JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  465 Positions      
Sort By 
1 . Admin & Purchase
- เทียบราคาและจัดซื้อวัสดุ ซ่อม อุปกรณ์ต่างๆ ออกเอกสารการสั่งซื้อ - ประสานงานผู้รับเหมา - ประสานงานจัดการนำสินค้าออกจากท่าเรือ - ดูแลงานเอกสาร ธุรการ จัดซื้อ ทั่วไปในออฟฟิศ - ประสานงานติดต่อเรื่...

Bangkok Golf Studio Co., Ltd
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 16
2 . พนักงานธุรการ
1. จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงาน นัดหมาย และจัดทำเอกสารบันทึกการประชุม รายงานการประชุม 3. สืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 4. จัดเก็บข้อ...

บริษัท เซอร์คิวเลค จำกัด
1 คน
26 Aug 16
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- วางแผนรถขนส่งในการจับไก่ในฟาร์มเกษตรกรส่งเข้าโรงงาน - จัดทำเอกสารทางต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของทีม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
26 Aug 16
4 . พนักงานคลังเอกสาร ปฏิบัติงานที่อาคารโมเดิร์นฟอร์ม
- จัดเก็บและคัดแยกเอกสารใบสมัครลูกค้า - ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary 10,000-12,000
26 Aug 16
5 . Logistics Admin
1. จัดทำเอกสารส่งของ - รับของ 2. ออกใบ invoice 3. ประสานงานด้านการจัดซื้อ

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 16
6 . Site Staff (เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ)
- ดูแลการเบิก-จ่าย ผลงานของผู้รับเหมา - ปฏิบัติงานธุรการภายในSiteงาน - ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ - จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - ทำงาน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 16
7 . ธุรการ/จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ 3. ดูแล รับผิดชอบ จัดเก็บ ควบคุมเอกสาร เสนอราคา 4. จัดเตรียมเอกสาร การสั่งซื้อ 5. งานธุรการบุคคล สรรหา 6. งานด้านเอกสารทั่...

บริษัท เกาะเต่า คาบาน่า จำกัด (ในเครือ บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด)
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Aug 16
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส /หัวหน้างานธุรการ
รับผิดชอบร่วมกับทีมงานธุรการและหน่วยงานซ่อมบำรุง(Facility) ในงานบริหารสำนักงาน (การตกแต่ง-ปรับเปลี่ยนภายในสนง. การซื้อ/ซ่อมอาคาร-เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์สำนักงาน การทำสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง สัญ...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
26 Aug 16
9 . Administrator Staff (สัญญาจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
26 Aug 16
10 . Team Leader -Health Insurance (Claim Assessor)
Essential Job Functions: • Achieve the key performance indicators targets focusing on Customer Satisfaction, Schedule Adherence, Quality and Average handling time and ensure accurate reporting is p...

AGA Services (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
26 Aug 16
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สัญญาจ้าง 4 เดือน)- Power Buy Silom (CHG)
• ประสานงานด้านเอกสาร เปิดใบสั่งซื้อ /รวบรวมข้อมูลของสาขา/ติดตามเอกสารคงค้างและอื่นๆ • ดูแลรับผิดชอบ และติดตามงานกับทาง Vendor/ ติดตาม delivery date ให้ตรงตามกำหนด /และ Control stock ให้มีสินค้าเพียง...

Central Group Co., Ltd.
Salary N/A
26 Aug 16
12 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน
ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทตามไซร์งานและสำนักงานใหญ่ คีย์รหัสทรัพย์สิน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
13 . พนักงานธุรการ ประจำ สัญญาจ้าง รายวัน (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 16
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- up load pay ment - ออกจดหมายให้ลุกค้า - จัดทำคอมมิชชั่นให้พนักงาน - จัดทำรายงาน สรุป และประเมิณผลการทำงาน - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
15 . พนักงานธุรการประจำไซต์งาน
- บันทึกค่าแรงงาน และรายงานการทำโอที - เบิก - จ่ายวัสดุใน site งาน - เอกสารเงินสดย่อยพนักงาน

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
26 Aug 16
16 . พนักงานธุรการ
- บันทึกข้อมูล, พิมพ์เอกสาร,จัดเก็บเอกสารต่างๆ - เรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์และเอกสาร หรือรูปแบบที่กำหนด เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ และการค้นหา - ประสานงานฝ่ายต่างๆ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 12,000 - 14,000 ไม่รวม OT
26 Aug 16
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพการขายทางโทรศัพท์ (มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
- ตวรจสอบคุณภาพไฟล์เสียงให้เป็นตามมาตราฐานที่บริษัทฯ กำหนด - จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2 Position
26 Aug 16
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
• Contact with in/outside organization. • Arrange the phone call, meeting correspondence. • Typing both internal and external Thai documents. • Maintenance office utilities ie., • Receives ...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
1 Position
Salary Attractive salary
26 Aug 16
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ:ประจำสำนักงานใหญ่
1. รับผิดชอบ ประสานงานด้านธุรการ การบริการลูกค้า การอำนวยความสะดวก แก่สมาชิก CM และ AD แต่ละจังหวัด 2. รับโทรศัพท์/E-mail/Lineของลูกค้า และส่งต่อเรื่องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับหน่วยงานที...

บริษัท แฟรนไชส์ที่ดิน จำกัด
4 Position
Salary 15,000-17,000 บาท ขึ้นไป
26 Aug 16
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ-ธุรการ
- ควบคุม และตรวจสอบการทำงานฝ่ายผลิต - จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ วางบิล จ่ายเช็ค - ประสานงานฝ่ายขาย ติดต่อลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา - งาน HR บางส่วน - ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการสั่ง ...

บริษัท คัลเลอร์ ฮาร์โมนี่ จำกัด
1 Position
Salary 13,000-20,000 บาท/ตามความสามารถ
26 Aug 16
  465 Positions      
Sort By 
Disability Jobs