JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  129 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน)รับสมัครด่วน !
ควบคุมติดต่อประสานงานในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ ตามตกลง
21 Sep 17
2 . โฟร์แมน
1. นัดหมายการทำงานและรายละเอียดกับทีมช่าง 2. ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบและมีประสิทธิภาพ 3. รายงานความคืบหน้าของงาน

บริษัท แบ็คยาร์ด คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-22,000
20 Sep 17
3 . โฟร์แมนคุมงานทาสีอาคารทั่วไป
1.สั่งงานและควบคุมการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ตรวจสอบเนื้องานให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด 3.ทำงานต่างๆ ที่หน้างานตามแผนงานที่บริษัทกำหนด 4.ประสานงานและร่วมประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง 5...

บริษัท ซีซั่นเพ้นท์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 17,000+ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 Sep 17
4 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ ได้เวลาตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้าง รายการเปลี่ยนแปลง

บริษัท 89 โฮมบิลเดอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 17
5 . โฟร์แมนก่อสร้าง
ควบคุมบริหารจัดการไซด์งานก่อสร้าง ซึ่งท่านจะรับผิดชอบอย่างน้อย 1 หลัง บริษัทมีค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่ท่านบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานของบริษัท กรณีต้องไปประจำไซด์ต่างจังหวัดบริษัทจะมีค่าเช่าที่พักให้ต่าง...

MIKA GROUP CO., LTD.
3 อัตรา
Salary ตั้งแต่่ 25,000 บาทขึ้นไป(ตามความสามารถ)
20 Sep 17
6 . Officer (Civil/M&E)
1. ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ 2. ให้บริการตรวจสอบพื้นที่ก่อนการต่อเติม 3. ติดต่อประสานงงานด้านการซ่อมแซมกับผู้บริหาร 4. สรุปรายงานส่งตามกำหนด 5. งานอื่นๆ ตามที่...

บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
4 Position
20 Sep 17
7 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Sep 17
8 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - จัดสรรและควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้า...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Sep 17
9 . Foreman (ควมคุมงานก่อสร้าง)
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของ--งานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ--แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิชั่น จำกัด
10 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 17
10 . โฟร์แมน
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลความเรียบร้อยของไซต์งาน คนงานให้ปลอดภัยและเสร็จตามกำหนดการ 3. ติดต่อประสานงาน รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บังคับบัญช...

Mepitree Interior Design & Production
1 Position
Salary 20,000-25,000
20 Sep 17

บริษัท สุเบญจา จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้ 14,000 - 35,000 บาท
20 Sep 17
12 . Foreman /ควบคุมอาคาร
- ควบคุมและประสานงานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา งานตกแต่งสถานที่ งานซ่อมบำรุงอาคาร/สถานที่

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
20 Sep 17
13 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
20 Sep 17
14 . โฟร์แมนควบคุมงาน/ช่างสำรวจ/DRAFF
1.ควบคุมหน้างานเป็นไปตามแบบ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 2.ประสานงานกับลูกค้า , ช่าง 3.จัดทำเอกสารวางแผนงาน 4.อ่านและเขียนแบบได้ 5.ส่องกล้องสำรวจได้

บริษัท เมเจอร์ แอกซิส คอนสตรัคชั่น จำกัด
20 Sep 17
15 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- คุมงานก่อสร้างและงานตกแต่ง / งานโครงการ - ประสานงานทีมช่าง - ประสานงานลูกค้า

บริษัท เกรท เอ เวย์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา)
20 Sep 17
16 . โฟร์แมนประจำไซน์งานก่อสร้าง
- ควบคุมและดูแลประสานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ตรวจงานก่อนส่งมอบลูกค้า แก้ไขปัญหาและประสานงานระหว่างทีมช่างและโครงการ - ปฏิบัติงานที่ไซน์งานในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อริยะกานต์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000++
20 Sep 17
17 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานการส่งสินค้าหน้างานและสำรวจพื้นที่หน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร

บริษัท ทีคเบ็นซ์ (1991) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
20 Sep 17
18 . ช่างซ่อมบำรุงร้านค้า (MAINTENANCE )
- ดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อมของร้านค้าต่างๆ - ประสานงานให้ผู้รับเหมาเช้าซ่อมแซม กรณีไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ พร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม - ทำการประเมินการซ่อมแซม เพื่อรับมอบงาน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
20 Sep 17
19 . โฟร์แมน,โฟร์แมนอาวุสโส (ประจำโครงการ กรุ่งเทพฯ)
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบค...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 Sep 17
20 . Foremanรับสมัครด่วน !
- งานด้านควบคุมงานก่อสร้างประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าน์ ให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

บริษัท วิชัยเรียลเอสเตท จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 Up ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Sep 17
  129 Positions      
Sort By 
Disability Jobs