JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  91 Positions      
Sort By 
1 . (K) ทนายความ - ประจำบริษัทรับสมัครด่วน !
1.เดินทางไปว่าความ ตามที่ได้รับมอบหมาบ 2.ดูแลสัญญา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป
31 Aug 16
2 . นิติกรรับสมัครด่วน !
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ - ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย - จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ - เจรจาไกลเกลี่ย - เตรียมคดี ฟ้องร้องดำเนินคดี (บางกรณี) - ให้คำปรึกษาด้านกฎห...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
31 Aug 16
3 . Legal (CG)
- Draft reviews and revises contract and other documents in relation to any real-estate,properties,department store and retail in which Central Group is directly involved. - To provide legal advice,u...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
31 Aug 16
4 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ (สังกัดบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด)
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน บริหารสินทรัพย์และลูกหนี้มีหลักประกัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Aug 16
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานกฎหมาย (สัญญา 1 ปี)
- ให้คำปรึกษากฏหมาย และดูแลสัญญาต่างๆของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านกฎหมายและคดี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
1 Position
31 Aug 16
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี
เตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่สาขาและลูกค้า ทำหน้งสือมอบอำนาจต่างๆ ออกหนังสือทวงถาม ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของสำนักงานกฎหมาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุจริต (Fraud Officer)
- ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีทุจริตภาย ในและกรณีทุจริตภายนอก - ปฏิบัติงานในเชิงป้องกัน และปราบปรามกลุ่มมิฉาชีพ - ให้ความรู้ การถ่ายทอดงาน ความรู้ และทักษะการทำงานแก่พนักงานในหน่วยงา...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 Position
Salary N/A
31 Aug 16
9 . Corporate Compliance Staff
• อัพเดท และติดตามกฎระเบียบวินัย ข้อควรระวังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย, กฎหมายการฟอกเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • กำกับ ดูแล กระบวนการใช้เงินบัตรเครดิตของลูกค้าเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน หรือเอกสาร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
3 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
31 Aug 16
10 . ทนายความ ประจำ สำนักงานใหญ่
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Aug 16
11 . Legal Supervisor
Responsibilities:- • Draft and review contract, agreement, • Provide legal advice, consultation and assistance with respect to legal matters, • Research on regulations and laws newly enacted or an...

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary negotiation
31 Aug 16
12 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
- ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
13 . ทนายความ รับสมัครด่วน !
-ว่าความด้านคดีเช่าซื้อและกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
31 Aug 16
14 . เจ้าหน้าที่สอบสภาวะรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสารใบแจ้งงานผ่านทางระบบอิเล็คทรอนิคส์เพื่อนำไปดำเนินการสอบสภาวะผู้เอาประกัน 2. วิเคราะห์ใบแจ้งงานเพื่อสร้างแผนงานและทิศทางหรือแนวทางในการทำงานเพื่อให้ข้อมูลตามความประสงค์ของใบแจ้งงาน 3. ทำก...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2 Position
31 Aug 16
15 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP Officer)
- ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมการสูญเสียและสูญหาย ของบริษัท - ดูแล ตรวจสอบ การเปลี่ยนคืนสินค้า - ดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัยในพื้นที่ขาย และพื้นที่รอบบริษัท - ป้องกันการทุจริตของพนักงานและลูกค้า

Siam Gems Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
16 . พนักงานบังคับคดี+ยึดรถ (ชาย)
- เจรจาเก็บเงินค่างวดรถ - ตรวจสอบบัญชี, สืบทรัพย์ลูกหนี้ - ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพของลูกหนี้ - ติดตามงานสัญญาต่างๆ - สรุปยอดเก็บเงินรายเดือน - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับ...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท (รวมค่าคอมมิชชั่น)
31 Aug 16
17 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกฎหมายฯ / ทนายความ
- บริหารจัดการงานบังคับคดีและดูแลการทำงานของพนักงานบังคับคดี - เป็นที่ปรึกษาคอยแก้ไขปัญหา / บางครั้งต้องทำงานแทนลูกน้อง (การเจรจาต่อรอง การประนอมหนี้ การบังคับคดี การฟ้องคดี ) - คิดคำนวณค่าคอ...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
31 Aug 16
18 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับ บริษัท - ว่าความ,ร่างคำฟ้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การให้ความเห็น และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางกฏหมาย รวมถึงก...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาทตามความสามารถและประสบการณ์
31 Aug 16
19 . Paralegal / สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 กรุงเทพ
1.Conduct research on relevant laws, regulations, and legal articles 2.Organize and maintain documents in a paper or electronic filing systems 3.Gather and arrange other legal documents for attorn...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
20 . Collection & legal action
-To collect rental payment from the customer on past overdue payment, monitors and follow and field collector. -To handle debt collection and ensure the credit control is align with the policy.

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
Salary 25,000-35,000 Baht
31 Aug 16
  91 Positions      
Sort By 
Disability Jobs