JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  888 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา
1.จัดทำ Shop Drawing และตรวจสอบ Combined กับงานอื่นๆ ทุกระบบ เพื่อใช้ในการดำเนินการ 2.ติดตาม/วางแผนงาน (แรงงาน, วัสดุ, เครื่องมือ) และสรุปความก้าวหน้างานในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน เปรียบเทียบกับแผนงานห...

บริษัท คอนสตัรคชั่น ไลนส์ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Feb 17
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานประกันภัย งานต่อภาษีรถโม่ สัญญารถเช่า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary 15,000.- บาท ขึ้นไป
25 Feb 17
3 . Sales
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในการจำหน่ายและติดตั้งวัสดุหลังคา - ทำใบเสนอราคาลูกค้า และพรีเซนต์งานลูกค้า

บริษัท ไอดี รูฟ เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Feb 17
4 . พนักงานบัญชีและธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกประเภท อาทิ ใบสำคัญจ่าย เอกสารการวางบิลลูกค้า ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย...

บริษัท บีแอ็ด จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน 18,000 - 22,000
25 Feb 17
5 . พนักงานประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑล
1.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขาย 2.เก็บเงินค่าสินค้า 3.ตรวจสิบสินค้าฝากขายหน้าร้าน 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไรท์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาตามความสามารถ)
25 Feb 17
6 . ช่างเทคนิค
สาธิตเกี่ยวกับงานเชื่อม และสามารถให้ความรู้ทางด้านการใช้งาน กับผลิตเครื่องเชื่อม TIG MIG PLASMA ARC

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
25 Feb 17
7 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
25 Feb 17
8 . Sale Project (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการ,โรงานอุตสาหกรรม, ผู้รับเหมา และหน่วงานที่เกี่ยวข้องสำหรับ Project Sales 2.เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 3.ให้ข้อมูล และแนะนำสินค้...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
9 . Modern Trade Section Manager
- การบริหารแผนธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์การขายห้าง Modern Trade เพื่อให้บรรลุยอดขาย - จัดเตรียมแผนการดำเนินงานให้กับทีมขาย Modern Trade เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า - ร่วมจัดทำแผนการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย - ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Feb 17
10 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 2.วางนโยบายการส่งเสริมการขายรูปแบต่างๆ 3.กำหนดนโยบายบริหารงานขาย 4.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด จัดทำนโยบายการขาย 5.พิจารณานโยบายสำหรับการปรับปรุงสินค้าหรือ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Feb 17
11 . พนักงานขายกรุงเทพ
1. แนะนำ สาธิต และ ขายสินค้า 2. ทำรายงานสรุปการขายเพื่อเข้าประชุมกับผู้จัดการฝ่ายขายทุกสัปดาห์ 3. รับผิดชอบพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้า 4. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 5. นำเสนอและรา...

บริษัท อี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป มีค่าน้ำมันรถ และ ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
25 Feb 17
12 . พนักงานขาย
- ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ทำยอดขาย เก็บบัญชีให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ - ปรับแก้ไขปัญหาด้านการขาย - ขยายลูกค้าเพิ่ม

บริษัท อาร์พีเอสซี อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
13 . เลขานุการโครงการ
- งานด้านธุรการ-งานเอกสารในโครงการก่อสร้าง - รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ - ควบคุมการเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ - ดูแลเรื่องเงินสดย่อยของโครงการ - ควบคุมแ...

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 Feb 17
14 . Project Sales Executive
รายละเอียดงาน - เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ , และ รักษาฐานลูกค้าเดิม - วางแผนนัดหมายเข้าพบลูกค้า - นำเสนอข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์ให้กับทางลูกค้า - ปรึกษา,ให้คำแนะนำ,แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า - ทำเอกสารการ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
5 Position
Salary 30K+Com.+Bonus
25 Feb 17
15 . Maintenance Technician
ลักษณะงาน 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ติด...

บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อกำหนดบริษัท
25 Feb 17
16 . Marketing Manager
- วางแผนบริหารจัดการทีมขาย - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด - กำหนดเป้าหมายของยอดขาย - เตรียมข้อมูลสินค้า - ให้ความรู้ลูกค้า - ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - หาข้อมูล...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
17 . บัญชีเจ้าหนี้
1. ตรวจเอกสารเพื่อทำจ่าย (AP) 2. ตรวจน้ำหนักอลูมิเนียม 3. ตัดจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ (PV) , ค่าใช้จ่ายต่างๆ , ค่าแรงช่าง (DL) 4. จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 5. รวบรวมเอกสารภาษี ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด1ก ส่งใ...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
18 . Project Executive
- ติดต่อประสานงานขาย ลูกค้าและฝ่ายโครงการ - ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้งานตามที่ตกลงกับลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า พร้อมประสานงานในข้อร้องเรียนให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ - จัดท...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Feb 17
19 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค (ประจำโครงการก่อสร้าง)
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยการทำงานในงานก่อสร้าง - จัดทำรายงานความปลอดภัยประจำเดือน เพื่อรายงานต่อ คปอ. - จัดทำสรุปและรายงานความปลอดภัย,ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ต่อผู้จัดการโรง...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
25 Feb 17
20 . วิศวกรควบคุมปริมาณ (Quantities Surveyor)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมปริมาณงานและการเบิกจ่ายค่าผลงาน

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 Feb 17
  888 Positions      
Sort By 
Disability Jobs