JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  84 Positions      
Sort By 
1 . ทนายความ
ทนายความที่ปรึกษา ผู้ดำเนินธุรการกฎหมาย ให้กับบริษัท ตันติพัฒนา จำกัด และผู้บริหาร บริษัทดำเนินกิจการบริหารสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ...

ธรรมธาร
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
1 Jun 16
2 . พนักงานธุรการ และธุรการฝ่ายกฎหมาย
- รับโทรศัพท์ - จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน - จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลฝ่ายกฎหมายทั้งหมด - จัดทำเอกสารให้กับฝ่ายกฎหมาย - ติดต่อประสานงานภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัย - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000
1 Jun 16
3 . ทนายความ
-ร่างสัญญางานเอกชน รัฐบาล เกี่ยวกับงานสัญญาต่าง -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ -งานร้องทุกข์และกล่าวโทษ งานฟ้องร้องคดี บังคับคดี -งานภายใน ออกหนังสือทวงถามหรือหนังสือโต้ตอบ -ด้านแรงงานดูแลส่วน...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
1 Jun 16
4 . Legal - OA Management (Manager)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแล TAT งานด้านการฟ้องคดี และ บังคับคดีให้เป็นไปตาม Process ที่กำหนด -ควบคุมการคำนวณทุนทรัพย์ฟ้องคดีให้เป็นไปตาม Process ที่กำหนด -ควบคุมให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามProce...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
1 Jun 16
5 . Legal-NCB Litigation (Manager)รับสมัครด่วน !
- จัดทำและตรวจสอบการรายงาน NCB Litigation &Bankruptcy ประจำเดือน - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของ key Process ในแผนก R&L ตาม RCSA Program - ตรวจสอบข้อมูล Litigation Report สำหรับส่งให้ BTMU - ตรวจ Tax R...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
1 Jun 16
6 . FCR ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3
ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือน12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+คอม
1 Jun 16

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
1 Jun 16
8 . นิติกร
1. จัดทำและดูแลรับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาต่างๆ และเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ต่อรอง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และดำเนินการฟ้องร้องคดีความต่างๆ 3. จัดทำบันทึกข้อตกลง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือทวงถ...

Thai Hua Rubber Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
1 Jun 16
9 . Legal Manager
1.All legal matters in connection with Project Property Development and company’s businesses including ensure that the Company and its subsidiaries are in compliance with applicable laws and regulatio...

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
1 Jun 16
10 . เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี
เตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่สาขาและลูกค้า ทำหน้งสือมอบอำนาจต่างๆ ออกหนังสือทวงถาม ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของสำนักงานกฎหมาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
1 Jun 16
11 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารความปลอดภัย
• ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานฯ ของพนักงานในสังกัด ทั้ง 2 แผนก คือ แผนกธุรการปฏิบัติการและแผนกควบคุมร้านค้า • รับนโยบาย หรือทิศทางในการทำงานนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานฯในแผนกต่างๆ นำไปปฎิบัติ ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
1 Jun 16
12 . เจ้าหน้าที่นิติกรรม/อาวุโส
- ติดต่อและประสานกับหน่วยราชการ เช่น ศาล, กรมบังคับคดี, สถานีตำรวจ, สำนักงานเขต, กรมที่ดิน, การไฟฟ้า, การประปา, ศูนย์ราชการฯ, กรมขนส่งทางบก ฯลฯ เป็นต้น - จดทะเบียนบริษัททั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเคร...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary Negotiable
1 Jun 16
13 . นิติกร-ทนายความ
- รับผิดชอบการร่าง ตรวจ และจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - จัดทำแบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ ที่ใช้กับธุรกิจของบริษัท - ร่างจดหมายโต้ตอบและหนังสือทวงถามต่าง ๆ - สามารถรับผิดชอบงานคดีว่า...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
1 Jun 16
14 . Legal Supervisor
Responsibilities:- • Draft and review contract, agreement, • Provide legal advice, consultation and assistance with respect to legal matters, • Research on regulations and laws newly enacted or an...

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary negotiation
1 Jun 16
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย / ทนายความรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินคดีฟ้องร้อง / แจ้งความร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 2.ว่าความในคดีแพ่ง /อาญา /แรงของงาน ของบริษัทฯ 3.สอบสวนการกระทำความผิด /บันทึกการลงโทษ 4.ดำเนินการด้านนิติกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
1 Jun 16
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมสัญญา (อสังหาริมทรัพย์)
- รับผิดชอบการจัดทำเอกสารและติดต่อทางราชการ เพื่อดำเนินการประกอบการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ รังวัด แบ่งแยกที่ดิน ขอใบอนุญาตปลูกสร้างและอื่นๆ กับสำนักงานที่ดิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้...

บริษัท อิ่มอัมพร เคหะการ (1986) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
1 Jun 16
17 . Legal Managerรับสมัครด่วน !
• Review and provide comments on various types of commercial contracts eg. Implementation/ MA agreements, sales/procurement agreements, service contracts; • Draft other legal documents as may be requ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ์Negotiable
1 Jun 16
18 . ทนายความ - ประจำบริษัทรับสมัครด่วน !
1.เดินทางไปว่าความ ตามที่ได้รับมอบหมาบ 2.ดูแลสัญญา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป
1 Jun 16
19 . ทนายความ
- ทนายความประจำบริษัท

บริษัท สำเภากฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ไม่ต่ำกว่า 15,000
1 Jun 16
20 . Legal Staff (CG)
Legal Position. Workplace : Surawong, Near BTS Surasak Station Job Description. -Drafting and monitoring contract And other related agreements. -Consulting and legal discoveryand track the adopt...

Central Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-25,000
1 Jun 16
  84 Positions      
Sort By 
Disability Jobs