เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2560  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 ( อายุ 42 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2545
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ย 2.93
2540 - 22
2541 - 23
2542 - 24
2543 - 25
2544 - 26
2545 - 27
2546 - 28
2547 - 29
2548 - 30
2549 - 31
2550 - 32
2551 - 33
2552 - 34
2553 - 35
2554 - 36
2555 - 37
2556 - 38
2557 - 39
2558 - 40
2559 - 41
2560 - 42
2561 - 43
ม.ค. 42 - ธ.ค. 46
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
ม.ค. 47 - ธ.ค. 50
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ม.ค. 51 - พ.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 33,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มิ.ย. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 45,000.-
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2560  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 อายุ 42 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ตามตกลง
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดพร้าว เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตวัฒนา เขตพระโขนง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ -
เกรดเฉลี่ย 2.93
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 45,000.-
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRM (HRIS)
วางแผนกำลังคน, งานสรรหาและคัดเลือก, ประเมินผลงาน, งานบริหารค่าจ้าง , งานด้านสวัสดิการ , กฎระเบียบบริษัท , แรงงานสัมพันธ์, ติดต่องานส่วนราชการต่าง ๆ เช่นกรมแรงงาน , สำนักงานประกันสังคม , สรรพากร ฯลฯ
2. กำกับดูแลบริหารงานด้าน HRD
ฝึกอบรมภายใน , ประสานฝึกอบรมภายนอก

(วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายภาพรวมเกี่ยวกับงานจัดการทั่วไป เช่น วางแผนอัตรากำลังคน กำหนดขั้นตอนและดำเนินการในเรื่องสรรหา การประเมินผล การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ การสร้างความสุขให้บุคลากร ดูแลบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป รวมทั้งควบคุมดูแลแผนกธุรการ)
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2551  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 33,000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด) 1. บริหารจัดการ HR ทั้งระบบ จัดทำโครงสร้าง และ JD ของแต่ละแผนก ฝ่าย ระเบียบคู่มือข้อบังคับ และแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในฝ่าย HR ทั้งหมด 2. บริหารงาน HR ให้ยั่งยืน เช่น อัตรากำลังคน การสรรหา, ผลการปฏิบัติงาน, ผลประโยชน์และสวัสดิการ, การฝึกอบรม, แรงงานสัมพันธ์ 3. รับผิดชอบระบบการสรรหารวมถึงจัดเตรียมงบประมาณ 4. อัพเดทช่องทางใหม่ๆที่จะหาผู้สมัคร 5. ค้นหา ออกแบบสื่อในการโฆษณาการสรรหาต่างๆ เช่นลงโฆษณา นิตยสาร โบรชัวร์ เวปเพจของบริษัท 6. ทบทวนใบสมัครและระบบการสัมภาษณ์อยู่เสมอ 7. ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน 8. ระบบการจ่ายเงินเดือน 9. จัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (โรงแรม) 1. วางหลักสูตรการฝึกอบประจำปี ตั้งวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 2. เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณในการฝึกประจำปี 3. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปี และจัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆ 4. ประสานงานกับผู้จัดการต่างๆ ในการวางแผนฝึกอบรม 5. ฝึกสอนการฝึกอบรม / ช่วยเหลือผู้จัดการและผู้สอนในการแก้ปัญหาต่างๆของการฝึกอบรม 6. ประเมินผลการอบรมทั้งภายในและภายนอก 7. จัดเก็บสถิติการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด 8. จัดส่งรายรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ฝย / ฝป2-1 / สท 2 9. รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมประจำปีให้ฝ่าย HR เพื่อใช้ประกอบพิจารณาผลงานพนักงานประจำปี
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2547  -  ธันวาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารทีมงาน ควบคุมระบบการสรรหา รวมทั้งการว่าจ้างภายในตามนโยบายที่รับหมอบหมาย
2. รับผิดชอบ ควบคุมผลการปฏิบัติงานทั้งในฝ่าย HR / Admin
3. คัดเลือกผู้สัคร นัดหมาย สัมภาษณ์ โดยวัดจากความสามารถ และศักยภาพ ประเมินผลและบรรจุ
4. อัพเดทแหล่งสรรหาต่างๆ เช่น เว๊บไซค์งาน สื่อพิมพ์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ กระตุ้นการทำรายงานกำลังคน การค้นหาตำแหน่งว่างและติดตามกระบวนการสรรหา
6. จัดเตรียมการตรวจร่างกายประจำปีและสำหรับพนักงานใหม่
7. จัดทำเงินเดือน สปส. ภาษี.
8. ดูและแผนกธุรการ แม่บ้าน พนักงานขับรถบริษัทฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและจัดฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทและภายนอก
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2542  -  ธันวาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส เงินเดือน 15,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. สถิติ ขาด ลา มาสาย
2. ร่วมมือกับผู้จัดการต่างๆ ในด้านจัดกิจกรรมในการบรม
3. ช่วยเหลือผู้จัดการในด้านอบรมและแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประเมินผลฝึกอบรมภายในและภายนอก
5. จัดทำรายงานฝึกอบรม ข้อมูลต่างๆ
6. งานอื่นๆต่างได้รับมอบ
7. system. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบ
8. อัพเดทใบสมัครการสัมภาษณ์
9. ประสานงานการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
  
หลักสูตร ความปลอดภัยในสายงานระดับหัวหน้างาน
  
หลักสูตร ทีมนักผจญเพลิง
  
หลักสูตร หัวใจงานฝ่ายบุคคล
  
หลักสูตร รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อกฎหมายและแนวทางที่ผู้บริหารต้องทราบ
  
หลักสูตร นักบริหารค่าตอบแทน Compensation
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Word / Excel / Powerpoint / Net / Taigersoft /AS400
- พิธีกร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
บ.บอสตันปาร์ค (คอนโด)
จัดทำโครงสร้างองค์กร / ทำ JD สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย / จัดทำระเบียบคู่มือข้อบังคับของบริษัท / สรรหาทีมงานจนสามารถจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดได้สำเร็จ / จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของฝ่าย HR. เพื่อใช้ในบริษัท เช่น ใบสมัครงาน, ใบประเมินผลทดลองงาน, ฯลฯ
บุคคลอ้างอิง