JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  278 Positions      
Sort By 
1 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
30 Mar 17
2 . Marketing Executive
- รวบรวมข้อมูลในตลาด ทำสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลการตลาด - ช่วยจัดหา/เตรียมโครงการส่งเสริมการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ - วางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ติดต่อประสานงานลูกค...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
4 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
30 Mar 17
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
- วางแผน ติดต่อสื่อสาร ประสานงานขายบริการภายในศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้แก่ บริการนำชม บริการพื้นที่เช่า บริการร้านค้า บริการผู้สนับสนุน บริการสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงหาสปอนเซอร์ เพื่อร่วมกิจกรรมภาย...

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
1 Position
Salary n/a
30 Mar 17
4 . travel marketing sale/ฝ่ายการตลาดการท่องเที่ยว/งานทัวร์
1.ขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่ Tourism market development 2.งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 23,000 -30,000บาท ขี้นไป (ตามประสมการณ์)
30 Mar 17
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน - วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบงานด้านการตล...

บริษัท เอ.ดี.ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
30 Mar 17
6 . ผู้แทนขายโครงการ (กรุงเทพ)
-ดูแลงานด้านการวางสเปคและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน -ติดต่อวางสเปคสินค้ากับผู้ออกแบบ สถาปนิก และเจ้าของโครงการ -ประสานงานทีมฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
30 Mar 17
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- สามารถวิเคราะห์ Market Research และการตลาดของคู่แข่งได้ - สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านแผนการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางของแผนการตลาดกับฝ่ายขา...

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
30 Mar 17
8 . Sale executive
The job duties are: 1) Managing a portfolio ceiling and partition products, etc. 2) Calculating & assisting the project and sales team with costing/tender. 3) Work closely with the main principle...

TSI CONTRACTS (THAILAND) CO., LTD
3 Position
Salary 15,000-45,000 (based on experience)
30 Mar 17
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดและการตลาดออนไลน์
1. มีความเชี่ยวชาญด้าน online marketing (facebook ad, Instagram ad, google ad) 2. มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ 3. จัดทำแผนการตลาดที่วัดผลได้ 4. ควบคุมและจัดการรูปลักษณ์และภาษาของ ad 5. ติดต่อปร...

พงศักดิ์เภสัช
5 Position
Salary 15,000-30,000
30 Mar 17
10 . การตลาด/ Marketing
1. การตลาดเพื่อวิเคราะห์สรุปประเด็นที่กระทบกับยอดขายของสินค้า 2. วางแผนปฎิบัติงานและติดตามผลงาน 3. บริหารงานขาย ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. รักษาฐานลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้าใหม่ พัฒนา...

บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
30 Mar 17
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1..ประสานงานด้านการตลาดกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายค้าปลีก และคลังสินค้า 3.จัดกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนการตลาดประจำปี 4.สื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยว...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
30 Mar 17
12 . ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ประสานงานลูกค้าประจำออฟฟิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary ตามข้อตกลง
30 Mar 17
13 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทางการขาย การตลาดและการประชาสัมพันธ์ - ดูแลงานด้านการเช่า-ขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงหาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม จัดทำข้อมูลลุกค้าเพื่อประโยชน์ทางการเช่า-ข...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
Salary 17,000-25,000 บาท
30 Mar 17
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
***ไม่ใช่งานขายประกัน**** - ดูแลรับผิดชอบงานการตลาด ประกันภัยรถยนต์ และงาน Non-motor - ประสานงาน วิเคราะห์ตลาด และดูแลลูกค้า ตัวแทนและโบรคเกอร์ - ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุ และงานกิจกรรมส่งเสริมการ...

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10 Position
30 Mar 17
15 . Marketing & Telesales
-ค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างต่างๆจากเว็บไซต์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ -โทรศัพท์เสนอขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ -ประสานงานเซลล์ลงพื้นที่ -ติดตามผล สรุปรายงานข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 (มีคอมมิชชั่น)
30 Mar 17
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- การวิเคราะห์และวางแผนกำหนดนโยบายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - การกำหนดเป้าหมายการตลาดประจำปี - การสำรวจ / วิเคราะห์และผลักดันแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มช่องทาง...

บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
30 Mar 17
17 . Product Manager (Network Product)
1. Develop and implement Marketing strategies and Management plan to drive output and profit growth 2. Co-work with Product Controller and Sales Team to develop and implement customized channel promo...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
30 Mar 17
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( พิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- นำเสนอ/บรรยาย - ทำการวิเคราะห์จากหลายมุมมอง - ประสานงานกับบุคคลอื่น - เจรจาต่อรองกับลูกค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
30 Mar 17
19 . MarketingUrgently Required !
- วางแผนการตลาดเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
30 Mar 17
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการตลาด เพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจ และกำหนดทิศทางของธุรกิจ - บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
30 Mar 17
  278 Positions      
Sort By 
Disability Jobs