เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 796720  แก้ไขประวัติล่าสุด :  9 สิงหาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


89%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ลำพูน 51000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 19 พฤษภาคม 2523 ( อายุ 35 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ต.ค. 41 - ธ.ค. 41
สถาบัน บริษัท มูระตะ (ไทยแลนด์) มหาชนจำกัด
หลักสูตร ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
ปีที่จบ 2542
จาก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้าเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 2.5
มี.ค. 42 - พ.ค. 42
สถาบัน ศูนย์ควบคุม วิทยุการบิน เชียงใหม่
หลักสูตร ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
ปีที่จบ 2544
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีอุตรสาหกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย 2.82
พ.ย. 44 - ก.พ. 45
สถาบัน บริษัท อินโนเว็กซ์ (ไทยแลนด์)มหาชนจำกัด
หลักสูตร ฝ่ายวิศวกรรมอุตรสาหการ
2539 - 16
2540 - 17
2541 - 18
2542 - 19
2543 - 20
2544 - 21
2545 - 22
2546 - 23
2547 - 24
2548 - 25
2549 - 26
2550 - 27
2551 - 28
2552 - 29
2553 - 30
2554 - 31
2555 - 32
มิ.ย. 45 - ส.ค. 48
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8800
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ส.ค. 48 - เม.ย. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9500+10000
ตำแหน่ง Sales Engineer
พ.ค. 50 - มี.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12000+10000
ตำแหน่ง Sales Representative
ก.พ. 54 - พ.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง Sales Engineer
พ.ค. 54 - ก.ย. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Sales Engineer
 
  รหัส : 796720  แก้ไขประวัติล่าสุด :  9 สิงหาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
89%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ลำพูน 51000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 พฤษภาคม 2523 อายุ 35 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales Engineer
2. การขาย การตลาด
3. เจ้าหน้าที่สินเชื้อ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตรสาหกรรมไฟฟ้า
คณะ - วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.82
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2542
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้าเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 2.5
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2550  -  มีนาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Representative เงินเดือน 12000+10000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
พบปะลูกค้าติดต่อ เจรจา เสนอขาย/บริการ ให้ความรู้คำแนะนำ ในเรื่องของสินค้า ประเภทอุปกรณ์ประปา และ อุปกรณ์ อุตสาหกรรม เช่น มาตราวัดน้ำ วาล์วชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ งานท่อ ทุกระบบ เช่น น้ำ น้ำมัน ก๊าซ (ประจำสาขานิคมฯลำพูน)ดูแลลูกค้าในพื่นที่ภาคเหนือ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2548  -  เมษายน 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Engineer เงินเดือน 9500+10000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
พบปะลูกค้าติดต่อ เจรจา เสนอขายสินค้า COOLING TOWER , FRP . TANK . WATER TANK ฯลฯ และให้ข้อมูลทางเทคนิค เชิงวิศวกรรม
โดย ประจำอยู่ สาขา เชียงใหม่ และดูแลลูกค้าในพื่นที่ภาคเหนือ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2545  -  สิงหาคม 2548   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เงินเดือน 8800
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
พิจารณา และอนุมัติ ให้สินเชื่อ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
พร้อมติดตามทวงถามการชำระ เบื้องต้น รวมถึงทำแผนการตลาด
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2554  -  พฤษภาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Engineer เงินเดือน 14000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
พบปะลูกค้า แนะนำสินค้า Tool อุปกรณ์ ตัด ฯลฯ และให้ความรู้การSet เครื่องกลึง CNC สำหรับ ทูลส์ โดยดูแลกลุ่มลูกค้า พื่นที่ภาคเหนือ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2554  -  กันยายน 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Engineer เงินเดือน 15000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
พบปะลูกค้าติดต่อ เจรจา เสนอขาย/บริการ ให้ความรู้คำแนะนำ ในเรื่องของสินค้า ท่อ ข้อต่อ ทุกชนิด ปั๊มชนิดพิเศษ วาล์วชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ งานท่อ ทุกระบบ เช่น น้ำ น้ำมัน ก๊าซ ดูแลลูกค้าในพื่นที่ภาคเหนือ
ประวัติการอบรม
บริษัท อินโนเว็กซ์ (ไทยแลนด์)มหาชนจำกัด
พฤศจิกายน 2544  -  กุมภาพันธ์ 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ฝ่ายวิศวกรรมอุตรสาหการ
ศูนย์ควบคุม วิทยุการบิน เชียงใหม่
มีนาคม 2542  -  พฤษภาคม 2542   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
บริษัท มูระตะ (ไทยแลนด์) มหาชนจำกัด
ตุลาคม 2541  -  ธันวาคม 2541   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 60 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
- มีความรู้เรื่องรถเป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม คอมฯ ได้หลากโปรแกรม
- มีทักษะในการพูด รักงานบริการ
- กีฬาทุกชนิด
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ขณะเรียนอยู่ที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
จัดทำโครงงาน เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า
ลงงาน สามารถใช้งานได้จริง โดยใช้แบตเตอร์รี่
สามารใช้งาน ได้จริง
เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ประหยัด ไร้มลพิษ เหมาะกับยุคน้ำมันแพง
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX