JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  938 Positions      
Sort By 
1 . Graphic Designer
1.ควบคุมงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นไปตามระบบ CI บริษัท 2.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure/Catalog/Banner/Leaflet 3.สร้างสรรค์และงานบริหารงาน Events & Activities ต่างๆร่วมกับทีม PR 4.ประสานงานกับ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 May 17
2 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงาน โครงการระบบไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณ รวมทั้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 17
3 . ด่วนมาก-เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน (Quantity Surveyor)รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ ตามแบบ Preliminary - จัดทำเอกสารสำหรับงานประมูลต่าง ๆ (TOR) - จัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ (Contract Document) - ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ดูเหมาะสมสำหรับโครงการนั้...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 17
4 . ด่วนมาก - วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)Urgently Required !
1. จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ 2. จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงานเพิ่ม-ลด 3. ประสานงานกับเจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และจัดทำรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ 4. ควบคุมกา...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 17
5 . ด่วนมาก - ธุรการโครงการ (Site Admin)Urgently Required !
- ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซท์งานก่อสร้าง - จัดทำบันทึกการประชุม - ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 17
6 . ด่วนมาก-สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
- บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 17
7 . เจ้าหน้าที่คุมงานตอกเสาเข็ม
- ควบคุมงานตอกเสาเข็ม - จัดทำรายงานตอกเสาเข็ม

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
5 Position
Salary 15,000
25 May 17
8 . QS Engineer / วิศวกรประมาณราคา
- จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ - จัดทำราคาค่าก่อสร้างจาก - จัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานประมูลต่างๆ (TOR) - สามารถเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) - เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลต่างๆ ...

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 May 17
9 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
ควบคุมดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานด้านลูกหนี้และการรับเงิน จัดทำรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย , ภพ.30

บริษัท ไทย ฟูคูดะ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
25 May 17
10 . ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง (PM.) รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลงานก่อสร้างโครงการ -ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -วางแผนควบคุมกำลังคน,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,อื่นๆ

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 17
11 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
25 May 17
12 . ช่างเทคนิค
สาธิตเกี่ยวกับงานเชื่อม และสามารถให้ความรู้ทางด้านการใช้งาน กับผลิตเครื่องเชื่อม TIG MIG PLASMA ARC

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
25 May 17
13 . ประมาณราคา กระจก อลูมิเนียม ฮาร์ดแวร์
1. คำนวณถอดวัสดุอุปกรณ์ กระจก อลูมิเนียม ฮาร์ดแวร์ 2. ประสานงานกับทางฝ่ายโครงการ และ จัดซื้อ 3. ตรวจเช็คปริมาณจากแปลนพื้น 4. จัดทำรายการสรุปการคำนวณวัสดุอุปกรณ์ 5. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 17
14 . Sales Executive
- ติดต่อประสานงานขาย ลูกค้าและฝ่ายโครงการ - ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้งานตามที่ตกลงกับลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า พร้อมประสานงานในข้อร้องเรียนให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ - จัดท...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 17
15 . พนักงานธุรการ
1. พิมพ์ใบเสนอราคาและรับแจ้งซ่อมงาน 2. รับโทรศัพท์และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4. งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 17
16 . ประสานงานบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางบัญชี - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
25 May 17
17 . พนักงานประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อ 2.ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ และ ภายในบริษัท 3.สรุปรายงานการประสานงานกับซัพพลายเออร์ได้ 4.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5.ทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 17
18 . พนักงานประสานงานขาย
- ติดต่อประสานระหว่างลูกค้า และพนักงานขาย - ทำงานเอกสาร และประสานงานทั้งภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
25 May 17
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin & Coordinator)
- ติดต่อประสานทั้งภายนอก และภายใน เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี - ติดต่อประสานงานการขออนุญาตกับส่วนราชการต่างๆ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการค้นหา ...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
25 May 17
20 . พนักงานวาง SPEC โครงการ
- ดูแลงานด้านการวางสเปคและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน - ติดต่อวางสเปคสินค้ากับสถาปนิก มัณฑนากร และเจ้าของโครงการ - ประสานงานทีมฝ่ายฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัท ฯ...

บริษัท วรรธนะ จำกัด
1-2 อัตรา
Salary ตามแต่ตกลง
25 May 17
  938 Positions      
Sort By 
Disability Jobs