JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  302 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
Salary 14,000 - 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
22 Sep 17
2 . พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานบัญชี
1.ทำภาษี ภงด.1,3,53,51,50 ภพ.30 ฯลฯ 2.บันทึกบัญชีทั้งระบบ เพื่อปิดงบการเงิน โดยจะมีหัวหน้าสอนงานให้ ทุกขั้นตอน จนสามารถปิดงบการเงินได้ โดยใช้โปรแกรม Express เมื่อผ่านทดรองงาน สามารถประจำที่ ทำง...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
30 Position
Salary 10,000-18,000
21 Sep 17
3 . Project Finance Officer
- Conduct projections, cash flow. - Keep a good relation with financial partner. - Coordinate with others departments and external - Other requirement as requested

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiable
21 Sep 17
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้รับสมัครด่วน !
• วางบิล/ออกใบเเจ้งหนี้/ออกใบเสร็จรับเงิน จนกระทั่งบันทึกบัญชีได้ • มีความสามารถในการติดตามทวงหนี้ • สามารถลงรายงานการขายประจำวัน เเละ ประจำเดือนได้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครสามารถ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000-25,000
21 Sep 17
5 . Accountant
1.ตรวจสอบรายบิลซื้อ และบันทึกบัญชีราคาสินค้า เพื่อหาต้นทุนสินค้า 2.ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ กับจำนวนของหน้าร้าน 3.จัดทำสรุปรายงานคงเหลือประจำเดือน 4.งานอื่นๆที่ได้ร้บมอบหมาย

Bangkok Golf Studio Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
21 Sep 17
6 . Senior Accountant Officer (สำนักงานบัญชี)
• จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า • ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร, บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
21 Sep 17
7 . พนักงานบัญชี (สำนักงานบัญชี)
- จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า - บันทึก และปรับปรุงบัญชี โดยใช้โปรแกรม Express - ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร , บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
8 . Staff-Accouting(พนักงานบัญชี) ประจำสาขาทองหล่อ
Staff-Accouting จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบัญทึกยอดขายและค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 Sep 17
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีขาย (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- คีย์ข้อมูลขายเข้าระบบ POS (ระบบบันทึกข้อมูลการขายของฝ่ายบัญชี-การเงิน) - ตรวจสอบยอดขาย - เปิดใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบลดหนี้ - เพิ่มหนี้ - เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000
21 Sep 17
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
สวัสดิการ • เลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน • ประกันสังคม

N-Squared eCommerce
1 Position
Salary 16,000-18,000
21 Sep 17
11 . Junior Accountant, Mapรับสมัครด่วน !
ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชี เช่นใบสั่งสินค้าใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน กระทบยอดขาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

THiNKNET Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารด้านบ้ญชี -จัดทำบัญชีทั่วไป GL -สามารถปิดงบบัญชีได้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ใช้โปรแกรม AS400/iERP (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
13 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Sep 17
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลงานบัญชีอื่นๆ 4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
15 . Senior Accounting (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
- บันทึกบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีทั้งหมด - ปรับปรุงรายการบัญชี - จัดทำพร้อมยื่นภาษี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.51,ภ.ง.ด.53,ภ.พ.30 - การจัดทำและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (Vat Refund...

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Sep 17
16 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) / Senior Accounting Officer
1. วิเคราะห์และบันทึก รายการบัญชีด้านการจ่ายต่าง ๆ 2. บันทึกรายการค้างจ่ายต่างๆ ประจำเดือน 3. บันทึกรายการ ปรับปรุงรายการจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่าย 4. บันทึกและจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน 5. จั...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
21 Sep 17
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัทในเครือปฎิบัติงานพระราม3)
1.ลงบันทึกข้อมูลเอกสาร,รายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานบัญชีวางบิล,ลูกหนี้,เจ้าหนี้ 2.กระทบรายการบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
21 Sep 17
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-คีย์ข้อมูลบัญชีลงในโปรแกรม Express -ทำภาษี ภพ.30 -วางบิล-เปิดใบกำกับภาษี -ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1/3/53 -กรอกแบบ-ยื่นแบบ ภพ.30 -จัดเรียงเอกสาร -ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินให้กับบริษัท

บริษัท สมาร์ท ไฮไฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเอี่ยมเซ้ง
3 ตำแหน่ง
Salary 15,000 ++++
21 Sep 17
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.วางแผนและปฏิบัติงานด้านบัญชีให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 3.ดำเนินการบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
21 Sep 17
  302 Positions      
Sort By 
Disability Jobs