JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  843 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คุมงานตอกเสาเข็ม
- ควบคุมงานตอกเสาเข็ม - จัดทำรายงานตอกเสาเข็ม

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
10 Position
Salary 15,000
25 Oct 16
2 . Project Sales Executive
รายละเอียดงาน - เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ , และ รักษาฐานลูกค้าเดิม - วางแผนนัดหมายเข้าพบลูกค้า - นำเสนอข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์ให้กับทางลูกค้า - ปรึกษา,ให้คำแนะนำ,แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า - ทำเอกสารการ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
5 Position
Salary 30K+Com.+Bonus
24 Oct 16
3 . พนักงานขาย หลอดไฟ LED ตลาดร้านค้า และโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มีอยู่เพื่อสร้างยอดขาย - นำเสนอสินค้า - มีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าวัสดุ/ร้านไฟฟ้า/ร้านหลอดไฟ - ทำรายงาน - หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย - วางแผนการซื้อของลูกค้า - เยี่...

บริษัท ฮั้งหมงฮง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 10,000-20,000 บาท + commission up to 30,000
24 Oct 16
4 . สถาปนิกโครงการ
ดูแลงานด้านตรวจสอบ ควบคุมแบบก่อสร้างสถาปัตย์อาคารสูง ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 Oct 16
5 . ช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโตรงสร้าง (Draftsman)
เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม และโครงสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
24 Oct 16
6 . วิศวกรประมาณราคาหรือช่างประมาณราคา
- คำนวณปริมาณงานฯ ด้านโตรงสร้างและสถาปัตย์ - สืบราคาวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Oct 16
7 . พนักงานเขียนแบบงานระบบ
- เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า สุขาภิบาล - เคลียร์แบบได้

บริษัท วัน คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Oct 16
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- การบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายของบริษัท - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย - จัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีประจำเดือน - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

IDEA APPLIED CO., LTD.
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Oct 16
9 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1.จัดทำแผนงานก่อสร้างทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงานและเครื่องจักรได้ 2. ช่วยเหลือผู้จัดการ ดูแลทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบ...

บริษัท ซีด้าร์ อินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000
24 Oct 16
10 . วิศวกรควบคุมงาน
1.เคลียร์แบบ/ถอดแบบคิดปริมาณงาน/สั่งวัสดุ ควบคุมดูแลคนงานรายวันและผู้รับจ้าง 2.แนะนำงานด้านเทคนิค การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ 3. จัดทำแผนงานก่อสร้างทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่...

บริษัท ซีด้าร์ อินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด
2 Position
Salary 30,000
24 Oct 16
11 . พนักงานจัดซื้อ แผนกอุปโภคบริโภค ( ปฏิบัติงานที่สาขาบางบัวทอง)
1.จัดซื้อสินค้า ในแผนกอุปโภคบริโภค 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อสินค้า 3.ดำเนินการอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO)ในระบบ ตามสิทธิของการอนุมัติ PO ของบริษัท 4.ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Oct 16
12 . พนักงานเขียนแบบงานระบบ (M&E) ไฟฟ้า 4 ประปา,แอร์ 4 ตำแหน่ง
ดูแล SHOP APP Combine ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ ทำ Detail แบบในส่วนที่ขัดแย้งกันในแต่ละระบบ และส่งขออนุมัติ หาข้อสรุป และทำการรวบรวมแบบ ทั้งหมดตอนส่งงานสุดท้าย เพื่อทำ As-built DWG หมาย...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
8 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 Oct 16
13 . HR Supervisor
1.วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมตามระบบ Compretency Based และจัดทำแผนการพัฒนาประจำปี 2.วางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนประจำปีและประจำเดือน 3. วางแผน ดำเนินการควบคุมกระบวนการจ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Oct 16
14 . พนักงานบัญชีอาวุสโส(Senior Account)
- จัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นแบบ ภงด.3 - ควบคุมและตรวจสอบรายการสินทรัพย์ทุกบัญชี รวมถึงบันทึกรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ผ่านAPและเงินสดย่อย รวมถึงการ write-of และบันทึกค่าเสื่อมราคาและ Review...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Oct 16
15 . เลขานุการฝ่ายบริหารสัญญา
-ประสานงานในแผนก เกี่ยวกับสัญญาโครงการ

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Oct 16
16 . ผู้บริหารสัญญาอาวุสโส(Senior Contract Administrator)
-ตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นในข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญา -วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นสำคัญ ในข้อความของสัญญาได้ทั้งก่อนและหลังการลงนามสัญญา -แนะนำงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัญญาและเงื่อนไขของสั...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Oct 16
17 . ผู้บริหารสัญญา(Contract Administrator)
-ตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นในข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญา -วิเคราะห์ปัญหา ประเด็นสำคัญ ในข้อความของสัญญาได้ทั้งก่อนและหลังการลงนามสัญญา -แนะนำงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัญญาและเงื่อนไขของสั...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
24 Oct 16
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอู่ซ่อม,ซ่อมเครื่องกลหนัก แบ็คโฮ,แทรคเตอร์,รถบด,ซ่อมงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Oct 16
19 . หัวหน้างานสโตร์กลาง
ตรวจสอบการรับของ การจัดเก็บ การจัดทำสต๊อคการ์ด

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 Oct 16
20 . โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบค...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 Oct 16
  843 Positions      
Sort By 
Disability Jobs