เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3418746  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 พฤศจิกายน 2557  


83%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สงขลา 90190
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 12 กันยายน 2532 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2553
จาก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ระดับ ปวส.
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2556
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 3.02
2548 - 16
2549 - 17
2550 - 18
2551 - 19
2552 - 20
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
เม.ย. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 5,000
ตำแหน่ง พนักงานช่าง
ม.ค. 55 - ก.พ. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10,700
ตำแหน่ง พนักงานช่าง
มี.ค. 57 - ก.ย. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบอยเลอร์
 
  รหัส : 3418746  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 พฤศจิกายน 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
83%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สงขลา 90190
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 12 กันยายน 2532 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. วิศวกรเครื่องกล
2. วิศวกรทั่วไป
3. หัวหน้าแผนก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สงขลา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2556
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วุฒิ วศบ
เกรดเฉลี่ย 3.02
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
2553
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.50
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
2550
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.50
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2557  -  กันยายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ เงินเดือน 15,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแล บำรุงรักษาบอยเลอร์
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2555  -  กุมภาพันธ์ 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานช่าง เงินเดือน 10,700
ระดับ เจ้าหน้าที่
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานช่าง เงินเดือน 5,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ช่อมรถยนต์ทั่วไป งานซ่อมเครื่อง งานยางรถยนต์ทุกชนิด งานเชื่อม
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ขยัน
- อดทน
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นนักเรียนดีเด่นตอนเรียน ปวส ช่างยนต์