JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  101 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่กฏหมายอาวุโส
1.จัดทำ/จัดเตรียม/รวบรวม และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำ/จัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารการประนอมหนี้ ฯลฯ 3.ติดต่อประสานงาน/ให้คำปรึก...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 17
2 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
- ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ตามหนี้ , สินทรัพย์ บังคับคดี, ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารทางกฎหมาย

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
3 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time)
- จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์ - เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขต...

Major Development Estate Co., Ltd.
2 อัตรา
22 Oct 17
4 . นิติกร (Legal)รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบสัญญานิติกรรมต่างๆ -ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกฎหมายภายนอก -ควบคุมเอกสารด้านงานบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน -จัดทำเอกสารประกอบการทำ Visa และ Work ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและประสบการณ์
22 Oct 17
5 . HR Fraud
- รับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ รับแจ้งเหตุ กรณีที่พนักงานบริษัทฯ กระทำผิดวินัย การทำงาน หรือ กรณีพนักงานทุจริต - เป็นตัวแทนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตของพนักงานในบริ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
2 Position
Salary N/A
22 Oct 17
6 . ธุรการด้านคดี
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - พิมพ์รายงานคดี - ตรวจเช็คคำสั่งศาล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary เริ่มต้นที่ 10,000 บาท
21 Oct 17
7 . เสมียนทนาย
- ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ - เสมียนทนาย - งานประสานงานที่เกี่ยวข้อง

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
8 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - คำนวณขนาดธุรกรรม - จัดทำข้อมูล และเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามข้อก...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000-16,000
21 Oct 17
9 . ทนายความรับสมัครด่วน !
1. เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ 2. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 3. จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ 4. ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
21 Oct 17
10 . เจ้าหน้าที่บังคับคดีรับสมัครด่วน !
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี,ศาล ฯลฯ - ดำเนินการสืบกรรมสิทธิ์ที่ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์,สืบที่อยู่ลูกหนี้ - ตั้งเรื่องบังคับคดี,ยึดทรัพย์,อาหยัดทรัพย์ - ติดตามงานเอกสารที่กรมบังคับคดี ตาม...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Oct 17
11 . เจ้าหน้าที่นิติกร
- จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานด้านคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ - จัดเตรียมเอกสารในการฟ้องร้องคดีให้กับผู้บังคับบัญชา - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
12 . Regulatory Compliance Officer
• Perform compliance task i.e compliance training,supervision and monitoring to ensure the company's business and operation to comply with internal and external regulator. • Prepare s...

Sawasdeeshop Company Limited
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Oct 17
13 . นิติกร/จนท.ฝ่ายกฎหมาย
ดูแลและปฎิบัติงานด้านธุรการทางกฎหมาย เช่น ภาษีป้าย , ภาษีที่ดิน , การต่อใบอนุญาตต่างๆ การให้คำแนะนำในการทำสัญญา/นิติกรรม/การแจ้งความ เป็นการทั่วไป ช่วยจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ฯลฯ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17

บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด
Salary เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
21 Oct 17
15 . นิติกร (งานขออนุญาติต่างๆ)
รายละเอียดของงาน 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักการโยธา รฟม. สำนักงานเขต การประปา การไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. งานขออนุญาติต่างๆ เช่น ...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 17
16 . นิติกร (งานนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. จดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ประชุมผู้ถือหุ้น 2. งานสัญญา จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย, จัดทำสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง ฯลฯ 3. ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็นทางกฏหมาย ออกหนังสือ และจดหมายต่างๆ 4. งา...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Oct 17
17 . นิติกร (อาวุโส)
1. งานสอบสวนพนักงานทุจริต 2. งานด้านคดีความทั้งแพ่งและอาญา 3. งานด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 4. งานด้านกฎหมายแรงงาน

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 - 35,000 บาท
20 Oct 17
18 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมาย -การจัดทำนิติกรรมสัญญา การฟ้องร้อง การดำเนินการกับลูกหนี้ -ให้คำแนะนำการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Oct 17
19 . ทนายความ รับสมัครด่วน !
-ว่าความด้านคดีเช่าซื้อและกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค -เป็นพนักงานประจำของบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Oct 17
20 . Senior Legal and Compliance (ปฏิบัติBTSช่องนนทรี หรือ รามคำแหง)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่อ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 25,000-35,000 (ตามประสบการณ์)
20 Oct 17
  101 Positions      
Sort By 
Disability Jobs