JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  77 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการกฏหมาย
- ประสานงานด้านเอกสารฝ่ายกฏมาย - คำนวณหนี้ของลูกหนี้ - เตรียมเอกสารให้กับทนายความ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 14,000+++
14 Feb 16

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Feb 16
3 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
- บริหารงานฝ่ายกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Feb 16
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลส่วนแรงงานสัมพันธ์
- สอบสวนพนักงานกรณีพนักงานทำผิดกฏระเบียบของบริษัท - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของพนักงานในบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบังคับคดี

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 Position
Salary N/A
14 Feb 16
5 . Corporate Compliance Staff
• อัพเดท และติดตามกฎระเบียบวินัย ข้อควรระวังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย, กฎหมายการฟอกเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • กำกับ ดูแล กระบวนการใช้เงินบัตรเครดิตของลูกค้าเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน หรือเอกสาร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
14 Feb 16
6 . นิติกร (งานนิติกรรมสัญญา)
1. จดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ประชุมผู้ถือหุ้น 2. งานสัญญา จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย, จัดทำสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง ฯลฯ 3. ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็นทางกฏหมาย ออกหนังสือ และจดหมายต่างๆ 4. งา...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 Feb 16
7 . นิติกร (ยินดีรับนิสิตจบใหม่)
1. งานนิติกรรมสัญญา 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักการโยธา รฟม. สำนักงานเขต การประปา การไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมเอกสาร พร้...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
14 Feb 16
8 . นิติกร
ด่วน!!!

- ร่างสัญญา - ติดต่องานราชการ - ทำสัญญาว่าจ้าง งานก่อสร้างหรืองานบริการ - ส่งจดหมายติดตามการชำระหนี้การตรวจสอบห้องชุด การตรวจสอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเตรียมส่งมอบชุดเอกสารของลูกบ้านที่โอนก...

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Feb 16
9 . นิติกร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ด่วนมาก!!!
- งานนิติกรรมสัญญาต่างๆ - รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆ - การตรวจสอบแก้ไข - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Feb 16
10 . ทนายความ
-ว่าความด้านคดีเช่าซื้อและผู้บริโภค

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
12 Feb 16
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ ติดตามทวงหนี้ - ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด,คัดหมายจับจากศาล,สืบหาภูมิลำเนาเดิมปัจจุบันของจำเลย,ติดตามผลการดำเนินคดี - ยึดทรัพย์บังคับคดี,ตั้งเรื่องยึดท...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 16
12 . นิติกรชำนาญการ
- การค้นคว้า หาข้อมูล ดำเนินการ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและดำเนินการให้ครบถ้วน - การตรวจ ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 16
13 . ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
-บริหารจัดการภายในแผนกกฎหมาย -ว่าความดำเนินคดีแพ่ง อาญา แรงงานและ ทรัพย์สินทางปัญญา -สอบสวนข้อเท็จจริงพนักงานกระทำทุจริต ผิดวินัย -ตรวจสอบ / ร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญา -การทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทร...

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Feb 16
14 . พนักงานด้านกฎหมาย
ตามที่บริษัท มอบหมาย

บริษัท กฎหมายเทพพร จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Feb 16
15 . Corporate Secretary Coordinator
• จัดการงานประชุม เรื่องจัดวันประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุม เรียนเชิญกรรมการ • ทำงานเกี่ยวกับ CSR เรื่องแผนงาน จัดงาน เสนองาน และสรุปผลงาน • จัดการงานด้าน Opportunity Day เรื่องรูปแบบการนำเสน...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 17,000 - 20,000 บาท
12 Feb 16
16 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ติดตาม ดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง.และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Feb 16
17 . ทนายความ ( Lawyer) / ทนายความอาวุโส (Senior Lawyer)
- รับผิดชอบงานด้านคดีความ ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี ต่างๆ ของบริษัท ในฐานะทนายความ - ควบคุมดูแลการว่าจ้างบริษัทกฎหมายภายนอกบริษัทฯ ให้ดำเนินการแทน - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมส...

Major Development Public Company Limited
12 Feb 16
18 . ทนายความ
Urgently Required !!

1.รับว่าความคดีเพ่งและอาญา 2.ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ผู้บริหารและเสนอแนะแนวทางการทำคดี 3.สืบทรัพย์บังคับคดีวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีและวางแผนคดี 4.งานคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของทางบ...

PSS Group
5 Position
Salary เงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 Feb 16
19 . ทนายความ
Urgently Required !!

1.รับว่าความคดีแพ่งและอาญา 2.ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ผู้บริหารและเสนอแนะแนวทางการทำคดี 3.สืบทรัพย์ บังคับคดี วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีและวางแผนคดี 4.งานคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของทา...

PSS Group
5 Position
Salary เงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 Feb 16
20 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารความปลอดภัย
• ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานฯ ของพนักงานในสังกัด ทั้ง 2 แผนก คือ แผนกธุรการปฏิบัติการและแผนกควบคุมร้านค้า • รับนโยบาย หรือทิศทางในการทำงานนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานฯในแผนกต่างๆ นำไปปฎิบัติ ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Feb 16
  77 Positions      
Sort By 
Disability Jobs