เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 752880  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 สิงหาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


87%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครปฐม 73000
Email
Mobile
วันเกิด 24 ตุลาคม 2526 ( อายุ 32 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก รร.ศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
มี.ค. 47 - มี.ค. 47
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตร GHP
มิ.ย. 47 - ต.ค. 47
สถาบัน การบินไทยจำกัด(มหาชน)
หลักสูตร โภชนาการระหว่างประเทศ
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ธุรกิจร้านอาหารและภัตรคาร
เกรดเฉลี่ย 2.46
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
2551 - 25
2552 - 26
2553 - 27
2554 - 28
2555 - 29
2556 - 30
2557 - 31
มี.ค. 52 - ก.พ. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
เม.ย. 54 - พ.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายสินค้าโครงการ
ธ.ค. 55 - ก.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 18000
ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวท์เซอร์
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 752880  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 สิงหาคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
87%
ที่อยู่
นครปฐม 73000
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 24 ตุลาคม 2526 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. พนักงานขาย(pc)
3. Project sale
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจร้านอาหารและภัตรคาร
คณะ - วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.46
รร.ศรีวิชัยวิทยา
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2555  -  กรกฎาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ เงินเดือน 18000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบดูแลบริหารยอดขาย และดูแลพนักงานพร้อมทั้ง(pc)จัดเรียงสินค้าในพื้นที่หน้าร้านให้ถูกต้อง หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกองโปรโมชั่นวิเคาระห์ยอดขายกระตุ้นและพลักดันรวมถึงดูแลบริหารแผนกไม่ให้เกิดยอดศูนย์เสีย
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2554  -  พฤศจิกายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายสินค้าโครงการ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เสนอราคา-ขายสินค้าโครงการทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างจนถึงปรับแต่งภูมมิทัศน์ ดูแลลูกค้าโครงการทั้งหมด จัดเรียงสินค้าในพื้นที่หน้าร้านให้ถูกต้อง หมุนเวียนปรับเปลี่ยนกองโปรโมชั่น ดูแลตรวจรับสินค้ารับสินค้าจากvender ขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ บริหารยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2552  -  กุมภาพันธ์ 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก เงินเดือน 15000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลตรวจรับสินค้ารับสินค้าจากvender ขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ บริหารยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีนาคม 2547  -  มีนาคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง GHP
การบินไทยจำกัด(มหาชน)
มิถุนายน 2547  -  ตุลาคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง โภชนาการระหว่างประเทศ
โฮมโปร
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง มาตรฐานการจัดเรียงสินค้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ Microsoft Word ,Excel
บุคคลอ้างอิง