JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  327 Positions      
Sort By 
1 . 9-10 พ.ค.59 รับสมัคร พ.แคชเชียร์ สัมภาษณ์ทราบผลทันที T.085-4888278 ,02-2691010รับสมัครด่วน !
*****สนใจสมัครได้ที่****สัมภาษณ์ทราบผลทันที**** ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง (ฝ่ายบุคคล สาขา THE EMPORIUM) (BIS พร้อมพงษ์) ชั้น 5A อาคารจอดรถB (เวลา 08.30 - 17.00 น.) สอบถามโทร.02-269-1010-5 ...

The Mall Group
หลายอัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
2 May 16
2 . Accounting office
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานท...

บริษัท อณิช พลัส จำกัด/ Anish Plus Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000++ up
2 May 16
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงาน • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานทุกอย่างที...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 23,000 ++up
2 May 16
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ / Support / Key Account
- ให้คำแนะนำและสอนการใช้งานของโปรแกรมบริษัทกับลูกค้า - ตอบคำถาม แก้ปัญหา เกี่ยวกับระบบงานต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมให้กับลูกค้า

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป/ ตามที่ตกลง
2 May 16
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน
-จัดเตรียมใบสำคัญรับ จากรายงานการโอนเงินเข้าจากเจ้าหน้าที่การเงิน -กระทบยอดบัญชีรายรับ – รายจ่ายทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการปิดงบการเงินราย เดือน -จัดทำใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย -จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
2 May 16
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน, Power Buy - สีลม -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (CHG)
• จัดทำเอกสารตรวจสอบยอดขายของแต่ละสาขา ให้มีความถูกต้อง • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาขาต่างๆ) • งานต่างๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย *ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 18.00 น.)

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
2 May 16
7 . Accountant (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน)
หน้าที่รับผิดชอบสถานที่ปฏิบัติงาน • จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนการผลิต • จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ • จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือทุกเดือน • จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 ...

Annapolis Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
2 May 16
8 . Accounting/ พนักงานบัญชี
1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านงานบัญชี 2.ตรวจสอบเอกสารบัญชีและStockสินค้า 3.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน 4.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภงด.51)ต่อกรมสรรพากร 5.ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.01, ภพ.20...

OWNDAYS
1 Position
2 May 16
9 . บัญชีบุคคล
ทำบัญชีรับจ่ายประจำวัน คิดเงินเดือน คิดคอมมิชชั่น ดูแลขาดลามาสายของพนักงานทั่วไป

นาวส์ ฟิตเนส อารีย์
3 Position
Salary 15,000++
2 May 16
10 . พนักงานบัญชี
- ดูแลเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน - บันทึกบัญชี - จัดทำบัญชีต้นทุน บัญชีงบดุล ฯลฯ

บริษัท ครอบครัว เป่ายิ้งฉุบ จำกัด
2 Position
Salary 10,000 - 15,000 บาท
2 May 16
11 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
1. ทำข้อมูลสินค้าเข้า - ออก ในส่วนสาขาที่เปิดใหม่และเช็ดความถูกต้องของรายการเข้า - ออกสินค้า 2. ปิดยอดสินค้าคงเหลือประจำเดือน 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 May 16
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี/สินเชื่อ
จัดทำรายการรับ - จ่าย, ตรวจสอบเอกสารบัญชี, อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000 - 17,000 บาท (ตามประสบการณ์)
2 May 16
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี - เปิดบิลขาย - จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - จัดทำ ภงด.1, 3, 53, 30 และยื่นแบบประจำเดือน - เปิด L/C โอนเงินระหว่างประเทศ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 May 16
14 . ธุรการบัญชี, พนักงานบัญชี , ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time)รับสมัครด่วน !
- ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชี - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ทำงานร่วม กับทีมโปรแกรมเมอร์ - งานบัญชีใช้ประสบการณ์ ต้...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
2 Position
Salary 16,000++
2 May 16
15 . พนักงานบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
พนักงานบัญชีอาวุโส : 1 อัตรา - ปิดบัญชี - ดูแลบัญชีทั่วไป - ติดต่อกรมสรรพากร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

TGIF Corporation Co., Ltd. (ศิริวัฒน์แซนด์วิช)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
2 May 16
16 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ตรวจเช็คความถูกต้องของใบกำกับภาษีทั้งหมด - บันทึกบัญชีและตัดหนี้สินค้าซื้อมาขายไป - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน - ...

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
2 May 16
17 . Accounting Admin staff สุขุมวิท 63 BTS เอกมัย
- รับผิดชอบเอกสารด้านบัญชี - ติดต่อบริษัทบัญชี - งานติดต่อประสานงานอื่นๆ - Accounting operations (documents sent to the Accounting firm) - Payroll calculation - Management and Maintenance of wor...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 – 30,000 Baht
1 May 16
18 . Accounting Staff สุขุมวิท 13 BTS นานา
1. จัดทาเอกสารรับ - จ่ายเงิน ทั้งเงินสดย่อย ตั้งหนี้ รวมทั้งเอกสารบันทึกการจ่ายเงิน 2. จัดทา Asset เข้าในแต่ละเดือน 3. จัดทารายงานภาษีซื้อสิ้นเดือน 4. ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี 5. งานอื่นๆ ที่...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 – 30,000 บาท
1 May 16
19 . * Accounting staff @ BTS ศาลาแดง MRT สีลม พ็อกเก็ตไวไฟ
- Prepare monthly payment vouchers - Issue invoice, prepare and issue receipts - Follow up cross charges and ensure all documentation is in place - Prepare documentation for external auditors; ensu...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000 บาท (3เดือนแรก 20,000 บาท)+Incentive
1 May 16
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้/บัญชีลูกหนี้/บัญชีทั่วไป - เก็บรายละเอียดทำรายงานประจำเดือน - สรุปยอดบัญชีคงเหลือ

บริษัท วีไอจี คาร์เร้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
1 May 16
  327 Positions      
Sort By 
Disability Jobs