เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3552339  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 มีนาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


61%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรสาคร 74110
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 12 กันยายน 2538 ( อายุ 19 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2554
จาก โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.30
ปีที่จบ 2557
จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ระดับ ปวช.
สาขา อาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย 3.48
2552 - 14
2553 - 15
2554 - 16
2555 - 17
2556 - 18
2557 - 19
2558 - 20
 
  รหัส : 3552339  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 มีนาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
61%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรสาคร 74110
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 12 กันยายน 2538 อายุ 19 ปี
ส่วนสูง - น้ำหนัก -
สัญชาติ - ศาสนา -
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. พนักงานคีย์ข้อมูล-เดินเอาสาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดสมุทรสาครหรือใกล้เคียง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2557
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย 3.48
โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.30
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ใช้โปรแกรม word , Excel ได้
- ใช้ Internet เป็น