JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  282 Positions      
Sort By 
1 . Online Marketing Staff/Manager
- จัดการด้านการตลาดออนไลน์

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary ตามตำแหน่ง และประสบการณ์
25 Aug 16
2 . รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด Sales & Marketing Executive
- ดำเนินการวางแผนการตลาดและออกแบบรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ - วางแผนและนำเสนอแผนงานทางการตลาดที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ฯต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่สาขาและ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
3 . Brand Managerรับสมัครด่วน !
1.กำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมP&Lในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 3.กำหนดและติดตามการส่งเสริมการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่องทาง 4.วางแผนและควบคุมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
3 อัตรา
25 Aug 16
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาด ติดต่อ นำเสนอ จัดกิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า 2. บริหารงานตลาดและการขายผลิดภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของกล...

บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
25 Aug 16
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
* วางแผนจัดทำข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย * สำรวจตลาด, สำรวจช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย * ดูแลงานด้าน Display, Creative , Activity , Promotion * งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
25 Aug 16
6 . SEO Specialistรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับระบบโฆษณาออนไลน์ของบริษัทเเละลูกค้าเพื่อให้รองรับการทำงาน SEO 2.ทำ SEO ทั้ง Onpage และ Offpage ช่วยเหลือการปรับแต่งหน้าเว็บไซค์ให้น่าสนใจ 3.ควบคุมการเขียนเนื้อหาในเว็บไซ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เเละความสามารถ
25 Aug 16
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน - วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบงานด้านการตล...

บริษัท เอ.ดี.ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
25 Aug 16
8 . Schematics Officer / Planogram Planner
•จัดทำการเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้า โดยใช้โปรแกรม Spaceman ในการจัดเรียงในคอมพิวเตอร์ละทำการส่งข้อมูลและรูปภาพการจัดเรียงสินค้าที่แล้วเสร็จ ส่งไปให้แต่ละสาขา เพื่อทำการจัดตามแบบที่ส่งไปให้ •จัดทำข้อ...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 16
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- Generate and develop creative plans for advertising, sales promotion, public relations, and sales management - Propose promotional ideas to superiors; discuss, and adjust as needed - Communicate w...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
10 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ใกล้รถไฟฟ้า BTS MRT สยาม หมอชิต อ่อนนุชรับสมัครด่วน !
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครวันที่ 23-25 และ 29-31 สิงหาคม 2016 เวลา 9.00-10.00 น. เริ่มงานทันทีในวันที่ 1 กันยายน 2016 นี้ ห้ามพลาด !!! ลักษณะงาน: เป็...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
100 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ)
25 Aug 16
11 . Marketing
1.การตลาดทั่วไป รวมถึง online marketing 2.มองหาและเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Target Group) 3.วิเคราะห์ตลาด และสร้างสรรกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ 4.คิดและสร้างสรรวิธีการส่งเสริมการตลาด และการขายอย่างต่อเน...

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
**ทำการตลาด พบปะลูกค้า และเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น

Sensation Advertising Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 13,000 -15,000 บาท + Comฯ
25 Aug 16

บริษัท มณีสูรย์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
25 Aug 16
14 . Marketing Officer (Dealer & Retails)
-ดูแลละสนับสนุนสื่อการขายให้กับคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -สนับสนุนสื่อการขายตามการขอสนับสนุนของคู่ค้า -วางแผนและจัดตารางการติดตั้งหรือกระจยสื่อการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -จัดกิจกรรมสนับสนุนทางกา...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
25 Aug 16
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนประกันอัคคีภัยของบริษัทฯ 2. ประสานงาน ติดต่อ กับลูกค้า 3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความสอ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป (รายได้รวม)
25 Aug 16
16 . Digital Specialist(SEM/SEO)
-Manage and create content, optimize for SEO/SEM and manage analytics for official website , microsites and digital marketing campaigns -Lead the strategy, development, execution and optimization of ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
17 . Social Media Specialist
-Create and manage existing and new social media accounts (Facebook, Instagram and beyond) -Ideate, research, source creative, craft and edit posts for different social channels -Own, plan and execu...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 16
18 . Online Marketing
- จัดกิจกรรมการตลาดที่เป็น online ทั้งหมดเกิดขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท - จัดทำรายงานสรุปผลกิจกรรม online รวมทั้งงบประมาณ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจัดทำข้อมูลเบื้องต...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 16
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการตลาด เพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจ และกำหนดทิศทางของธุรกิจ - บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
25 Aug 16
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 59รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเอกสารของแผนกการตลาด เช่น เอกสารราคาสินค้า , เอกสารที่เกี่ยวกับการทำโปรโมชั่น เป็นต้น 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร 3.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

บริษัท เอ็น.แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
25 Aug 16
  282 Positions      
Sort By 
Disability Jobs