JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  283 Positions      
Sort By 
1 . Modern Trade Sales Supervisorรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade 2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง 3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้า...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 Oct 16
2 . Channel Development Supervisor (TT)
1.จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2.วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายร้าน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 Oct 16
3 . Marketing
1.ดูแลรับผิดชอบลูกค้าในกลุ่ม Modern trade และ Traditional trade 2.หาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ และแผนเพื่อขยายการค้า (ทั้งปริมาณและมูลค่า) ให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ 3.ติดต่อเจรจากับลูกค้า...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
28 Oct 16
4 . Marketing Executive
1. รับผิดชอบงานด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ทั้งภาพรวมทางการตลาด เพื่อนำมาประเมิณ และปรับปรุงแนวทางการตลาด 3. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง Enqu...

บริษัท ซัคเซส สแควร์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 หรือ ตามประสบการณ์
28 Oct 16
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ
1.ร่วมวางแผนการทำการตลาด 2.สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งของโครงการ 3.จัดกิจกรรม,ออกบู๊ท,สำรวจป้ายโฆษณาของโครงการ 4.จัดทำข้อมูลสรุปทุกสิ้นเเดือน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
28 Oct 16
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)
รายละเอียดของงาน 1.ติดต่อประสานงานเรื่องราคากับโรงแรม / สนามกอล์ฟ 2.สามารถออกไปหาข้อมูลที่โรงแรมตามที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ทำรายงานเกี่ยวกับยอดขายรายวัน / รายเดือน 4.ต่อรองราคาเพื่อทำโปรโมชั่นกับโร...

บริษัท พาราไดซ์ ปิกนิก จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 บาท
28 Oct 16
7 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- ทำงานกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ร่วมบริหารจัดการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย -ประสานงานกับช่องทางการขายและการตลาด รวมไปถึงการสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ที่ตั้งไว...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
28 Oct 16
8 . Marketing officer ประจำสำนักงานใหญ่
- ช่วยวิเคราะห์และวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - บริหารจัดการและควบคุมการปล่อยสินเชื่อ - ติดตามและรายงานการจัดกิจกรรม

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
28 Oct 16
9 . Digital Marketing(ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม)
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ - สรรหาช่องทางใหม่ๆ สื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบริษัทในเครือ - คิดแคมเปญหรือกิจกรรมต่างๆในช่องทางไลน์ เช่น Facebook,instagram...

1577 Home Shopping
3 อัตรา
Salary 18,000-30,000 ตามความสามารถและประสบการณ์
28 Oct 16
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- Generate and develop creative plans for advertising, sales promotion, public relations, and sales management - Propose promotional ideas to superiors; discuss, and adjust as needed - Communicate w...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
Salary ตามตกลง
28 Oct 16
11 . Trad Marketing Officer (ประจำพื้นที่กรุงเทพ)
• วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
28 Oct 16
12 . Marketing Officer (Dealer & Retails)
-ดูแลละสนับสนุนสื่อการขายให้กับคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -สนับสนุนสื่อการขายตามการขอสนับสนุนของคู่ค้า -วางแผนและจัดตารางการติดตั้งหรือกระจยสื่อการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -จัดกิจกรรมสนับสนุนทางกา...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
28 Oct 16
13 . Marketing Administrator
1.ดูแลงานธุรการของฝ่าย Marketing (ผลิตภัณฑ์น่ำแร่ ยี่ห้อ IcelandSpring) 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการผลิตอุปกรณ์/สื่อทางการตลาด 3.บริหารจัดการสินค้าคงคลัง 4.จัดทำรายงานเอกสารต่างๆภายในหน่วยงา...

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
28 Oct 16

บริษัท มณีสูรย์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
28 Oct 16
15 . Marketing Supervisor / Assistant Marketing Manager (Product Management)รับสมัครด่วน !
1.บริหารกลุมสินค้าให้มีการเจริญเติบโตทั้งยอดขายและกำไร -วิเคราะห์จุดขายของสินค้าและคู่แข่ง -วิเคราะห์และคิดกลยุทธ์ในการตั้งราคา ต้นทุน กำไร -จัดกิจกรรมส่งเริมการขาย โปรโมชั่น , road show ,...

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
28 Oct 16
16 . Search Engine Optimization (SEO) - สามารถเริ่มงานได้ทันที
- ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการในปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาในส่วนของ SEO การตรวจสอบ ดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน - เน้นความสำคั...

Lotus Network Service Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 40,000 บาท
28 Oct 16
17 . Sale & Event Marketing
- ดูแลวางแผนงานทางด้านยอดขายและจัดกิจกรรม ให้กับบริษัท ทั้งกิจกรรมภายนอกและภายในบริษัท - สร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอก

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
28 Oct 16
18 . Assistant Sales & Marketing Manager
มีทักษะในการทํางาน,การสือสาร และการเจรจา, สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, ขยัน, ซื่อสัตย์และ อดทน

Allhands Marketing Co.,Ltd.
1 Position
Salary 15,000 Bath up
28 Oct 16
19 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (Food Business)
- ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อ (Media Budget Control) - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Advertising plan) - ควบคุมการผลิตสื่อ (Media Advertising Control) - วิเคราะห์ผลในการทำโปรโมชั่น (Promotion Result An...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
28 Oct 16
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย - เก็บรวบรวมข้อมูล ,วิเคราะห์รวมถึงประเมินโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่ง - ประสานงานหน่วยงานภายนอก และภายในในการดำ...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
28 Oct 16
  283 Positions      
Sort By 
Disability Jobs