JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  112 Positions      
Sort By 
1 . นักเขียน/พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตร
ออกแบบ เรียบเรียงเนื้อหาหนังสือเรียน/เอกสารประกอบการเรียน/แบบฝึกหัด เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน

MAtH TAlent by Dr.Ying
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 May 17
2 . ครูสอนคณิตศาสตร์เต็มเวลา (ครูประจำ) สาขาสยาม
- สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

MAtH TAlent by Dr.Ying
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
3 . เจ้าหน้าที่ QMR
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
24 May 17
4 . อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ Part-Time โรงเรียนประถมและมัธยม
สอนระดับประถมและมัธยม สัปดาห์ละ 15 คาบ

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
2 ตำแหน่ง
Salary ค่าสอนคาบละ 500 บาท
24 May 17
5 . อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์วิชา Autodesk Maya ประจำโรงเรียนมัธยมรับสมัครด่วน !
- สอนวิชา Autodesk MAYA ให้กับผู้เรียนผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 17
6 . Teaching Assistants (Kindergarten)
Qualification: •Be a qualified teacher •Thai nationality •Have a Bachelors Degree •Be fluent in speaking English •Experience of working in an International School preferred •Experienced in wor...

Charter International School
1 Position
24 May 17
7 . ครู/ธุรการครู/ Part-Time, Full-Timeรับสมัครด่วน !
- ครูสอนพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ (มีอบรมให้) - งานธุรการจัดการเอกสารเกี่ยวกับการสอน และ และงานโรงเรียน - พูดคุยและ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง - อื่นๆ ทีได้รับมอบหมา...

สถาบัน เรสจีเนียสสคูล
4 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
8 . นักวิชาการ
จัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ การประสานเพื่อหาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนกำกับดูแลการทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรร...

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 May 17
9 . อาจารย์ / ครู / ติวเตอร์
1. สอนพิเศษวิชาคณิตฯ/วิทย์/ฟิสิกส์/ภาษา และอื่นๆ 2. เวลาการสอนตามที่ตกลงกัน

บริษัท เยส ไอ สไตล์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามที่ตกลงกัน
24 May 17
10 . เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้
- ติดตามการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพื้นฟูป่า ในพื้นที่วิจัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปข้อมูลงานวิจัย - จัดทำนำเสนอ (Presentation) งานต่างๆที่รับผิดชอบ ทั้งภาษาไทยและ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,800
24 May 17
11 . ครูสอนภาษาจีนรับสมัครด่วน !
สอนภาษาจีน **สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบได้ที่ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก**

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 May 17
12 . นักวิชาการสุขศึกษา,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ,การงานอาชีพ, ทัศนศิลป์รับสมัครด่วน !
- เขียนแผนการเรียนการสอน - ออกข้อสอบ - ตรวจงาน - จัดทำคู่มือครู - ประสานงาน - งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 17
13 . นักวิชาการภาษาอังกฤษรับสมัครด่วน !
- เขียนแผนการเรียนการสอน - ออกข้อสอบ - ตรวจงาน - จัดทำคู่มือครู - งานอื่นๆ ที่ได้รบมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
24 May 17
14 . นักวิชาการ ( สาขาครุศาตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์)
- จัดทำแผนการเรียนการสอน - จัดทำคู่มือครู - ออกข้อสอบ - ประสานงานด้านวิชาการ - งานที่ได้รับมอบหมาย - ระหว่างเดือน พ.ค.2560 - พ.ย.2560 - ทำงานตั้งแต่ 08.30 - 17.30 น.

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 17
15 . ครูสอนวิทยาศาสตร์ full time / part-time
- บริหารศูนย์การศึกษา - จัดทำหลักสูตร - ช่วยสอนหรือควบคุมการสอน

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซายเอนเทีย
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท หรือมากกว่า ขึ้นกับความสามารถ
24 May 17
16 . นักพัฒนาหลักสูตรและคอร์สเรียนออนไลน์ ( Courses and Curriculum Developer )
- คัดสรรบุคลกรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ - สร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับคู่ค้า และเป็นที่ปรึกษาในด้านการร่างสัญญา - ประสานงานร่วมกันทั้งกับคู่ค้าและอาจารย์ผู้...

TOP English (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary ฐานเงินเดือน 17,000 - 21,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการต่อรอง )
24 May 17
17 . AdvisorUrgently Required !
คุณสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้? คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะทำงานในต่างประเทศ? คุณไม่กลัวความผิดพลาด และชอบการท้าทายเพื่อเลื่อนตำแหน่ง? TOPICA เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ - ให้คำปรึกษา และ...

TOP English (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 10,000 - 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 May 17
18 . ครูสอนภาษา จีน - อังกฤษ/ ธุรการ/ พี่เลี้ยงเด็กรับสมัครด่วน !
- วางแผนการเรียนการสอน สรุปและประเมินการเรียน รายงาน - พี่เลี้ยงเด็ก - ไปรับไปส่ง

บริษัท โต ออโต้คาร์ จำกัด
5 Position
Salary 30,000
24 May 17

บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด
1 Position
24 May 17
20 . เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) ประจำจังหวัด อยุธยา
ทำหน้าที่ร่วมวางแผน ติดต่อประสานงาน จัดกิจกรรมร่วมครูและนักเรียนกับโรงเรียนเป้าหมายและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเยาวชน ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนร่วมกับคุณครู รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาภ...

มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร และตามประสบการณ์
24 May 17
  112 Positions      
Sort By 
Disability Jobs