JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  103 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ แก่เด็กประถมศึกษา

บริษัท สู่อัจฉรียะ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 บาท/เดือน (Full Time), (300 บาท/วัน Part Time)
30 Aug 16
2 . Intensive English Program Teacher (IEP Teacher)Urgently Required !
-Conduct the class for Intensive English Program students in school. -Be able to teach Math, Science and English for kindergarten or primary or secondary level. -Various locations depending on the ...

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
3 Positions
Salary 25,000 - 28,000
29 Aug 16
3 . ครูอนุบาล / ครูพี่เลี้ยงรับสมัครด่วน !
ดูแลสอนเด็กเนอร์สเซอร์รี่

สถานรับเลี้ยงเด็กมณฑารัตน์
หลายอัตรา
Salary เริ่มต้นที่ 10,000 บาท (ตามวุฒิและประสบการณ์)
29 Aug 16
4 . ครูสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น
- สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น - ทำงานเอกสารและงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนสอนภาษาฮิมาวาริ
1 อัตรา
Salary 20,000 บาท (หลัง Probation)
29 Aug 16
5 . ครูสอนขับรถยนต์รับสมัครด่วน !
- สอนขับรถยนต์ตั้งแต่พื้นฐานการขับตลอดจนเทคนิคต่างๆที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนถนน - สอนมารยาทในการขับรถที่ถูกต้อง - สอนวิธีการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และมั่นใจในความปลอดภัย - เสริมสร้างความรู้ด...

โรงเรียนราม 2 สอนขับรถยนต์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
29 Aug 16
6 . เจ้าหน้าที่วิชาการ (สถาบันกวดวิชา)
1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การบริหารและการจัดการ เรื่องการจัดทำหนังสือของสถาบันกวดวิชา ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และ เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทที่วางไว้ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
29 Aug 16
7 . ติวเตอร์ ศิลปะ (PartTime, Full Time)
-สอนวิชา ศิลปศึกษา

โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์
2 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
8 . ติวเตอร์คณิตศาสตร์
- สอนคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย - สอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ และ PAT1

โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์
2 Position
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
9 . ครูปฐมวัย
ดูแลและเตรียมการเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัยอายุตั้งแต่ 1 - 4 ปี

เยี่ยมนุช เดย์แคร์
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา
29 Aug 16
10 . ครูผู้สอนมัธยมหลายวิชา อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ Admin/HR/Salesรับสมัครด่วน !
ครูผู้สอน วิชาคณิต วิทย์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม - สอนหนังสือนักเรียนทั้งที่สำนักงานและเป็นอาจารย์พิเศษตาม รร ที่บริษัทมีสัญญา - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ - มีรถรับส่งระหว่าง ...

บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
4 อัตรา
Salary > 15,000 ขึ้นไป สำหรับครู ทำงาน 5 วัน/week มี OT / Bonus
29 Aug 16
11 . ติวเตอร์ ครู อาจารย์ Part-Full Time Tutor
ติวเตอร์ ครู อาจารย์ Full time or Part time Tutor หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โทอิค ไอเอล โทเฟล แกท แพท ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และ หลัก...

สถาบันภาษา ส้ม ติวเตอร์
10 Position
Salary 15,000-30,000
29 Aug 16
12 . เจ้าหน้าที่งานธุรการ, ครูพละ สอนว่ายน้ำ กิจกรรมสันทนาการ/ พ่อครัวหรือแม่ครัวรับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่งานธุรการ โรงเรียน 2.ครูพละสอนว่ายน้ำ และกิจกรรมสันทนาการ และทำกิจกรรมสันทนาการ 3.พ่อครัวหรือแม่ครัว

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
หลายอัตรา
Salary ตามที่ตกลง
29 Aug 16

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา
29 Aug 16
14 . ครูสอนภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS, มัธยม,ประถมและพนักงานธุรการ PARTTIME
โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร 1.ครู สอน TOEIC 2.ครู สอน.IELTS หรือถนัดทั้ง2วิชา สำหรับครูที่สอนสนุก ผู้เรียนติด จะมี Intensive ให้เป็นกรณีพิเศษ (รับ.ป.โทขึ้นไป) 3.ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับประถม...

GOOD LANGUAGE
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 Aug 16
15 . ครูสอนภาษา จีน - อังกฤษ/ ธุรการ/ พี่เลี้ยงเด็กรับสมัครด่วน !
- วางแผนการเรียนการสอน สรุปและประเมินการเรียน รายงาน - พี่เลี้ยงเด็ก - ไปรับไปส่ง

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
5 Position
Salary 30,000
29 Aug 16
16 . อาจารย์สอนภาษาไทยให้นักเรียนญี่ปุ่น Japanese speaker
สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
29 Aug 16

โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ
หลายอัตราทั้ง Full-time และ Part-time
Salary ตามตกลง
29 Aug 16
18 . นักวิชาการปฐมวัย รับสมัครด่วน !
- ตรวจงาน - เขียนแผนการเรียนการสอน - ออกข้อสอบ - จัดทำคู่มือ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ไม่จำกัด
29 Aug 16
19 . นักวิชาการอาชีวศึกษารับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานนักวิชาการ/อาจารย์ผู้เขียน/บรรณาธิการ/ผู้ตรวจ พิสูจน์อักษรและรักการอ่าน

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
20 . นักวิชาการสุขศึกษา,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ,การงาน, ทัศนศิลป์รับสมัครด่วน !
- เขียนแผนการเรียนการสอน - ออกข้อสอบ - ตรวจงาน - จัดทำคู่มือครู - ประสานงาน - งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Aug 16
  103 Positions      
Sort By 
Disability Jobs