JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  329 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปิดงบการเงิน ด่วนมาก !!
1. กระทบยอดบัญชี ออกงบการเงิน 2. จัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Worldnet Express Co., Ltd.
1 Position
15 Feb 16
2 . พนักงานบัญชีประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ด่วนมาก !!
- จัดเอกสารให้ใช้เป็นเอกสารทางบัญชี - บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตามหลักการบัญชี - ออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Feb 16
3 . พนักงานบัญชีทั่วไป
- ดูแลบัญชีทั่วไป และบัญชีรับ-จ่าย

บริษัท โปรซิลเวอร์ จิวเวลรี่ จำกัด
1 Position
14 Feb 16
4 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ตรวจเช็คความถูกต้องของใบกำกับภาษีทั้งหมด - บันทึกบัญชีและตัดหนี้สินค้าซื้อมาขายไป - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน - ...

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Feb 16
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงาน ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
14 Feb 16
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- จัดทำและบันทึกรายการบัญชีทั่วไป - ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ลงบัญชีพื้นฐานได้ - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเฮง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Feb 16
7 . พนักงานบัญชี
- สามรถลงโปรแกรมเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยใช้โปรแกรม EXPRESS บน WINDOWS ได้ - มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน สต็อค (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS บน WINDOWS ได้ ทั้งระบบ (ผ่านการอบรมกา...

บริษัท สมาร์ท พริ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
14 Feb 16
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน พร้อมเริ่มงานทันที
1. จัดทำข้อมูลเอกสารทางบัญชี 2. ตรวจสอบรายการเงินรับ-จ่าย 3. บันทึกบัญชี คีย์ข้อมูล / จัดทำบัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีภาษีอากร 4. ยื่นภาษี ภพ.30 ภงด 50,53 5. จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเ...

บริษัท แพทเทิร์นคอนกรีต จำกัด
1 (พร้อมเริ่มงานได้ทันที)
Salary 25,000 + ประสบการณ์ 5,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยง
14 Feb 16
9 . Accounting Officer
Urgently required !

- งานบริหารทั่วไป - ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกของบริษัท - งานเอกสารต่างๆ - มีประสบการณ์ บัญชี ต้นทุน

New Cambridge Group
1 Position
Salary Negotiable
14 Feb 16

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-22,000
14 Feb 16
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ออกใบกำกับภาษีขาย, ออกใบวางบิลด้านลูกหนี้ั, ออกใบเสร็จด้านลูกหนี้ 2.ดูรายการบันทึกรับ-ขาย ทรัพย์สินบริษัทฯ 3.การบันทึกบัญชีด้านลูกหนี้การค้า 4.ดูแลด้านเอกสารต่างๆ ของบริษัทที่เป็นส่วนกลางของส่วนง...

Contrologic Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Feb 16
12 . พนักงานบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย คำณวนภงด.1,3,53 และจัดทำแบบนำส่งสรรพากร จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคาร เงินสดย่อย และปิดงบการเงินได้

บริษัท พิทักษ์พงศ์การแพทย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
14 Feb 16
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี - ลงบัญชีทั่วไป - จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Feb 16
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รับเอกสารจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นำมาตรวจสอบชื่อ,ที่อยู่,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,สาขา,จำนวนสินค้า,ราคา ถูกต้องตรงตาม PO 2.จัดทำวิเคราะห์รายการบัญชี ตรวจสอบหลักฐานและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Feb 16
15 . Senior Account Urgently Required !!
Responsibilities;- 1. Responsible for full accounting transaction (A/P, A/R, G/L), balance sheet, financial statement and report. 2. Ensure all accounting transactions are accurate and timely. 3. V...

EIE INTERGROUP CO., LTD.
2 Position
Salary 30,000 - 50,000
14 Feb 16
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำอาคารปัญจธานีทาวเวอร์ (พระราม3) สัญญาจ้าง2เดือน ด่วนที่สุด!!!
- ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - บันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินด้าน รับ, จ่าย, ทั่วไป - บันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินงบประมาณทั้ง 3 ด้านได้แก่ รับ, จ่าย, ทั่วไป - ดำเนินการโอนย้า...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ปวส 15,000 - ป.ตรี 18,000
14 Feb 16
17 . ธุรการบัญชี, พนักงานบัญชี , ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time) ด่วนมาก !!
- ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชี - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ทำงานร่วม กับทีมโปรแกรมเมอร์ - งานบัญชีใช้ประสบการณ์ ต้...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
2 Position
Salary 16,000++
14 Feb 16
18 . พนักงานบัญชี
1. วิเคราะห์รายการบัญชีและบันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี CD organizer 2. จัดทำภาษีต่างๆ พร้อมทั้งยื่นแบบภาษีให้กรมสรรพากร 3. ปิดบัญชีรายเดือนและรายปีให้กับลูกค้า

บริษัท สเวนคอร์ จำกัด
Salary ตามตกลง
14 Feb 16
19 . บัญชี
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารบัญชี - บัญชีเงินเดือน - เงินสดย่อย - ภาษีต่างๆที่เก่ี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
14 Feb 16
20 . พนักงานบัญชี
• ดูแลงานด้านบัญชี,เอกสารบัญชี และการเงินทั่วไป • จำทำรายงานบัญชีรับ/จ่าย รายงานภาษี กระทบยอด • จัดทำใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน สำหรับเก็บเงิน • จัดทำภาษีซื้อ-ขาย รวมถึงภาษีต่างๆ • ตัดยอดบัญชีราย...

บริษัท ทริปเปิ้ลพี ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 Feb 16
  329 Positions      
Sort By 
Disability Jobs