เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3450400  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


77%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10220
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 20 เมษายน 2533 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.78
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
พ.ค. 55 - ก.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง บัญชีลูกหนี้
ก.ย. 55 - ธ.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง บรรณารักษณ์
 
  รหัส : 3450400  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
77%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10220
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 เมษายน 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ /ชลบุรี/ระยอง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิ ศศ.บ
เกรดเฉลี่ย 2.78
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2555  -  ธันวาคม 2556   
ตำแหน่ง บรรณารักษณ์ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-คัดแยกจำหน่ายหนังสือ
-จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
-ให้เลขหมู่หนังสือ
-บริการยืม-คืนหนังสือ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2555  -  กรกฎาคม 2555   
ตำแหน่ง บัญชีลูกหนี้ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตัดรับชำระบัญชีลูกหนี้
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 15 คำ/นาที