เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2558  


90%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 ( อายุ 39 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2545
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ย 2.93
2541 - 23
2542 - 24
2543 - 25
2544 - 26
2545 - 27
2546 - 28
2547 - 29
2548 - 30
2549 - 31
2550 - 32
2551 - 33
2552 - 34
2553 - 35
2554 - 36
2555 - 37
2556 - 38
2557 - 39
2558 - 40
2559 - 41
ม.ค. 43 - ธ.ค. 46
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
ม.ค. 47 - ธ.ค. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ม.ค. 51 - พ.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 33,000
ตำแหน่ง 1. ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด) /...
มิ.ย. 55 - เม.ย. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 35,000+5,000
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก.ย. 57 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 39,000
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
90%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 อายุ 39 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ในเขตกรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.93
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2557  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 39,000
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRM
งานสรรหา, งานค่าตอบแทน , งานด้านสวัสดิการ , กฎระเบียบบริษัท ฯลฯ
2. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRD
ฝึกอบรมภายใน , ประสานฝึกอบรมภายนอก
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2555  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 35,000+5,000
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRM
งานสรรหา, งานค่าตอบแทน , งานด้านสวัสดิการ , กฎระเบียบบริษัท ฯลฯ
2. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRD
ฝึกอบรมภายใน , ประสานฝึกอบรมภายนอก
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2551  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง 1. ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด) / 2. ผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (โรงแรม) เงินเดือน 33,000
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด)
1. บริหารจัดการ HR ทั้งระบบ จัดทำโครงสร้าง และ JD ของแต่ละแผนก ฝ่าย ระเบียบคู่มือข้อบังคับ และแบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในฝ่าย HR ทั้งหมด
2. บริหารการใช้งานระบบ HR อย่างยั่งยืน เช่น การสรรหา, ผลการปฏิบัติงาน, ผลประโยชน์และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
3. รับผิดชอบระบบการสรรหารวมถึงจัดเตรียมงบประมาณ
4. อัพเดทช่องทางใหม่ๆที่จะหาผู้สมัคร
5. ค้นหา ออกแบบสื่อในการโฆษณาการสรรหาต่างๆ เช่นลงโฆษณา นิตยสาร โบรชัวร์ เวปเพจของบริษัท
6. ทบทวนใบสมัครและระบบการสัมภาษณ์อยู่เสมอ
7. ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน
8. ระบบการจ่ายเงินเดือน
9. จัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆ

ผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (โรงแรม)
1. วางหลักสูตรการฝึกอบประจำปี ระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม
2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณในการฝึกประจำปี
3. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปี และจัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆ
4. ประสานงานกับผู้จัดการต่างๆ ในการวางแผนฝึกอบรม
5. ฝกสอนการฝึกอบรม / ช่วยเหลือผู้จัดการและผู้สอนในการแก้ปัญหาต่างๆของการฝึกอบรม
6. ประเมินผลการอบรมทั้งภายในและภายนอก
7. จัดเก็บสถิติการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด
8. จัดส่งรายรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ฝย / ฝป2-1 / สท 2
9. รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมประจำปีให้ฝ่าย HR เพื่อใช้ประกอบพิจารณาผลงานพนักงานประจำปี
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2547  -  ธันวาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารทีมงาน ควบคุมระบบการสรรหา รวมทั้งการว่าจ้างภายในตามนโยบายที่รับหมอบหมาย
2. รับผิดชอบ ควบคุมผลการปฏิบัติงานทั้งในฝ่าย HR / Admin
3. คัดเลือกผู้สัคร นัดหมาย สัมภาษณ์ โดยวัดจากความสามารถ และศักยภาพ ประเมินผลและบรรจุ
4. อัพเดทแหล่งสรรหาต่างๆ เช่น เว๊บไซค์งาน สื่อพิมพ์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ กระตุ้นการทำรายงานกำลังคน การค้นหาตำแหน่งว่างและติดตามกระบวนการสรรหา
6. จัดเตรียมการตรวจร่างกายประจำปีและสำหรับพนักงานใหม่
7. จัดทำเงินเดือน สปส. ภาษี.
8. ดูและแผนกธุรการ แม่บ้าน พนักงานขับรถบริษัทฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและจัดฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทและภายนอก
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2543  -  ธันวาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. สถิติ ขาด ลา มาสาย
2. ร่วมมือกับผู้จัดการต่างๆ ในด้านจัดกิจกรรมในการบรม
3. ช่วยเหลือผู้จัดการในด้านอบรมและแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประเมินผลฝึกอบรมภายในและภายนอก
5. จัดทำรายงานฝึกอบรม ข้อมูลต่างๆ
6. งานอื่นๆต่างได้รับมอบ
7. system. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบ
8. อัพเดทใบสมัครการสัมภาษณ์
9. ประสานงานการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท
ประวัติการอบรม
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในสายงานระดับหัวหน้างาน
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง ทีมนักผจญเพลิง
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง หัวใจงานฝ่ายบุคคล
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง บุคลิกภาพ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Computer / Word / Excel / Powerpoint / Net
- พิธีกร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
บ.บอสตันปาร์ค (คอนโด)
จัดทำโครงสร้างองค์กร / ทำ JD สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย / จัดทำระเบียบคู่มือข้อบังคับของบริษัท / สรรหาทีมงานจนสามารถจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดได้สำเร็จ / จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของฝ่าย HR. เพื่อใช้ในบริษัท เช่น ใบสมัครงาน, ใบประเมินผลทดลองงาน, ฯลฯ