เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 498022  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 มีนาคม 2558  


93%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10400
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 11 พฤษภาคม 2521 ( อายุ 37 ปี )

* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2540
จาก รร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.87
ปีที่จบ 2544
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.51
ม.ค. 47 - ธ.ค. 48
สถาบัน สนง.ดับเพลิงกลางและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.
หลักสูตร หลักสูตรวิทยากรสอนการระงับเหตุอัคคีภั...
ธ.ค. 49 - ธ.ค. 49
สถาบัน HR Center
หลักสูตร Competency Beast Interview
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
หลักสูตร หลักสูตรของศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาอุตส...
2538 - 17
2539 - 18
2540 - 19
2541 - 20
2542 - 21
2543 - 22
2544 - 23
2545 - 24
2546 - 25
2547 - 26
2548 - 27
2549 - 28
2550 - 29
2551 - 30
2552 - 31
2553 - 32
2554 - 33
2555 - 34
2556 - 35
2557 - 36
2558 - 37
2559 - 38
ม.ค. 44 - ก.ค. 49
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าฝึกอบรม (Trainner) & HRD
ส.ค. 49 - ก.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 28,000
ตำแหน่ง Human Resources Executive
ส.ค. 55 - ม.ค. 58
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 32,900
ตำแหน่ง Senior HRD
 
  รหัส : 498022  แก้ไขประวัติล่าสุด : 10 มีนาคม 2558  
* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
93%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10400
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 พฤษภาคม 2521 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HRM)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม / วิทยากร (HRD&Trainner)
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คณะ มนุษยศาสตร์ วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.51
รร.สวรรค์อนันต์วิทยา
2540
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.87
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2555  -  มกราคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Senior HRD เงินเดือน 32,900
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม อาทิ จัดทำหลักสูตรการอบรม การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
2. จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานแบบ ( Inhouse Traning )
3. จัดทำแผนฝึกอบรมแบบ ( Public Traning )
4. เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
5. สนุบสนุนทุกหน่วยงาน
6. รับผิดชอบงานด้านพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมพนักงาน ฯลฯ
7. Recruitment & Selection
8. Employee Relation
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2549  -  กรกฎาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Human Resources Executive เงินเดือน 28,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Recruitment & Selection
- Welfare
- Training
- Compensation & Benefit
- Employee Relation
- Coordinate with other department
โดยดูและพนักงานทั้งหมด 1000 คน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2544  -  กรกฎาคม 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าฝึกอบรม (Trainner) & HRD เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- บริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม อาทิ จัดทำหลักสูตรการอบรม การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
- เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
- จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงานแบบ ( Inhouse Traning )
- จัดทำแผนฝึกอบรมแบบ ( Public Traning )
- จัดกิจกรรมพนักงาน
- พัฒนาการบริการ และทักษะพนักงาน เป็นต้น
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง หลักสูตรของศึกษาปริญญาโท จิตวิทยาอุตสากหรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
HR Center
ธันวาคม 2549  -  ธันวาคม 2549   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Competency Beast Interview
สนง.ดับเพลิงกลางและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.
มกราคม 2547  -  ธันวาคม 2548   
หลักสูตร/ตำแหน่ง หลักสูตรวิทยากรสอนการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรง
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- การเป็นพิธีกร และวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการพูดในที่ชุมชน
- การเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/สัมมนา/วอล์คแรลรี่/คาร์แรลรี่
- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมOffice/Photoshop/PageMaker
- การใช้อุปกรณ์โสตถ่ายวีดีโอ/โปรเจคเตอร์ LCD
- การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/กล้าทำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. วิทยากร จัดกิจกรรมสัมมนา WALK RALLY และงานสังสรรค์ ให้กับองค์กรของรัฐ และเอกชน ได้แก่ บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด,บริษัท Bridgestone NCR L,td,บริษัทซันฟราวด์ อินดัสตี้ จำกัด,บริษัทอินเตอร์ไทย,บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเททศไทย, SME Bankเป็นต้น
2. วิทยากร โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่
- วิทยากรโครงการ เปิดโลกพลังงาน กับ ปตท. จัดให้กับโรงเรียนในเขตจตุจักร
- วิทยากรโครงการ ค่ายอนุรักษ์พลังงาน จ.พิจิตร ของ SPP
- วิทยากรอาสาสมัคร โครงการ Child&Shared Card ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ณ เซ็นเตอร์พ้อยด์
- วิทยากรโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน ปตท. รักษ์ธรรมชาติ จ. กาญจนบุรี
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ. ประจวบคีรีขันธ์
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด " จ. อุตรดิตถ์
- วิทยากรโครงการ ค่ายเยาวชนรักชุมชน จ. ฉะเชิงเทรา
- วิทยากร ค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม
- วิทยากร ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX