JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  28,401 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ - จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3, 53 และ ภพ.30 - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - มีประสบการณ์ในการทำบัญชีทั้งระบบ สามารถปิดงบได้ - งานอื่นๆตามท...

บริษัท ซุปเปอร์ เฟรช อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 Aug 17
2 . พนักงานขาย Online
Present ขาย,รับเรื่องจากลูกค้า,ประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานขายสินค้าประเภท เครื่องชงกาแฟ และ ทีวี ที่เปิดขายผ่านช่องทาง Online

บริษัท โปรวิชั่น ไทย จำกัด
4-6 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
22 Aug 17
3 . เลขานุการ
ตรวจ คัดกรองจดหมาย บันทึก รายงานให้ผู้บริหาร จัดทำระบบเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของผู้บริหารและของบริษัท จัดตารางนัดหมายที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร และแจ้งเตือนเสมอ จองตั๋วการเดินทางให้ผู้บริหาร ติดตามผู้บร...

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 17
4 . คนขับรถโมบายเครน
ขับรถโมบายเครนได้ บำรุงรักษาเบื้องตน มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี คนไทย

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
22 Aug 17
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเข้าพบลูกค้าเสนอขายสินค้าและติดตามการขายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2.รับผิดชอบการทำเอกสารการขายประสานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานขายจนสินค้าถูกส่งมอบให้กับลูกค้า 3.ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายหาลูก...

Smooth International Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 17
6 . ธุรการประสานงานทั่วไป
- ดูแลและประสานงานธุรการต่างๆทั้วไป - คีย์ข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ(หรือ) sub contract - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. และ เสาร์ 08.00-12.00 น.

P&W Service Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
22 Aug 17
7 . Warehouse Supervisor (สาขาสำโรง)
- รับผิดชอบ วางแผน ควบคุมดูแล งานคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบ ควบคุมและแก้ไขปัญหา กระบวนการรับเข้าและเบิกจ่าย วัตถุดิบ และรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการ และแก้ไขปัญหาในการ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
22 Aug 17
8 . Warehouse Staff เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสำโรง)
1. รับ-จ่าย จัดเก็บวัตถุดิบและงานสำเร็จรูป Raw Material 2. ตรวจเช็ครับจำนวนวัตถุดิบให้ตรงตาม Invoice / PO อย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดพื้นที่ในคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4. ตรวจเช็คจำนวน และรายละเอีดยของ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
9 . Maintenance Staff ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3. บันทึกผลการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
10 . QC Facemask ควบคุมคุณภาพ (โรงงานสำโรง)
- ควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในระหว่างกระบวนการผลิต โดยสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการ และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 Position
Salary 12,000 บาท
22 Aug 17
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต Production Leader (โรงงานสำโรง)
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต Cast Film ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - บำรุงรักษาเครื่อง Cast Film เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิตและพนักงาน - จัดการและควบคุมของเสียจากกระบวน...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
12 . Facility Staff ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัท (ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ประปา) - ซ่อมแซ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัท - สร้างชิ้นงานทั่วไป ตามที่แผนกต่างๆ ร้องขอ

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
13 . ผลิต Facemask Staff (โรงงานสำโรง)
- ผลิตผ้าปิดจมูกของบริษัท - ดำเนินการผลิตสินค้าของบริษัทได้ทัน และตรงตามยอดที่กำหนดไว้

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary รายเดือน (ตามโครงสร้างของบริษัท)
22 Aug 17
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต Production Supervisor (โรงงานสำโรง)
1. วางแผนเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังคน วัตถุดิบและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมและควบคุมพื้นที่การผลิตตามหลัก 5ส ให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการผลิต 3. ควบคุม และติดตามผลการผลิตให้เป็นไ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
15 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Aug 17
16 . Programmer (สำนักงานสาธุประดิษฐ์)Urgently Required !
ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรม - รับทราบความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และกำหนดการเขียนโปรแกรม - เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียน - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเบียนโปรแ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
22 Aug 17
17 . PC จัดเรียงสินค้า/ตรวจนับสินค้า
- จัดเรียงสินค้า หน้าร้านที่อยู่ในโลตัสและบิ๊กซี - ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน และทำสต็อกสินค้าคงเหลือ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - เดินทางนำสินค้าไปเติมสินค้าที่บิ๊กซีและโลตัส ตามที่ได้มอบหมายงานจากห...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary 10,000+ (ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์)
22 Aug 17
18 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Aug 17
19 . Document Control (DCC) (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
รับ-จ่าย ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพที่ลงทะเบียนในระบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เอกสารถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
22 Aug 17
20 . Customer Services Officer (Base at Sathupradit, Bangkok)Urgently Required !
ติดต่อการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และดูแลบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึ่งพอใจและสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Aug 17
  28,401 Positions      
Sort By 
Disability Jobs