JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  87 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย/ นิติกร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางด้านกฎหมาย ได้แก่หนังสือสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือชี้แจงหน่วยงานต่างๆ 2. ดำเนินการงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
24 Oct 16
2 . เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ประกันวินาศภัย) ประจำสำนักงานใหญ่ (สาทร)
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านอนุญาโตตุลาการ, คดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนบุคคล, ติดตามเรียกร้องคู่กรณีและการบังคับคดี รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนศาลฯ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ์N/A
24 Oct 16
3 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมมบังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000+ ค่าน้ำมัน 2,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 Oct 16
4 . หัวหน้าทนายความ
- ว่าความในดคีต่างๆ -ให้คำปรึกษาและวางแผนงานที่รับผิดชอบ -ควบคุมดูแลทนายความและงานที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลงานคดีต่างๆประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Oct 16
5 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ (สังกัดบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด)รับสมัครด่วน !
-ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน -บริหารสินทรัพย์และลูกหนี้มีหลักประกัน -มีความรู้ด้านสินเชื่อ, สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายในระบบสถาบันการเงิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Oct 16
6 . ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
บริหารจัดการในฝ่ายกฏหมาย ตรวจสอบ และ ร่าง นิติกรรมสัญญา สอบสวนข้อเท็จพนักงานานทุจริต ผิดวินัย ว่าความดำเนินดคี แพ่ง อาญา และแรงงาน ติดตามข้อมูลกฏหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่

SuperSave
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
24 Oct 16
7 . นิติกร
งานด้านสัญญางานก่อสร้างและติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท ช. การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
24 Oct 16
8 . นิติกร (งานนิติกรรมสัญญา)
1. จดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ประชุมผู้ถือหุ้น 2. งานสัญญา จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย, จัดทำสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง ฯลฯ 3. ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็นทางกฏหมาย ออกหนังสือ และจดหมายต่างๆ 4. งา...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Oct 16
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย
- ตรวจเเละให้ความเห็นทางกฎหมายต่อการกระทำเเละการออกระเบียบของบริษัท - ยกร่างสัญญา จากไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย - ตรวจร่างสัญญา จากไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย - เข้าร่วมการเจรจาร่างสัญญา - ให้คำป...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000-25,000
24 Oct 16
10 . Legal OfficerUrgently Required !
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานนิติกรรมสัญญาและเจรจาต่อรอง 3. งานคดี งานค้นหากฏหมายใหม่ 4. งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
Salary N/A
24 Oct 16
11 . ทนายความประจำสำนักงาน/พนักงานด้านกฎหมาย
ฟ้องคดี , บังคับคดี , ดำเนินคดีในชั้นศาล , ในชั้นบังคับคดี และ งานด้านกฎหมายทั่วไป

บริษัท กฎหมายเทพพร จำกัด
10 อัตรา
Salary 10,000 - 30,000 บาท
24 Oct 16
12 . นิติกรชำนาญการ
- การค้นคว้า หาข้อมูล ดำเนินการ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและดำเนินการให้ครบถ้วน - การตรวจ ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Oct 16
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุจริต (Fraud Officer)
- ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีทุจริตภาย ในและกรณีทุจริตภายนอก - ปฏิบัติงานในเชิงป้องกัน และปราบปรามกลุ่มมิฉาชีพ - ให้ความรู้ การถ่ายทอดงาน ความรู้ และทักษะการทำงานแก่พนักงานในหน่วยงา...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 Position
Salary N/A
24 Oct 16
14 . Legal & Compliance
ทำหน้าที่ ยื่นใบอนุญาติทำงาน ยื่นวีซ่า ธุรกิจ วีซ่าครอบครัว จดทะเบียนธุรกิจ เปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ผู้ถือหุ้น

บริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ แอนด์ แอคเคาติ้ง แอสโซซิเอท จำกัด
1 Position
Salary 20,000-25,000
24 Oct 16
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ตอบข้อซักถามของลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถาม - เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ - ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำร...

บริษัท บาร์เก้น พ้อยท์ จำกัด
10 Position
Salary 9,000-10,000 บาท
24 Oct 16
16 . นิติกร (บริษัท เค.ที.แพน จำกัด)
- ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที.แพน จำกัด, Anadigit Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Oct 16
17 . Paralegal / สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 กรุงเทพ
1.Conduct research on relevant laws, regulations, and legal articles 2.Organize and maintain documents in a paper or electronic filing systems 3.Gather and arrange other legal documents for attorn...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Oct 16
18 . ทนายความ (ประจำและรับงานต่อ)
- ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - ดำเนินคดีทางศาล

Siam Attorney CO.,LTD.
N/A
Salary Full time: 15,000-20,000/ รับงานต่อ:ตามตกลง
23 Oct 16
19 . ผู้ช่วยทนายความรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการว่าความ มอบอำนาจ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ หรือ ติดต่อหน่วยงานราชากร - จัดเก็บเอกสาร - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนกฎหมาย ทนายความ

บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด
1 Position
Salary เริ่มต้น 18,000
23 Oct 16
20 . Legal Supervisor(เปิดบ้านออโรร่ารับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 5/11/59)
- ดำเนินการร่างสัญญา หรือเอกสารด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้มีความ ถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหาและข้อตกลง รวมทั้งรับผิดชอบในการดำเนินการ เกี่ยวกับงานคดีความโดยเป็นตัวแทนของบริษัทในการด...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
22 Oct 16
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs