JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  519 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา "เดอะคริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา"
- ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ - ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น - คำนวณค่าจ้างแรงงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ ตามข้อมูลการเข้าทำงาน - ดูแลและคว...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 Sep 17
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่"" รับสมัครด่วน !
ดำเนินการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ดำเนินการอื่นๆตามคำสังผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
25 Sep 17
3 . ธุรการช่าง
- จัดงานให้ช่าง - หา Supplier เจรจาต่อรองราคา - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ตกแต่ง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสำนักงานและสาขา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Sep 17
4 . Assets Management Supervisor
• ดูแลการ Create Asset , Received Assets, Transfer ให้ถูกต้องรวดเร็วตามเกณฑ์ที่กำหนด • การตรวจเช็คทรัพย์สินประจำปี มีความถูกต้องตรงตาม จำนวน , ปริมาณ , สถานที่ ในทุกๆฝ่าย และ ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่...

King Power International Group Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 Sep 17
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)
คีย์ข้อมูล สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word - Excel ได้ระดับดีมาก ทำงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Planet Communications Asia Public Co., Ltd.
3 Position
Salary 9,000-10,000
25 Sep 17
6 . พนักงานธุรการประสานงานและฝึกอบรม
- ประสานงานนัดหมายในโครงการต่างๆกับลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายงานตามที่กำหนดและจัดทำรายงานการประชุม - จัดเอกสารการฝึกอบรม

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
25 Sep 17
7 . Administrator Staff (Contract)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Pivot VLookup ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
25 Sep 17
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการกลาง
- ประสานงานรับเอกสารจากผู้ขนส่งภายนอก คัดแยก นำส่งผู้รับภายในบริษัทฯ - ประสานงานรับเอกสารจากผู้ส่งภายในบริษัท นำส่งให้ผู้ขนส่งภายนอก - ประสานงานติดตามเอกสารที่อยู่ในระหว่างทางขนส่ง - ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Sep 17
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนก Product Mobile
1. ดูแล เรื่องการสั่งซื้อ และ แผนการขาย ผลิตภัณฑ์โมบาย 2. จัดเตรียมโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อผลักดันสินค้า 3. ควบคุม ดูแล ประสานงานร่วมกับ Brand ต่างๆ 4. ดูแล ระบบ POS และควบคุมประกาศโปรโมชั่นต่าง...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-28,000
25 Sep 17
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สามารถออกต่างจังหวัดได้,ขับรถได้)
- ตรวจสอบการทำงานพนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่ - วิเคราะห์การทำงาน , เสนอแนวทางแก้ปัญหา - ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง , ทำไฟล์ Present ได้ - สามารถทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ - สามมาถยอมรับการโยก...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 14,000 - 16,000 บาท
25 Sep 17
11 . Business Process Staff (Contract 1 Year)
•Develop and standardize Knowledge base (Share point) of procedures to be more easy and friendly for searching and self learning for both Thailand and International •Responsible for up to date proced...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
25 Sep 17
12 . Admin ธุรการ (มี 2 กะให้เลือก)
eCommerce Admin สถานที่ทำงาน: • Office อยู่อาคาร UBC2 ปากซอยสุขุมวิท 33 (BTS พร้อมพงษ์) ข้าง EmQuartier • ในกรณที่ทำกะ วันเสาร์/อาทิตย์/กลางคืน ให้ทำจากไหนก็ได้ เปิดรับ 2 กะ: 1. กะเช้า • ทำง...

N-Squared eCommerce
5 Position
Salary 13,000
25 Sep 17
13 . พนักงานธุรการ
ดูแลรับ-ส่ง สินค้าและวัตถุดิบเข้าออก เพื่อตรวจสอบจำนวนและเปิดบิล พิมพ์บิล - ใบกำกับสินค้า รับโทรศํพท์ ทำแฮงค์ตัวอย่างสินค้า พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...

บริษัท มอลล์ อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000 -ขึ้นไปตามวุฒิและประสบการณ์
25 Sep 17
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
• Contact with in/outside organization. • Arrange the phone call, meeting correspondence. • Typing both internal and external Thai documents. • Maintenance office utilities ie., • Receives ...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
1 Position
Salary Attractive salary
25 Sep 17
15 . ธุรการสนาม
รับผิดชอบงานงานธุรการและประสานงานทั่วไปของ Site งานก่อสร้าง

บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Sep 17
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - อาคาร (เพลินจิต/จตุจักร)รับสมัครด่วน !
1. Support งาน ภายในโครงการ 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในโครงการและภายนอกบริษัท 3. รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งซ่อม ต่างๆ ออกใบแจ้งหนี้ต่างๆ 4. งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Major Development Estate Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 15,000-25,000 ไม่รวมOT
25 Sep 17
17 . Admin
-คีย์ข้อมูล -เตรียมเอกสารต่างๆด้านบัญชี -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
2 Position
Salary 15,000
25 Sep 17
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ – แผนกออกแบบและบริการสาธารณูปโภค
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย • รับผิดชอบงานธุรการ รวมทั้งการจัดการระบบแฟ้มข้อมูลต่างๆ • ร่าง และโต้ตอบจดหมาย ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานโครงการ หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
25 Sep 17
19 . ธุรการ / บัญชี
- งานเอกสารประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี ที เอส การโยธา จำกัด
1 Position
Salary N/A
25 Sep 17

Union.P Co.,Ltd.
1 Position
25 Sep 17
  519 Positions      
Sort By 
Disability Jobs