JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  227 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
ส่งสินค้าตามที่ต่างๆและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเอสแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
30 Mar 17
2 . พนักงานขับรถและดูแลสวน
ขับรถรับส่งน้องไปโรงเรียน ดูแลสวนและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ประจำบ้าน) สวัสดิการเหมือนพนักงานบริษัท

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
30 Mar 17
3 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (รถยนต์) ID:GAG/HO
1. ขับรถรับ-ส่งพนักงาน 2. สรุปการทำงานประจำวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ปฎิบัติงาน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Double Wing Spirit Service Co., Ltd.
2 Position
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป/ เดือน
30 Mar 17
4 . พนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูง
- รับ – ส่ง ผู้บริหาร เดินทางจากที่พักไปสถานที่ทำงาน สถานที่ประชุม รวมถึงสถานที่ต่างๆ ตามตารางนัดหมายล่วงหน้า ไปยังสถานที่หมายด้วยความปลอดภัย - ตรวจสอบรถยนต์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้ง...

AAPC (Thailand) Ltd.
1 Position
Salary 24,000
30 Mar 17
5 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
• ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูงเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร • ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
4 Position
Salary 11,000 - 17,000 (ตามประสบการณ์)
30 Mar 17
6 . พนักงานขับรถบ้านผู้บริหาร( บ้านพักอยู่ทองหล่อ ซ.4) รับสมัครด่วน !
- ขับรถให้บ้านผู้บริหารฯ - ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ - พร้อมกับแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ให้รถพร้อมใช้งานเสมอ - สามารถเดินทางจากบ้านมาบ้านผู้บริหารสะดวก **บ้านพนักงานขับรถควร...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
30 Mar 17

Hazel & Azure Co., Ltd. (บริษัท เฮเซิล แอนด์ แอชเชอร์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
30 Mar 17
8 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
-ขับรถลีมูซีน ขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลาง

บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
30 Mar 17
9 . พนักงานขับรถส่วนกลาง(โซนสาทร) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลาง ขับรถให้นายคนจีน สือสารภาษาอังกฤษได้

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000+
30 Mar 17

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000+500+OT
30 Mar 17
11 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ดูแลรักษาความสะอาด ขับรถผู้บริหาร และอื่น ๆ เกี่ยวกับรถ หรือเกี่ยวข้อง

บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000
30 Mar 17
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหาร - ดูแล รักษารถ นำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนด - ประสานงาน เกี่ยวกับตารางการทำงานผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000+ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 4,000 บาท+ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด
30 Mar 17
13 . พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสำนักงานรามคำแหง 60/4รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 9,000 - 10,000 + เบี้ยเลี้ยง
30 Mar 17

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
30 Mar 17
15 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. บวก OT

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
30 Mar 17

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
5 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 Mar 17
17 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับรถส่วนกลางของบริษัท ส่งเอกสาร รับเช็ค - ขับรถรับ-ส่งพนักงานไปติดต่องาน - ขับรถให้กับผู้บริหาร (บางครั้ง)

บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 Mar 17
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สามเสนใน P03
รายละเอียดของงาน • ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร • ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในม...

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาท ไม่รวม OT
30 Mar 17
19 . พนักงานขับรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1.ช่วยจัดเตรียมสินค้าก่อนส่งขึ้นรถ 2.นำสินค้าลงจากรถและจัดเรียงสินค้าในร้านค้า 3.ดูแลรักษารถ และการใช้งานของรถให้พร้อม 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Mar 17

บริษัท แคนเซอิ จำกัด
Salary 12,000 บาท ( ไม่รวม OT )
30 Mar 17
  227 Positions      
Sort By 
Disability Jobs