เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3351694  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2557  


88%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10130
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 23 มกราคม 2534 ( อายุ 23 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
พ.ค. 50 - ก.ค. 50
สถาบัน ห้างศรีสกลพลาซ่า
หลักสูตร พนักงานขาย (ฝึกงาน)
เม.ย. 51 - พ.ค. 51
สถาบัน บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ทำ พรบ. (ฝึกงาน)
ปีที่จบ 2552
จาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ระดับ ปวช.
สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.39
ปีที่จบ 2554
จาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ระดับ ปวส.
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.98
2548 - 14
2549 - 15
2550 - 16
2551 - 17
2552 - 18
2553 - 19
2554 - 20
2555 - 21
2556 - 22
2557 - 23
2558 - 24
พ.ค. 54 - พ.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8000
ตำแหน่ง แคชเชียร์
ก.ค. 55 - ก.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง พนักงานขาย
ก.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
  รหัส : 3351694  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
88%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10130
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 23 มกราคม 2534 อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 159 ซม. น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. ประสานงานขาย
3. พนักงานขายหน้าร้าน
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ไม่แน่ใจ
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2554
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.98
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2552
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.39
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่องานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกับลูกค้า ประสานงานขาย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายขาย ทำเสนอราคา
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2555  -  กันยายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
พนักงานขายหน้าร้าน ทำยอด
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2554  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง แคชเชียร์ เงินเดือน 8000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
พนักงานขายหน้าร้าน แคชเชียร์
ประวัติการอบรม
บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เมษายน 2551  -  พฤษภาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำ พรบ. (ฝึกงาน)
ห้างศรีสกลพลาซ่า
พฤษภาคม 2550  -  กรกฎาคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พนักงานขาย (ฝึกงาน)
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง