เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
คีย์ข้อมูลเอกสารส่งสำนักงานใหญ่
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 29 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 29 คำ/นาที
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เคยชนะการประกวดจัดโต๊ะดินเนอร์ของงานเฮลท์ครัวซีนที่ศูนย์สิริกิตติ์แห่งชาติ