JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,422 Positions      
Sort By 
1 . Production Engineer
ดูแลควบคุมการผลิต

Siam Chuyo Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
17 Jan 17
2 . Production Planning Control Executive
1.Production Planning(Factory Level) - Prepare production plan - Timely and accurate analysis of all customer requirement. - Ensure Production Schedule is prepared to meet customer o...

Ingress Autoventures Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
17 Jan 17
3 . Planning Staff
- จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและแผนความต้องการวัตถุดิบ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และแผนพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน - แก้ไขปรับปรุงแผนการผลิตและแผนความต้องการวัตถุดิบทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดค...

SRN Sound Proof Co., Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
17 Jan 17
4 . Engineer New Modelรับสมัครด่วน !
1. New Model Product development. 2. Develops formulations for new products. 3. Reviews raw material for new products. 4. Evaluates new product concepts based on process capability and costing. 5...

SRN Sound Proof Co., Ltd
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary 15,000-18,000
17 Jan 17

บริษัท ซีแวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jan 17
6 . Sales Staff (New Model )
1. มีความรู้เกี่ยวกับ New Model ( Automotive parts 2. Issue Quotation (จัดทำใบเสนอราคา ) Calculate Brake down (คำนวนต้นทุน ) 3. Submit Report to Asst. Sales Manager and Sales Manager. 4. Present C...

บริษัท ฮายาชิ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 23,000-27,000 TBA
17 Jan 17
7 . Engineer/ Technician
- ออกแบบ Jig, Die, Tooling - Machining Part สำหรับจัดทำ Jig, Die, Tooling สามารถตรวจสอบชิ้นงาน วิเคราะห์งานได้อย่างเป็นระบบ - ควบคุมและติดตามแผนการดำเนินงานของแผนกให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001, I...

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jan 17
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jan 17

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
1 Position
Salary 23,850 ค่าตำแหน่ง 1,000 - 20,000 บาท/เดือน
17 Jan 17
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย)
1. จัดทำเอกสารการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค 2. ตรวจสอบเอกสารที่รับ วางบิล และดำเนินการทำจ่ายชำระตามระบบให้ถูกต้องและทันรอบการจ่าย 3. ตรวจสอบเอกสารที่ได้ร...

Thairunggroup
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000
17 Jan 17
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานรับสมัครด่วน !
- ประสานงานรับจองคิวรถบริษัท - รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่ - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขับรถ - ประสานงานหน่วยงานภายในของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -...

Thairunggroup
2 อัตรา
Salary 14,500-16,500
17 Jan 17
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ดปิ่นเกล้า หรือหนองแขม
- ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้ - ตรวจสอบการบันทึกต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตรวจสอบการคำนวนจ่ายชำระดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตรวจสอบการต่อหนังสือค้ำประกันธนาคาร และตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารวางบิลงานเคลมฟอร์ดท...

Thairunggroup
2 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
17 Jan 17
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส)
- ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน - จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำข้อมูลทางการเงิน - รับผิดชอบควบคุมการบริหารและจัดทำ Cash flow - ตรวจสอบยอดเงิน และโอนเงิน - ดูแลควบคุมการออ...

Thairunggroup
1 อัตรา
Salary 40,000-50,000 บาท
17 Jan 17
14 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
จัดหาแหล่งทุน บริหารเงินและต้นทุนทางการเงิน จัดทำรายงาน Cash flow ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหนังสือค้ำประกัน บริหารวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยซื้อรถยนต์และอะไหล่ ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินโดยเช็คและการ...

Thairunggroup
1 อัตรา
Salary 60,000-80,000 บาท
17 Jan 17
15 . ผุ้จัดการส่วนขาย
- ควบคุมและดูแลทีมขายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติงานของที่ปรึกษาการขายในทีม - บริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จตามเป้า

Thairunggroup
3 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท+Commission
17 Jan 17
16 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- รวบรวมข้อมูล และสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทฯ - รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น รับข้อเสนอแนะ พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ตลอดจนบันทึกและต...

Thairunggroup
1 อัตรา
Salary 15,000
17 Jan 17
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหารระดับสูง ทั้งชาวญี่ปุ่น, ชาวไทย และชาวต่างชาติ - ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง, รถตู้)

Thairunggroup
หลายอัตรา
Salary 15,000-30,000 บาท(รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
17 Jan 17
18 . แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร)
ดูแลงานบ้านทั่วไปภายในบ้านผู้บริหาร

Thairunggroup
1 อัตรา
Salary 9,000 บาทขึ้นไป หรือตามความสามารถ
17 Jan 17

กลุ่มบริษัทพระนคร
17 Jan 17

กลุ่มบริษัทพระนคร
17 Jan 17
  2,422 Positions      
Sort By 
Disability Jobs