เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3344813  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


86%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10250
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 21 พฤษภาคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2546
จาก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.93
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.87
พ.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
หลักสูตร ก้าวให้ทันมาตรฐานการบัญชี รู้วิธีคำนว...
ต.ค. 53 - ต.ค. 53
สถาบัน บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำราย...
ธ.ค. 53 - ธ.ค. 53
สถาบัน บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
หลักสูตร มองภาษีอย่างมืออาชีพ
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
หลักสูตร เจาะลึกแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับก...
ต.ค. 55 - ต.ค. 55
สถาบัน บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
หลักสูตร เจาะประเด็นการแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ผ...
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
ก.ค. 48 - ส.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าบัญชี
 
  รหัส : 3344813  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 ตุลาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
86%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10250
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 21 พฤษภาคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 164 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. หัวหน้าบัญชี
2. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
คณะ การจัดการ วุฒิ บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.87
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
2546
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.93
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2548  -  สิงหาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าบัญชี เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.)ออกงบประจำปี ภงด.50 (ประมาณ 90-100 ราย/ปี)
2.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตามเอกสาร เป็นงบทดลอง
3.)ตรวจเอกสารกับรายงานซื้อ-ขายประจำเดือน เพื่อยื่น ภพ.30
4.)เตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (เมื่อมีการตรวจสอบ)
5.)ทำแบบ ภงด.51 กลางปี
6.)ตรวจงานลูกน้อง
ประวัติการอบรม
บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
ตุลาคม 2555  -  ตุลาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เจาะประเด็นการแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง
บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เจาะลึกแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ NPAES IFRS FOR NPAES
บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
ธันวาคม 2553  -  ธันวาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง มองภาษีอย่างมืออาชีพ
บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
ตุลาคม 2553  -  ตุลาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร
บจก.ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ
พฤศจิกายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ก้าวให้ทันมาตรฐานการบัญชี รู้วิธีคำนวณกำไรสุทธิ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 36 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์