JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  100 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ แก่เด็กประถมศึกษา

บริษัท สู่อัจฉรียะ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 บาท/เดือน (Full Time), (300 บาท/วัน Part Time)
30 Sep 16

The Best English
Salary We want English tutors working full-time with monthly salary
30 Sep 16
3 . นักวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ
- วางแผนและพัฒนาการสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ - จัดทำ และ ออกแบบเนื้อหาในตำราเรียนใน วิชาภาษาอังกฤษ - เฉลย และจัดทำข้อสอบ

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
30 Sep 16
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
- ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเขียนหลักสูตรและแผนการสอน - ออกแบบประเมิน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
30 Sep 16
5 . Advisor
- Discuss with Thais students about their study directly and follow up their learning schedule closely. - Encourage and put motivation to help students close to the program, keep learning and get imp...

TOPICA NATIVE THAILAND
1 Position
Salary Negotiation salary
30 Sep 16
6 . นักวิชาการ ฟิสิกส์/ เคมีรับสมัครด่วน !
• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ • ร่วมพัฒนา เอกสาร และ ตำราเรียน สำหรับนักเรียนในระบบ มัธยม ต้น - ปลาย • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉลย และ สนั...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
30 Sep 16
7 . นักวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม - มัธยมต้น - มัธยมปลาย
- พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ (หาแนวทางการสอนใหม่ๆเพื่อน้องๆมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น) - ควบคุมบรรยากาศในการสอนสด ในห้องเรียน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ พัฒนาเทคนิคในการทำ โจทย์/ข้อสอบ - เฉลยข้อสอ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 Position
Salary ตามความสามารถ
30 Sep 16
8 . ครูสอนศิลปะ
- ครูสอนศิลปะบุคคลทั่วไป ด้านวาดรูป (Drawing) สีน้ำ สีไม้ สีน้ำมัน สีอะคริลิค และการวาดรูปการ์ตูน - ครูสอยนนักเรียนเอ็นทรานซ์ ในวิชา ความถนัดทางสถาปัตย์ หรือ ออกแบบภายใน

สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
2 Position
Salary ตามความสามารถ
30 Sep 16
9 . นักวิชาการ ชีววิทยารับสมัครด่วน !
• วิเคราะห์แนวข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบ วิชาชีววิทยา • ให้บริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น ทำเฉลย และ สนับสนุนข้อมูลทางด้านการ ศึกษาแก่นักเรียน • ดูแลและให้บริการการตอบคำถามทางวิชาการ ผ่านระบบ Online ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
30 Sep 16
10 . ครูสอนนาฏศิลป์
1 สอนและให้ความรู้ด้านนาฎศิลป์ได้เป็นอย่างดี 2 สอนนักเรียน ตั้งแต่ อายุ 4 ขวบ ขึ้นไป และผู้ที่สนใจด้านนาฎศิลป์

สถาบันสอนศิลปะ HIT Galleria
Salary ตามประสบการณ์
30 Sep 16

HEGURU school at Zen, The Walk ราชพฤกษ์ และ บางนา
30 Sep 16
12 . ธุรการครู/ครูผู้ช่วย /Parttime/พนักงานชั่วคราวรับสมัครด่วน !
- Part Time (ถ้าเป็นน้องๆนักศึกษา รับเฉพาะน้องปี 2 และ ปี 3 นะครับ) (ถ้าทำงานประจำอยู่รับเฉพาะคนที่สามารถทำงานวันเสาร์ และ/หรือ อาทิตย์ได้) - พนักงานชั่วคราว ทำงานเดือน ตุลาคม 2016 นี้ (อังคาร - ศุก...

สถาบัน เรสจีเนียสสคูล
4 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Sep 16
13 . ครูสอนสังคมศึกษา (ม.ต้น)
สอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนา และความรู้ทั่วไปตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ในระดับมัธยมต้น - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

Assumption College Thonburi
1 Position
Salary 15,000
30 Sep 16
14 . ครูสอนภาษาอังกฤษ (ประถม)รับสมัครด่วน !
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

Assumption College Thonburi
1 Position
Salary 15,000
30 Sep 16
15 . ครูสอนวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

Assumption College Thonburi
1 Position
Salary 15,000
30 Sep 16
16 . ครูคนไทยสอนภาษาจีน (Part-time)
สอนการสนทนาภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงสนทนาได้

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
2 Position
Salary ตามตกลง (มีค่าตอบแทนที่ดีให้)
30 Sep 16
17 . ติวเตอร์ สอนวิชาเคมี(Part-Time) ในย่านรามอินทรารับสมัครด่วน !
- สอน/ติววิชาเคมีระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.5 - ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ สามารถสอนได้ วันใดวันหนึ่งหรือสอนได้ทั้งสองวัน - เป็นการติวเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย 2-4 คน

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
10 อัตรา
Salary ค่าสอนเป็นรายชั่วโมง 250-300 บาท
30 Sep 16
18 . Cooking & Bakery Instructor
- สอนทำเค้ก ขนมปัง และอาหาร (บางอย่าง หรือสอนทั้งหมด) - เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการเรียน รวมทั้งทำความสะอาดหลังจากจบคลาสเรียน - ดูแลลูกค้าภายในสตูดิโอ รวมทั้งแนะนำเสนอขายคอร์สเรียนให้ลูกค้า -...

ABC Cooking Studio (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 15,000++ ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
30 Sep 16
19 . อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ คณิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรม...

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลายอัตรา
Salary ตามฐานโครงสร้างของสถาบันฯ
30 Sep 16
20 . Assistant Coach Training (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน)
- เป็นผู้ช่วย Coach ในการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก - ดูแลสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี - สาธิตวิธีการต่างๆในการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กๆ ปฏิบัติตามได้ - ดูแลตารางการทำงานของ Coach

SPORT THAI-BAVARIA COMPANY LIMITED.
3 Position
30 Sep 16
  100 Positions      
Sort By 
Disability Jobs