JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  226 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายประสานงานธุรการ
- ประสานงานกับทีมขาย เพื่อ support ทีมขาย - งานธุรการ งานเอกกสารที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน - คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก/ภายใน - ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียดลูกค้า-เอกสารรายงานต่างๆ - งา...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
21 Nov 17
2 . ฝ่ายการตลาด
- รับผิดชอบดำเนินการการดูแลฐานรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าและบริการดูแลขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึ่งพอใจให้ลูกค้าและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
5 อัตรา
Salary 20,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
21 Nov 17
3 . ฝ่ายบัญชี
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3. ออกใบแจ้งหนี้, ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
21 Nov 17
4 . ฝ่ายกราฟฟิก
- ออกแบบ จัดหน้าหนังสือ โดยใช้ Program indesign หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง - คิด และสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ในบริษัท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย - จัดวาง Art work Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
2 อัตรา
21 Nov 17
5 . ฝ่ายพิสูจน์อักษร
- ตรวจพิสูจน์อักษร หนังสือเรียน กิจกรรม แบบฝึกหัด แผนกการจัดการเรียนรู้ เอกสารอบรม อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงสามารถตรวจงานพิสูจน์อักษรได้...

บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด
21 Nov 17
6 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
-ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท ภพ.30 และรายงานภาษีต่างๆ -ตรวจสอบเอกสารบันทึกบัญชีและใบสำคัญทางบัญชีต่าง ๆ -ตรวจสอบรายงานการชำระเงินลูกค้า -ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบกับบัญชีแยกประเภท -จัดทำงบการเงิน,...

บริษัท โรงพิมพ์ อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Nov 17
7 . พนักงานจัดบูธ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 1 และ 11 ธ.ค. 60
จัดบูธหนังสือ **มีรถรับส่งของบริษัท** วันที่ 1 ธ.ค. 60 เริ่มงาน 9.00-18.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. เริ่มงาน 15.00 - 21.00 น.

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
21 Nov 17
8 . Marketing Officer
- ประสานงานภายในองค์กร กับคู่ค้า และลูกค้าภายนอกองค์กร - จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายของช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผล - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และช่องทางการจัดจ...

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
1 Position
21 Nov 17
9 . Customer Service (สาขารัชโยธิน)
- รับผิดชอบการงานบริการ ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจสมาชิกในเรื่องการรับสมัคร การขาย - บริหารจัดงานด้านเอกสาร รวมถึงความเรียบร้อยของสาขาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Code Master Success Co., Ltd.
1 Position
21 Nov 17
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1. สร้างสรรค์ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และกล่องประเภทต่างๆ 2. แก้ไขปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับการผลิต 3. จัดทำตัวอย่างงาน 4. ส่งแบบไดคัทที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานและดูแลควา...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 Nov 17
11 . ช่างซ่อมบำรุงฝ่ายอาคาร
1. ตรวจสอบบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 2. ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น 3. ประสานงานกับช่างภายนอกเมื่อต้องเข้ามาติดตั้ง หรือซ่อม หรือตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ 4. งานก่อสร้างต่อเติม เช่นงานปูน, ไม้, เหล็ก 5. ช่วยเห...

บริษัท วงตะวัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
21 Nov 17
12 . กราฟฟิกดีไซเนอร์
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เช่น โลโก้ โบรชัวร์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ อื่นๆ

บริษัท ออซั่ม ซอฟต์แวร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-18,000
21 Nov 17
13 . Sales Coordinator (Sales Support)
- Issue all documents supported to salesmen. - Take order and all requirements from customers by phone. - Contact to all overseas and local suppliers for the price quotations. - Follow up the debt...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+เบี้ยขยัน+ค่าอาหาร+อื่นๆ
21 Nov 17
14 . Admin
- จัดส่งหนังสือให้ลูกค้า - เบิกของใช้ในร้าน รวมทั้งในทุกๆแผนก - ดูแลรับ-ส่งของจาก LC - ทำ Summary Delivery ประจำเดือน - จัดทำเอกสารเซ็น Late Shift, Key holder, Holiday - ตรวจเช็คใบลา,บัตรตอกของพน...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Nov 17
15 . พนักงานชั่วคราว Support Logistic Center
รายละเอียดงาน 1. ยกของ ลังสินค้า 2. ตรวจสอบสภาพหนังสือ 3. ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินกับตัวสินค้า 4. แพคสินค้า 5. ติดราคา บาร์โค้ด ส่วนลดของหนังสือประเภทต่าง ๆ 6. ใช้น้ำมันรอนสันแกะฉลากข้างกล่...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน *จ่ายค่าแรงเป็นเงินสดทุกสัปดาห์*
21 Nov 17
16 . Part-time ห่อปกหนังสือ จันทร์ - ศุกร์
1. ห่อปกหนังสือของทางร้าน ใช้ปกใสม้วนชนิดตัดเองและชนิดสำเร็จรูป 2. ห่อของขวัญ รับฝากกระเป๋า 3. จ่ายค่าแรงเป็นเงินสด ทุกสัปดาห์ 4. ปฏิบัติงานที่ร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ สาขาสยามพารากอน ชั้น 3 5. วันท...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน
21 Nov 17
17 . Part-time ห่อปกหนังสือ 1 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 สาขาสยามพารากอนรับสมัครด่วน !
1. เป็นงาน Part-time ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 2. วันทำงานมีให้เลือก 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 2.1 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 จำนวน 1 อัตรา 2.2 วันจันทร์ - วันศุกร์...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน
21 Nov 17
18 . Thai Books Staffรับสมัครด่วน !
•ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เก็บหนังสือ •จัดเรียง หนังสือขึ้นชั้น •ทำความสะอาดหนังสือ •ดูแลหนังสือ New arrival & Bestsellerเช่น ติดสติ๊กเกอร์ 10 % และ แกะสติ๊กเกอร์ 10 % •Scan หนังสือใหม่ที่...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 16,000 - 19,000 บาท
21 Nov 17
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายออนไลน์รับสมัครด่วน !
-รับ order รายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง Website -รวบรวมรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อของลูกค้า -ยืนยันและตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ตามรายละเอียดที่แจ้ง -เตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งสินค้าไปย...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Nov 17
20 . Chinese Book Staff ประจำสาขาสยามพารากอนรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือภาษาจีน - ช่วยค้นหาหนังสือให้กับลูกค้า และหาข้อมูลอื่นๆ - บริการรับสั่งจองหนังสือทางออนไลน์

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Nov 17
  226 Positions      
Sort By 
Disability Jobs