JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  841 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อ
- บริหารและวางแผนการใช้สื่อช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารเว็ปไซต์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราว และข่าวสารต่างๆ - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และข่าวสารประจำเดื...

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
2 . หัวหน้าคลังสินค้า หรือเจ้าหน้าที่ชำนาญการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ - การเบิกจ่าย สินค้าและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท 2. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบตามหลัก FIFO 3. บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. ควบคุมและจัดเก็บสินค้าใ...

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 -17,000 ขึ้นไป
29 Aug 16
3 . Sales ประจำโชว์รูม (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)รับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม - ติดต่อลูกค้าในส่วนของเข้าของบ้านและยี่ปั๊วทั่วทุกภูมิภาค - ติดตาม/ประสานงานทั้งกับลูกค้าและพนักงานในองค์กร - จัดทำเอกสารการขายส่งสรุปยอดขายส่งให...

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 16,000 บาท ไม่รวมคอมมิชั่น
29 Aug 16
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- กำหนดเป้าหมายการขายด้วยกลยุทธ์ต่างๆ - สามารถบริหารทีมงาน ควบคุม ติดตาม และกระตุ้นยอดขายทีมงาน - สามารถนำเสนองานในกลุ่มลูกค้า อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร และบริษัทรับสร้างบ้านและลูกค้าทั่วไป - สามารถ...

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
29 Aug 16
5 . Salesรับสมัครด่วน !
1.สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ติดต่อกับทาง Interior,Owner,Consult หลักเพื่อนำเสนอสินค้า 3.ติดตาม/ประสานงานขาย รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานทีมขายและทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.สำรวจตล...

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
6 . พนักงานการเงิน/ พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- วันปฎิบัติงานของบริษัทฯ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
29 Aug 16
7 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)/ ผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
วิศวกรสนาม (Site Engineer) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขา วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง / ไฟฟ้า / เครื่องกล) ประสบการณ์ 0 - 5 ปี หากผ่านงานอาคารสูง งานห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้...

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
20 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
29 Aug 16
8 . ผู้จัดการโครงการ(PM) / วิศวกรโครงการ(PE)รับสมัครด่วน !
ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office / AutoCAD) **เวลาทำงานของบริษัทฯ วันจันทร์ – วันเสาร์

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
20 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
29 Aug 16
9 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
29 Aug 16
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับวางบิล – จ่ายเช็ค, ทำบัญชีเจ้าหนี้ – ลูกหนี้, จัดทำรายงานรับ-จ่าย - รวบรวมและจัดระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถวางแผนและติดตามงานที่รับผิดชอบ พร้อมติดต่อประสาน...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 Aug 16
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี AR,AP,GL 2.ตรวจสอบใบสำคัญรับ - ใบสำคัญจ่าย 3.ตรวจสอบรายการซื้อขาย และ ลงออร์เดอร์ 4.บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบบัญชี 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
12 . ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑลโดยเป็นสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ และคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง จึงทำให้ง่ายต่อการขาย

บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 + คอมมิชชั่น
29 Aug 16
13 . วิศวกรสนาม (โครงสร้าง-เหล็กเส้น/สำนักงาน/สถาปัตย์/เครื่องกล)
- การตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List - การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว - การคำนวนปริมาณการใช้และการสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน - จัดทำแผนงานที่รับผิดชอบประจำสัปดาห์ - ควบคุมงาน SUB, ทีมช...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
30 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 Aug 16
14 . ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD.) ด่วนมาก
- ควบคุม,วางแผนงาน,การบริหาร โครงการก่อสร้าง

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
29 Aug 16
15 . ธุรการ/เจ้าหน้าที่ เอกสารและงานต่างด้าว (ด่วนมาก)
- จัดทำฐานข้อมูลคนงานต่างด้าว - จัดทำเอกสารงานต่างด้าว - ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้งภายใน-นอกองค์กร รวมถึง ส่วนราชการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR/IC รับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชี,ลงบันทึก,ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
17 . วิศวกรประเมินราคา / จนท.จัดซื้อจัดจ้าง (งานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร - จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
18 . เจ้าหน้าที่ประมาณการฯ (งานโครงสร้าง-สถาปัตย์-ระบบ)รับสมัครด่วน !
ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้าง-สถาปัตย์ได้

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
19 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ - ตรวจตราควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
20 . เจ้าหน้าที่คุมงานตอกเสาเข็ม
- ควบคุมงานตอกเสาเข็ม - จัดทำรายงานตอกเสาเข็ม

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
10 Position
Salary 15,000
29 Aug 16
  841 Positions      
Sort By 
Disability Jobs