JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  770 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายโครงการ(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) รับสมัครด่วน !
- เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ - หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-เขตปริมณฑล (พุทธมณฑล-ทวีวัฒนา - หนองแขม - ภาษีเจริญ -บางกรวย - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ไทรน้...

YONGGROUP
1 Position
Salary เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
10 Dec 16
2 . ธุรการขาย
1. ติดต่อประสานงานทั่วไป 2. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด
4 Position
10 Dec 16
3 . พนักงานขายฝ่ายโรงงาน (#ต้องมีประสบการณ์#)
- ทำการขายแบบเชิงรุก - ใช้รถยนต์ของบริษัทในการออกพบลูกค้า - แนะนำสินค้าของบริษัท สร้างยอดขาย - ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ - วางแผนเส้นทางการพบลูกค้าในแต่ละวัน - จดรอบการสั่งสินค้า และกำหนด...

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000 บาท
9 Dec 16
4 . ประสานงานขาย-บัญชีสำเร็จรูป (ชำนาญงานเท่านั้น)
- ใช้โปรแกรม Express ในการออกใบกำกับสินค้า ใบเสร็จ ฯลฯ - ผ่านการทำงานด้านประสานงานขาย และบัญชีเบื้องต้น - ช่วยเหลืองานของฝ่ายขาย และพนักงานขาย ด้านข้อมูลลูกค้า - ดูรอบการวางบิล/เก็บเงิน - รับออเดอ...

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000
9 Dec 16
5 . พนักงานขับรถผู้บริหารส่วนกลางรับสมัครด่วน !
1.มีความรับผิดชอบงาน 2.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี 3.สามาถไปต่างจังหวัดได้ 4.มีความ ขยัน และ อดทน 5.มีใบขับขี่ 6.สามารถทำงานวันเสาร์ได้

Ptthailand
หลายอัตรา
Salary 12,000-15,000
9 Dec 16
6 . ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-สามารถSearch หาข้อมูลทางInternet ได้เป็นอย่างดี -เปรียบเทียบราคา -ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย -ประสานงานด้านต่างๆ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -ถ่ายเอกสาร , ส่งแฟกซ์ -จองตั๋วเครื่องบิน,จองโรงแ...

Ptthailand
5 อัตรา
Salary 20,000 บาท หรือ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Dec 16
7 . วิศวกรคอมพิวเตอร์
1.ประกอบคอมพิวเตอร์ 2.งานด้าน ระบบเครือข่าย 3.เขียนโปรแกรม

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
9 Dec 16
8 . บัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินสดย่อย 2.บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3.กระทบยอดบัญชีเงินสดย่อยของแต่ละโครงการ 4.งานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
9 Dec 16
9 . ธุรการก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับโครงการ, ติดตามงาน/ สนับสนุนเอกสารและงานธุรการ - จัดทำระบบเอกสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์ - จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
9 Dec 16
10 . เจ้าหน้าที่แปลภาษา (Translator) Part-time / Freelance / พนักงานประจำ
แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
9 Dec 16
11 . พนักงานเขียนแบบ (ระบบไฟฟ้า/ เครื่องกล)Urgently Required !
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 Dec 16
12 . Project Engineers (Mechanical or Electrical)Urgently Required !
- บริหารควบคุมงานโครงการระบบประกอบอาคารงานระบบเครื่องกล,ระบบประกอบอาคาร ปรับอากาศ สุขาภิบาล หรือไฟฟ้า - มีประสบการณ์ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ดับเพลิง และระบบสุขาภิบาล สำหรับอาคาร 3 ปี ขี้น...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
9 Dec 16
13 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
9 Dec 16
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด (ด้านงานก่อสร้าง)
1.สร้างช่องทางในการประมูลงานโครงการก่อสร้างต่างๆ 2.จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประมูลงานของบริษัท 3.ติดตามโครงการเก่าและใหม่ และรับ Feedback จากลูกค้า 4.สร้างและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Dec 16
15 . วิศวกรประมาณราคางานระบบรับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์แบบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมาณราคา งานระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Dec 16
16 . HR & Admin Directorรับสมัครด่วน !
-กำกับ ดูแล หน่วยงานบริหารกลางภายใต้บังคับบัญชา -งานบริหารจัดการวางแผนกลยุทธ์ -งานบริหารจัดสรรบุคลากรและแก้ไขพัฒนาระบบงาน

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Dec 16
17 . พนักงานฝึกอบรมและพัฒนารับสมัครด่วน !
-วางแผนหาความต้องการ,จัดฝึกอบรม เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม -จัดทำคู่มือหรือเอกสารหลักสูตรฝึกอบรม -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อวิทยากรภายนอก/ภายใน เตรียมการฝึกอบรม -อื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Dec 16
18 . วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Dec 16
19 . AUTO CAD DRAFTSMAN
เขียนแบบ Shop Drawing งานระบบประจำหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
9 Dec 16
20 . วิศวกรจัดซื้อ/จัดจ้างรับสมัครด่วน !
- ติดต่อหา Supplier วัสดุงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา - จัดทำเอกสาร รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง - ทำเอกสาร ISO - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Dec 16
  770 Positions      
Sort By 
Disability Jobs