JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,152 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำงานเอกสาร ของฝ่ายขาย จัดซื้อ งานธุรการทั่วไป - ติดต่อประสานงาน ภายในหน่วยงาน - สรุปข้อมูลประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

บริษัท เกษร อินเตอร์พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
30 Aug 16
2 . Q.A/Q.C. Inprocessรับสมัครด่วน !
- สามารถตรวจสอบคุณภาพของงาน โดยใช้เครื่องมือวัดได้ดี - ออกแบบและ ตรวจสอบกระบวนการทำงานในการควบคุมคุณภาพได้ - จัดทำรายงานสุปผลการทำงาน บันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา - ปฎิบัติห...

บริษัท เกษร อินเตอร์พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
30 Aug 16
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ด่วน!
- ดูแลจัดทำดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยให้ถูกต้องตาม กฎหมาย - ดูแลควบคุมระเบียบข้อบังคับในการทำงาน - ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - วางแผนงาน วิเคราะห์สาเหต...

บริษัท เกษร อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความเหมาะสม
30 Aug 16
4 . จัดซื้อ ธุรการทั่วไป
จัดซื้อ ธุรการทัวไป

บริษัท ซันฟิลเตอร์ จำกัด
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
30 Aug 16
5 . Purchase Asst.Supervisor
-Plan to order material from forecast. -Follow up delivery schedule on time. -Make purchase monthly report -Control staff

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiable
30 Aug 16
6 . Lab Staff
- Analysis chemical all process - Analysis M/C AAAS X UV-VIS & Saltspry Test M/C - Have experience 0 year up

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
Rojana Industrial Park, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary N/A
30 Aug 16

บริษัท โคลบรี (ประเทศไทย) จำกัด
Wang Noi Factory Land Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiate
30 Aug 16
8 . วิศวกร
1. ควบคุมดูแลการทำงานในแผนกควบคุมการผลิต ตามคู่มือการผลิต 2. ควบคุมการทำงานของหัวหน้าหน่วยตัดเหล็ก ตามคู่มือการตัดเหล็ก 3. ควบคุมการตั้งแม่พิม ตามคู่มือการตั้งแม่พิมพ์ 4. รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผน...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Aug 16
9 . Digital Marketing Specialist
1. Brainstorm new and creative growth strategies and execute all web, social media and display advertising campaigns 2.Develops concepts and ideas for advertising and marketing materials and campaign...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
Salary N/A
30 Aug 16
10 . Call Center Agent (Eng)
- Solving problems of customers concerning products and services of the company via the telephone - Providing information to customers - Compiling daily reports as required

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
30 Aug 16
11 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์
1) ตรวจสอบสภาพรถยนต์และประเมิณราคา 2) อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary 15,000 + ค่าโทรศัพท์ + ค่าคอมฯ
30 Aug 16
12 . Rental Sales Agent (RSA) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่ารถกับบริษัท Sixt - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 Position
Salary 15,000 + เบี้ยกันดาร 2,000 + ค่าโทรศัพท์ 500 + Incentive
30 Aug 16
13 . ที่ปรึกษาการขาย Nissan (ประจำศูนย์ที่เยาวราชตึกหมอมี)
1. กำหนดเป้าหมายและทิศทางการขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2. ติดต่อประสานงานขายรถยนต์กับลูกค้ารายใหม่/เก่า และปิดการขาย 3. สร้างฐานลูกค้ารายใหม่/เก่า วางกลยุทธ์ในการขายให้เป็นไปตามเป้า 4. มีความคิดริเริ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
30 Aug 16
14 . Sales Executive Brand BMW
1. พิชิตเป้าหมายการขายและทิศทางของทางที่บริษัทกำหนด 2. มีความคิดริเริ่มในการหาเทคนิคการขายใหม่ๆและแหล่งผู้มุ่งหวังใหม่ๆ 3. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวเอง, โชว์รูม , บริษัท 4. ดูแลความเรี...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
30 Aug 16

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
2 Position
Salary N/A
30 Aug 16
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ออกใบเสร็จรับเงินค่าอะไหล่+ค่าบริการ+ค่ารถ 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำรายงานแยกอายุลูกหนี้ (AR Aging) 4.นำเช็คและเงินสดฝากธนาคาร 5.ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าขอเปิดเครดิต แ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
30 Aug 16
17 . พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ (สมัคร+สัมภาษณ์ วันเดียวรู้ผล)รับสมัครด่วน !
1) ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง 2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ 3) ทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ตามตกลง / OT ตามจริง / สวัสดิการอื่นตามตกลง
30 Aug 16
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
กรุณากรอกประวัติและประสบการณ์การในทำงานอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ส่งผ่านระบบ jobthai นี้

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
จำนวนมาก
30 Aug 16
19 . พนักงานช่างยนต์ สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
ซ่อมรถ Forklift ดูแลลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด งานเอกสาร งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 12,000 บาท
30 Aug 16

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
Salary N/A
30 Aug 16
  2,152 Positions      
Sort By 
Disability Jobs