JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
Office Hours >> Monday-Friday 8:30-18:00 & Saturday 9:30-16:30 >> Tel : 02-353-6999 | Fax : 02-353-6988
For Employer
For Job Seeker
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
Please choose a folder that you want to save your resume.Descriptions (200 characters)Hidden information can be viewed by members only
or Click Here to register
or call 02-353-6999 for further information.
  Resume Code : 3000124  Last Update : 15 November 2016  


95%
First Name     Last Name
Address
Bangkok 10240
Mobile
Date of Birth 1 August 1983 ( Age 33 years )
* Work experience cannot be displayed due to incomplete Training Record
The applicant had made some mistakes or unclearly specified e.g. the blank period of month or year.
Education

Training Experience/Certificate
Year - Age
Working/Internship Experience
Grad Year 2001
From โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
Level  High School
G.P.A. 2.15
Jan 05 - Jan 05
Institute มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Course การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Oct 06 - Dec 06
Institute โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
Course การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Grad Year 2007
From มหาวิทยาลัยรารชภัฏศรีสะเกษ
Level  Bachelor's Degree
Degree การบริหารทรัพยากรมนุษย์
G.P.A. 2.47
Jun 12 - Jun 12
Course คณะกรรมการ 5 ส.
1999 - 16
2000 - 17
2001 - 18
2002 - 19
2003 - 20
2004 - 21
2005 - 22
2006 - 23
2007 - 24
2008 - 25
2009 - 26
2010 - 27
2011 - 28
2012 - 29
2013 - 30
2014 - 31
2015 - 32
2016 - 33
2017 - 34
Mar 08 - Apr 11
XXXXXXX
Salary 13,500
Position สรรหาและว่าจ้าง
Jul 11 - Aug 12
XXXXXXX
Salary 17,120
Position สรรหาและว่าจ้าง
Oct 12 - Jun 16
XXXXXXX
Position เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและว่า...
Jul 16 - Sep 16
XXXXXXX
Salary 15,000 (Freelance)
Position Admin Coordinator
 
Hidden information can be viewed by members only
or Click Here to register
or call 02-353-6999 for further information.
  Resume Code : 3000124  Last Update : 15 November 2016  
First Name   Last Name
95%
Address
Bangkok 10240
Mobile
Personal Information
Gender Male Date of Birth 1 August 1983 Age 33 years
Height 172 cm. Weight 70 kg.
Nationality Of Thailand Religion Buddhism
Status Single Military Status Pass
Job Preferences
* Not interest in insurance
Preferred Positions 1. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
Expected Salary 25,000
Work Location กรุงเทพฯ
Job Type Full-time  Part-time  Freelance 
Day to begin work 1 month
Education
มหาวิทยาลัยรารชภัฏศรีสะเกษ
2007
Education Level Bachelor's Degree Major Subject การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Faculty บริหารธุรกิจ Degree บริหารธุรกิจบัณฑิต
G.P.A. 2.47
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
2001
Education Level High School
G.P.A. 2.15
Working/Internship Experience
Company Name :
July 2016  -  September 2016   
Address :
Position Admin Coordinator Salary 15,000 (Freelance)
Level Staff
Job Duty
1.ติดต่อประสานทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปิน เช่น การทำสัญญา บันทึกข้อตกลง คิวงานศิลปิน
2.ติดตามงานต่างๆของศิลปินตั้งแต่ต้นจนจบงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.ติดต่อประสานเอกสารต่างๆของนักแสดงทั้งหมดที่เล่นซีรี่ย์ ที่จะ ON AIR ของช่อง GMM25 ได้แก่

ซีรี่ย์เรื่อง เชือกวิเศษ ตอนเกมกระชากรัก,ตอนปีนผาคว้าเลิฟ,ตอนวันที่เธอหายไป
ซีรี่ย์เรื่อง ลมเปลี่ยนทิศ ตอน Man In The Rain , ตอน Summer Buddies , ตอน The last Winter
ซีรี่ย์เรื่องคนไม่มีแฟน ,ซีรี่ย์เรื่องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด ,ซีรี่ย์เรื่องภาพลวงตา ,ซีรี่ย์เรื่องอยากจะร้องดังๆ

4.ติดต่อประสานงานฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เรื่องกำหนดวันจ่ายค่าตัวนักแสดง จากนั้นแจ้งกับทางนักแสดงเพื่อนักแสดงจะได้ทราบว่ารับค่าแสดงได้วันไหน

5.ประสานงานกับทางกองถ่ายเพื่อนำเอกสารสำคัญให้นักแสดงตรวตสอบ หรือนำเอกสารสำคัญให้นักแสดงเซ็นต์รับทราบ

6.จัดทำข้อมูล DATA Base ของนักแสดงเช่น ค่าตัวนักแสดง,จำนวนคิวภ่ายทำ,จำนวนตอนของนักแสดง,วันที่นักแสดงรับค่าแสดง,สรุปค่านักแสดงทั้งหมด
Company Name :
October 2012  -  June 2016   
Address :
Position เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง) Salary -
Level Staff
Job Duty
1.ดูแลงานสรรหาและว่าจ้าง (Trading,MPI,Aratist)
2.ติดต่อหน่วยงานทางต้นสังกัดว่ามีการร้องขออัตรากำลังคนไม่ว่าจะเป็นทดแทนหรือขยาย เพื่อให้ทันต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.ติดตามประเมินผลการทดลองงานของพนักงาน
4.คีย์ข้อมูลพนักงานและจัดทำประวัติพนักงาน
5.สรุปอัตราทดแทนและอัตราขยายของพนักงานประจำวัน เพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของอัตราว่างแก่ผู้เกี่ยวข้อง
6.ออกบูธรับสมัครงานตามที่ต่างๆที่มีการจัดรับสมัครงาน และออกบูธตั้งโต๊ะรับสมัครงานตามที่จัดหางานจัดขึ้น
7.แจกใบและรับสมัครตามสถานที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
8.อบรมพนักงานใหม่ที่เกี่ยวกับสวัสดิการและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท เบื้องต้นก่อนที่จะมีการปฐมนิเทศน์
9.สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ประเมินผลการสัมภาษณ์ ส่งผู้สมัครสัมภาษณ์กับทางหน่วยงานที่ต้องการ
10. ติดต่อนัดสัมภาษณ์ ตำแหน่งต่างๆตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอมา แล้วส่งสัมภาษณ์ต่อกับหน่วยงานทางต้นสังกัดร้องขอ
11.ลงประกาสตำแหน่งงานว่าง เพื่อค้นหาผู้สมัคร ทาง Internet (Jobbkk , Jobbthai,Nationejobs,Gjob@GMMGRAMMY,Jobdb)
12. ทำ Recuit Report
13. ดูแลเรื่องการเคลมค่ารักาาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกับทางบริษัทประกัน
14.ทำสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเคลมประกัน ออกเอกสารใบส่งตัวการรักษาพยาบาล ติดต่อกับสถานพยาบาลเรื่องการรักษาพยาบาลของพนักงาน

15. ทำประกันสังคมพนักงาน แจ้งเข้า-ออกพนักงาน กองทุนเงินทดแทน
16.ทำสวัสดิการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแจ้งเข้าแจ้งออกกอทุนฯ
Company Name :
July 2011  -  August 2012   
Address :
Position สรรหาและว่าจ้าง Salary 17,120
Level Staff
Job Duty
1.ดูแลงานสรรหาและว่าจ้าง
2.ติดต่อหน่วยงานทางต้นสังกัดว่ามีการร้องขออัตรากำลังคนไม่ว่าจะเป็นทดแทนหรือขยาย เพื่อให้ทันต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.ติดตามประเมินผลการทดลองงานของพนักงาน
4.จัดทำประวัติพนักงาน
5.สรุปอัตราทดแทนและอัตราขยายของพนักงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน
6.ออกบูธรับสมัครงานตามที่ต่างๆที่มีการจัดรับสมัครงาน และออกบูธตั้งโต๊ะรับสมัครงานตามที่จัดหางานจัดขึ้น
7.แจกใบและรับสมัครตามสถานที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
8.ดูแลเรื่องสวัสดิการที่จอดรถของพนักงานภายในบริษัท
9.จัดทำ KPI (สรรหาและพนักงาน)
10.อบรมพนักงานใหม่ที่เกี่ยวกับสวัสดิการและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท
11.สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ประเมินผลการสัมภาษณ์ ส่งผู้สมัครสัมภาษณ์กับทางหน่วยงานที่ต้องการ
12.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 5 ส.
13. ติดต่อนัดสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค วิศวกร ธุรการ และตำแหน่งต่างๆตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอมา แล้วส่งสัมภาษณ์ต่อกับหน่วยงานทางต้นสังกัดร้องขอ
14.ลงประกาสตำแหน่งงานว่าง เพื่อค้นหาผู้สมัคร ทาง Internet (Jobbkk , Nationejob)
Company Name :
March 2008  -  April 2011   
Address :
Position สรรหาและว่าจ้าง Salary 13,500
Level Staff
Job Duty
ดูแลงานสรรหาและว่าจ้าง ประสานงานกับทางหน่วยงานต้นสังเรื่องอัตรากำลังคนที่ยังขาดไม่ว่าจะเป็นอัตราทดแทนหรืออัตาขยาย เพื่อที่จะได้รองรับการเติบและขยายของธุรกิจ ติดตามประเมินผลการทดลองงาน จัดทำประวัติพนักงาน ออกบูธรับสมัครงานตามที่ต่างๆที่มีการจัดรับสมัครงาน และออกบูธตั้งโต๊ะรับสมัครงานตามที่จัดหางานจัดขึ้น อบรมพนักงานใหม่ที่เกี่ยวกับสวัสดิการและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท
Training Experience/Certificate
June 2012  -  June 2012   
Course Name คณะกรรมการ 5 ส.
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
October 2006  -  December 2006   
Course Name การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
January 2005  -  January 2005   
Course Name การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  
Course Name คณะกรรมการ 5 ส.
  Other Skills
Language Skills
Speak Read Write
English Basic Good Good
Thai Excellent Excellent Excellent
Lao Excellent Basic Unable
Typing Skill (Thai) 30 words/minute
Typing Skill (English) 25 words/minute
Driving Skills Motorcycle
Skills
- ว่ายน้ำ
- ยกเวท ยกดรัมเบล
Honors / Projects/ Masterpiece
รางวัลชนะเลิศการเต้นแอโรบิค ประจำตำบล รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันกีฬาภายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทกีฬาฟุตบอล ชายอายุไม่เกิน 18 ปี ชอบออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใส ทำให้ไม่เครียด และการออกกำลังกายยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น
References