JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,600 Positions      
Sort By 
1 . บัญชี
รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบใบกำกับภาษี - เปิดใบกำกับภาษี - รายงานภาษี ซื้อ-ขาย - รายงานรายรับ - รายจ่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ไพศาลกลการ
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Jun 17

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามตกลง
23 Jun 17
3 . เจ้าหน้าที่ตอบปัญหางานคุณภาพ
1.รับข้อเสนอและปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้ามาประชุมเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหา 2.ประสานงานในต่างๆ ภายในองค์กรพร้อมทั้งสรุปปัญหาจัดทำเอกสารเพื่อรับรองลูกค้า 3.ควบคุมและดูแลคุณภาพภายในการผลิตทั้งภายในและภายนอกบริ...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 16,000 บาท+OT
23 Jun 17
4 . ช่างซ่อมบำรุง ( ไฟฟ้า)
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยดูจากใบแจ้งซ่อม - งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

S.P. METAL PART Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,500-13,000+OT
23 Jun 17
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
- ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมSTOCK วัตถุดิบการผลิตให้อยุ่ในระดับที่เหมาะสมกับการผลิต - ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - จัดทำรายงานการวา...

S.P. METAL PART Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000-16,000 + OT
23 Jun 17
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ติดตาม New Model จนถึงขั้นตอนอนุมัติการผลิต 2. ประชุมนำเสนอให้ทีมงานรับทราบ ติดตามปัญหาและดำเนินการแก้ไข 3. จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง New Model 4. ควบคุมการ Trial จนถึงขั้นตอนการผลิตจร...

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jun 17
7 . วิศวกรคุณภาพรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบคุณภาพ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท แก้ไขปัญหางานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
8 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ดำเนินงานซ่อมบำรุงโดยทั่วไป ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
9 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการปฎิบัติงาน วิธีการปฎิบัติงาน หรือกระบวนการผลิตว่า ว่าดำเนินตามคู่มือการปฎิบัติงาน 2.พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ หรือวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.สร้างระบบควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพต...

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
10 . Cost Accounting ExecutiveUrgently Required !
1) ดูแล G/L และ ต้นทุน ทั้งระบบ

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
23 Jun 17
11 . Assistant QA Manager
1.สามรถออกแบบแผนการติดตามปัญหาและสรุปเป็นรายเดือนรายปีได้ 2.มีภาวะการตัดสินใจบนพื้นฐานของ Logical 3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 4.เข้าใจระบบรถมอเตอร์ไซค์ และโครงสร้างพื้นฐานของชิ้นส่วน จะพิจารณาเป...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
12 . Assistant Maintenance Manager รับสมัครด่วน !
วางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร M/C Break Down ,PM planing Co-ordination with Production Dept. -Assinstant Factory Manager or Other Assignment from Fac.Manager

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Bang Phli Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
13 . ผู้จัดการแผนก วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.มีประสบการณ์ในการควบคุมชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ 2.มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบ Stock ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.หากมีความรู้ในระบบ TRS. จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 Jun 17
14 . จัดซื้อ (Supervisor) รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้เกี่ยวกับ Audit , Supplier 2.สามารถวางแผนและออกติดตามคุณภาพของชิ้นส่วนของSupplier 3.เข้าใจระบบการจัดซื้อได้อย่างดี 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง 5.สามารถปฎิบัติงานได้ที่นิคมเกตุเวย์...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 Jun 17
15 . Styling&Coloring EngineerUrgently Required !
ดูแลเรื่องการออกแบบและงานPlant ,New model ,Engineering Design

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jun 17
16 . เจ้าหน้าที่ Call Center (ต่ออายุประกันภัยรถยนต์)
นำเสนอการต่ออายุประกันภัยรถยนต์, พรบ.รถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ (มีการอบรมให้สำหรับผู้ที่ไม่มีีประสบการณ์)

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
17 . ผู้จัดการแผนกขาย รถยนต์โตโยต้า ( Sale manager )รับสมัครด่วน !
บริหารทีมขายรถยนต์TOYOTA ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
23 Jun 17
18 . พนักงานขายรถยนต์
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA นำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ (ทางบริษัทมีการจัดอบรมให้สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน (Internal Audit)
1. ตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการทำงาน ระบบงานของบริษัทฯ 2. จัดทำ Procedure – Work instruction 3. ขึ้นทะเบียน , แจกจ่าย , ยกเลิก , เอกสารระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำแผน Internal Audit ป...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Pay-roll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
  2,600 Positions      
Sort By 
Disability Jobs