เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3390852  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


93%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Email
Mobile
วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2532 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2547
จาก โรงเรีบนทรายทองวิทยา
ระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนทรายทองวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.59
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงเเสน
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เคมี
เกรดเฉลี่ย 2.49
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียเเห่งชาติ
หลักสูตร นักวิจัยเเละพัฒนา
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเ...
หลักสูตร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
หลักสูตร ISO/IEC17025
2545 - 13
2546 - 14
2547 - 15
2548 - 16
2549 - 17
2550 - 18
2551 - 19
2552 - 20
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
2560 - 28
ส.ค. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
มิ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง ครูจ้างพิเศษ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3390852  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
93%
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2532 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักวิทยาศาสตร์
2. นักวิจัยเเละพัฒนา
3. Sales
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพเเละปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงเเสน
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เคมี
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.49
โรงเรียนทรายทองวิทยา
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.59
โรงเรีบนทรายทองวิทยา
2547
ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.50
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ครูจ้างพิเศษ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถม รวมถึงฝึกนักดรียนไปเข้าร่วมเเข่งขันในงานวิชาการนักเรียน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-วางเเผนการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต
-วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ก่อนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
-จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO/IEC17025
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียเเห่งชาติ
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักวิจัยเเละพัฒนา
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ลาว ดี พอใช้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 37 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น HPLC,UV-Vis,SEM,TEM,เป็นต้น
- ทักษะในการปฏิบัติงานเเละกานใช้อุปกรในห้องปฏิบัติการ
- Microsoft Word, Excel, Power Point
- สามารถขับรถยนต์เเละจักรยานยนต์ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-มีผลงานปัญหาพิเศษ สังเคราะห์เเละศึกษาโครงสร้างสารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีนดับสองในการเเข่งขันลูกคิดญี่ปุ่น
-ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย
-เป็นครูฝึกสอนปั้นดินน้ำมันเเละการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
บุคคลอ้างอิง