JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  88 Positions      
Sort By 
1 . นักวิชาการ (ด้านภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ - ให้ข้อมูล และคำแน...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
3 อัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 Nov 17
2 . นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย - จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรั...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
หลายอัตรา
Salary หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 Nov 17
3 . Courses and Curriculum Developer / เจ้าหน้าที่พัฒนาคอร์สเรียน TOPICA Edumallรับสมัครด่วน !
- Course developers maintain existing courses, make sure that each of them are revised and improved, based on the recommendation of the instructors and students. - Develop new course modules to be ...

TOP English (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 19,000+
24 Nov 17
4 . อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ Full time/Part time สาขาสีลม,พร้อมพงษ์,ศรีราชา
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Nov 17
5 . อาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนญี่ปุ่น สาขาพร้อมพงษ์
สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนชาวญี่ปุ่น ทำงานสาขา พร้อมพงษ์(สุขุมวิท 33/1) ทองหล่อ (BTS)

โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
24 Nov 17
6 . ครูอนุบาล
- สอนดูแลเด็กนักเรียน - จัดการห้องเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
3 อัตรา
Salary ตามวุฒและประสบการณ์
24 Nov 17
7 . ครูแนะแนวรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวิชาแนะแนวระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) - สอนดูแล ปรับพฤติกรรม พัฒนา นักเรียน - สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน - ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น ประจำวิชา - ดูแลเด็ก ปรับพฤติกร...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Nov 17
8 . ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษ)
- สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 1 อัตรา - พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน - กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องตาม ...

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Nov 17
9 . ครูกีฬา
- สอนกีฬาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) - ดูแลเด็ก หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Nov 17
10 . เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอนรับสมัครด่วน !
- การเทียบโอน การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา - ดูแล ดำเนินเรื่องการสอบของเด็ก - การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
24 Nov 17
11 . ครูมนุษยและสังคมศึกษา(ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา - ครูประจำชั้น ครูเวร - ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Nov 17
12 . ครูคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
- สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สอนคณิตศาสตร์โดยประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็ก - ดูแลนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Nov 17
13 . ครูสอนภาษา จีน - อังกฤษ/ ธุรการ/ พี่เลี้ยงเด็กรับสมัครด่วน !
- สอนได้ทั้งภาษา จีน - อังกฤษ - วางแผนการเรียนการสอน สรุปและประเมินการเรียน รายงาน - พี่เลี้ยงเด็ก - ไปรับ-ไปส่ง ที่โรงเรียน - หยุด 1 วัน/สัปดาห์

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
4 Position
Salary 25,000 ผ่านงาน 30,000
24 Nov 17
14 . ครูสอนพัฒนาทักษะเด็กเล็ก ประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว,สุขุมวิท31,เซ็นทรัลเวิลด์
• รับผิดชอบตารางสอนของตนและจัดเตรียมสื่อการสอนประจำวัน และรายเดือน • ดำเนินการสอนตามตารางสอน ตารางเรียนทดแทน ตารางแทนผู้สอนท่านอื่น • จัดทำบันทึกรายงานความผิดปกติ จัดเก็บสื่อการสอน และดูแลความเป็นระ...

บริษัท ชิจิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Salary 12,000-15,000
24 Nov 17
15 . ครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำสาขาประชาราษฎร์บำเพ็ญ13 ม.หอการค้ารับสมัครด่วน !
- สอน speaking,writing,reading,lisening - จัดตารางสอนนักเรียน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ - มีสวัสดิการประกันสังคม - ลาป่วย 6 วัน/ปี - ทำงานครบ 1 ปี หยุดพักร้อน 6 วัน/ปี ...

สถาบันสอนภาษา ELS
2 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท/เดือน
24 Nov 17
16 . ครูผู้สอนประจำสาขาอิมพีเรียล ลาดพร้าว
1.ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในวิชา คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 2.ดูแลการตรวจการบ้านของเด็ก พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและสนุกกับการเรียน 3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฎิบัติงา...

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Nov 17

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ
24 Nov 17
18 . เจ้าหน้าทีวิชาการเทคโนโลยี
- จัดทำ ตรวจทาน พัฒนาตำราและไฟลล์สอนตาม Master plan ที่วางไว้ - วางแผนและควบคุมการสอนเมื่อมีการอัดไฟล์สอน - ออกข้อสอบ ทำเฉลย และนำข้อสอบเข้าระบบตามแผนงาน - ให้บริการทางวิชาการ เช่นทำเฉลย ทำวิจัย แ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
23 Nov 17
19 . นักวิชาการ ฟิสิกส์/ เคมีรับสมัครด่วน !
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉลย และ สนั...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Nov 17
20 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 Nov 17
  88 Positions      
Sort By 
Disability Jobs