JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  335 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานจัดทำบัญชี
- จัดทำบัญชีให้กับบริษัทลูกค้า บันทึกบัญชีรายวันรับ รายวันจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - จัดทำรายงานการเดลื่อนไหวสินค้าคงเหลือ ติดต่อประสานงานพนักงานของลูกค้าเพื่อขอรับเอกสารทางบ...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 13,000 -25,000 บาท
25 May 16
2 . Accounting Staff สุขุมวิท 13 BTS นานา
1. จัดทาเอกสารรับ - จ่ายเงิน ทั้งเงินสดย่อย ตั้งหนี้ รวมทั้งเอกสารบันทึกการจ่ายเงิน 2. จัดทา Asset เข้าในแต่ละเดือน 3. จัดทารายงานภาษีซื้อสิ้นเดือน 4. ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี 5. งานอื่นๆ ท...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 – 25,000 บาท
25 May 16
3 . * Accounting staff @ BTS ศาลาแดง MRT สีลม พ็อกเก็ตไวไฟ
- Prepare monthly payment vouchers - Issue invoice, prepare and issue receipts - Follow up cross charges and ensure all documentation is in place - Prepare documentation for external auditors; ensu...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 บาท (3เดือนแรก 15,000 บาท)+Incentive
25 May 16
4 . ธุรการบัญชี, พนักงานบัญชี , ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time)รับสมัครด่วน !
- ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชี - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ทำงานร่วม กับทีมโปรแกรมเมอร์ - งานบัญชีใช้ประสบการณ์ ต้...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
2 Position
Salary 16,000++
25 May 16
5 . พนักงานบัญชี Accountant
1. บันทึกบัญชีรายวัน จนถึงการปิดงบการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำบัญชีต้นทุน รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 3. รับวางบิล / จ่ายเช็ค 4. จัดทำแบบภาษีต่างๆ ส่งกรมสรรพากร 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
25 May 16
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบริษัทในเครือโครงการพระราม 3)
- ตรวจสอบเอกสารที่รับมาเพื่อบันทึกรายการตั้งหนี้ทุกรายการอย่างละเอียด - บันทึกรายการตั้งหนี้จากเอกสารที่ได้รับอนุมัติ - บันทึกรายการทำจ่าย และจัดทำเช็คจ่าย - จัดเตรียมแบบนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดื...

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
25 May 16
7 . Accounting (พนักงานบัญชี) / หัวหน้าบัญชี ประจำที่ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - บันทึกบัญชีตามรหัสบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชี และ Cost Center - จัดทำเอกสารขออนุมัติจ่ายและเสนอตามอำนาจอนุมัติให้ถูกต้อง - ติดตามเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีให้ครบถ้ว...

King Power International Group Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์การทำงาน
25 May 16
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี *พระราม3 *รับวุฒิ ปวส ขึ้นไป *เงินเดือน 15000 - 20000รับสมัครด่วน !
- งานบัญชีทั่วไป - รับผิดชอบงานบัญชีรับ และจ่าย - ดูแลเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, With holding tax - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 5.00 น.

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 - 20,000
25 May 16
9 . พนักงานบัญชีต้นทุนและตรวจสอบสาขา (Cost Accounting & Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีต้นทุนในการขายสินค้าและจัดทำรายงานการขายของร้านค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานบัญชีสินค้าประจำเดือน สำหรับคลังสินค้าภายในร้านสาขา ตลอดจนบัญชีคลังสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
4 อัตรา
25 May 16
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ PRICE LIST ส่วนลด และสร้างฐานภาษีสำหรับส่งออก 2.จัดทำ MASTER DATA 3.ทวนสอบ BOM และ ROUTING 4.ตรวจนับวัตถุดิและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ 5.เตรียมข้อมูล พร้อมตรวจสอบการบันทึก...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
25 May 16
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี - สำนักงานลาดพร้าว 107
1.จัดเตรียม, ตรวจสอบเอกสาร จัดทำใบสำคัญในการบันทึกบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนทำการบันทึกบัญชี 3.บันทึกบัญชีและทำการตรวจสอบการกระทบยอด เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.งานอื่...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 May 16
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน
ขอบเขตของงาน - รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 May 16
13 . Admin Officer (Supplier Claim )
1. ออกใบแจ้งหนี้ ทุกประเภทและ ประสานงานกับ Vender หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในการวางบิล รับเช็ค 2. ติดตามเงิน หรือ เช็ค หรือ Credit Note ในส่วนที่เปิด Invoice ทั้งหมด กับทาง Supplier พร้อมทั้งส่งเรื่อ...

The Value Systems Co., Ltd. (บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด)
1 Position
25 May 16
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( Accounting Officer)
Duties and Responsibilities: - Prepare the production costs and imported goods costs. - Check the monthly inventory. - Prepare the payment documents, record the cost accounting. - Other duties ...

The Value Systems Co., Ltd. (บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด)
1 Position
25 May 16
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม ภ.ง.ด.1 , 2. บันทึก ประมาณการค่าใช้จ่าย, บันทึก ตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ให้ถูกต้องและทันเวลา 3. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 4. คิดและพัฒนาเพื...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 16
16 . Accounting Officer
1. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และกฎหมายภาษีอากร 2. จัดทำการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวม (consolidated financial ) 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อเสนอผู้บริหาร หรือให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ย...

บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 25,000 - 45,000 บาท
25 May 16
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานก่อนการลงบันทึกข้อมูล พร้อมรวบรวมจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ดำเนินการ ลงบันทึกทางด้านบัญชีให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี และดำเนินการเสร็จทันตา...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
1 Position
25 May 16
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- งานด้านบัญชี (รับ-จ่าย) ต้ังหนี้จ่ายค่าสินค้า ค่าบริการ เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตไก่ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 16
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำ Bank Reconcile ทั้งส่วนงานพลาซ่าและงานคอนโด 2.ตรวจสอบเอกสารรับเงินระบบFN ค่าบริการที่จอดรถในส่วนของพลาซ่า และคอนโดฯ บันทึกรายวันรับเงิน และจัดทำรายงานภาษีขาย และกระทบยอดบัญชีภาษีขาย 3.ตรวจสอ...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 May 16
20 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
25 May 16
  335 Positions      
Sort By 
Disability Jobs