เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 752880  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 สิงหาคม 2557  


87%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นครปฐม 73000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 24 ตุลาคม 2526 ( อายุ 31 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก รร.ศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
มี.ค. 47 - มี.ค. 47
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตร GHP
มิ.ย. 47 - ต.ค. 47
สถาบัน การบินไทยจำกัด(มหาชน)
หลักสูตร โภชนาการระหว่างประเทศ
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ธุรกิจร้านอาหารและภัตรคาร
เกรดเฉลี่ย 2.46
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
2551 - 25
2552 - 26
2553 - 27
2554 - 28
2555 - 29
2556 - 30
2557 - 31
มี.ค. 52 - ก.พ. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
เม.ย. 54 - พ.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายสินค้าโครงการ
ธ.ค. 55 - ก.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวท์เซอร์
 
  รหัส : 752880  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 สิงหาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
87%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นครปฐม 73000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 24 ตุลาคม 2526 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. พนักงานขาย(pc)
3. Project sale
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจร้านอาหารและภัตรคาร
คณะ - วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.46
รร.ศรีวิชัยวิทยา
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ธันวาคม 2555  -  กรกฎาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ เงินเดือน 18000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบดูแลบริหารยอดขาย และดูแลพนักงานพร้อมทั้ง(pc)จัดเรียงสินค้าในพื้นที่หน้าร้านให้ถูกต้อง หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกองโปรโมชั่นวิเคาระห์ยอดขายกระตุ้นและพลักดันรวมถึงดูแลบริหารแผนกไม่ให้เกิดยอดศูนย์เสีย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2554  -  พฤศจิกายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายสินค้าโครงการ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เสนอราคา-ขายสินค้าโครงการทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างจนถึงปรับแต่งภูมมิทัศน์ ดูแลลูกค้าโครงการทั้งหมด จัดเรียงสินค้าในพื้นที่หน้าร้านให้ถูกต้อง หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกองโปรโมชั่น ดูแลตรวจรับสินค้ารับสินค้าจากvender ขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ บริหารยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2552  -  กุมภาพันธ์ 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก เงินเดือน 15000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลตรวจรับสินค้ารับสินค้าจากvender ขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ บริหารยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีนาคม 2547  -  มีนาคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง GHP
การบินไทยจำกัด(มหาชน)
มิถุนายน 2547  -  ตุลาคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โภชนาการระหว่างประเทศ
โฮมโปร
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง มาตรฐานการจัดเรียงสินค้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ Microsoft Word ,Excel
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX